Työntekijän yksityisyyden suoja

Työntekijän yksityisyyden suoja on tärkeä asia työelämässä. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki säätelevät tietosuojan piiriin kuuluvia asioita.

Työntekijän yksityisyyden suoja on tärkeä asia työelämässä. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki säätelevät tietosuojan piiriin kuuluvia asioita.

Tärkeimmät osa-alueet ovat:

  1. Työnhakijan tai -tekijän tausta ja henkilötiedot
  2. Työnhakijalle tai työntekijälle tehtävät testit
  3. Viestinnän suoja työelämässä

1. Työntekijän henkilötiedot

Jokaisen kansalaisen yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestinnän salaisuus on turvattu Suomen perustuslaissa. Työelämän osalta tätä säädellään laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Lakia kutsutaan myös työelämän tietosuojalaiksi.

Lain lähtökohtana on että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen, työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin tai johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Työnantaja ei saa edes työntekijän suostumuksella käsitellä sellaista tietoa, joka ei liity työsuhteeseen.

Tietoja työntekijän terveydentilasta saavat käsitellä vain ne, jotka näiden tietojen perusteella tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai laittavat niitä toimeen. Työnantajan on lisäksi säilytettävä työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään henkilötiedoista.

Yksityisyyden suojaan liittyy myös säännöksiä mm. työntekijän sähköpostien käsittelystä. Nämä eivät yleensä ole yksityiselle palkanmaksajalle olennaisia kohtia. Käytännössä siis voi kysyä työntekijältä vain sellaista tietoa, jota tarvitaan työsopimuksen asialliseen tekemiseen, palkanmaksuun ja muuhun työsuhteen kannalta tarpeelliseen. Esim. työntekijän terveyttä tai perhesuhteita koskevat asiat eivät yleisesti ole tarpeellista tietoa.

Arkijärjellä yleensä pärjää: lähtökohtana on, että työntekijän yksityisyyttä kunnioitetaan, eikä työnantaja voi kerätä tai pyytää mitään muuta tietoa, kuin mitä työsuhteen hoitamiseen tarvitaan. Ja aina kannattaa tarkistaa laista, jos jokin asia askarruttaa. Lakiteksti löytyy tästä linkistä.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

2. Työntekijälle tehtävät testit

Työntekijän lähettämisestä henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin on laissa kohdat. Laissa on säännökset myös työntekijän huumetestauksesta, josta on säännökset työterveyshuoltolaissa.

Nämä asiat eivät käytännössä ole merkityksellisiä yksityiselle työnantajana, koska kotitaloudella ei yleensä ole tarvetta teettää esim. työnhaussa soveltuvuusarvioita eikä huumetestejä työssä.

3. Viestinnän suoja työelämässä

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki säätelee sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on säännöksiä siitä, millä edellytyksillä ja missä tilanteissa työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän yrityksen koneelta lähettämien sähköpostiviestien tunnistamistietoja.

Käytännössä lähtökohtana on, että työntekijän viestit on yksityisiä, aivan kuten olisi vanhanaikainen kirjepostikin. Viestinnän suojan kanssa ei kuitenkaan yksityinen työnantaja juuri joudu tekemisiin, koska kotitalouden töissä sähköinen viestintä harvemmin on osa työtä.


“Rakentaja"

Tee ilmainen osaajaprofiili. Löydä töitä ja tienaa enemmän!

Tee ilmainen osaajaprofiili


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!