Tuet palkkaamiseen

Mitä tukia on tarjolla palkkaamiseen? palkkaus

Yrityksille on tarjolla erilaisia tukia työllistämiseen ja palkanmaksuun.

Palkkaamisen tuet

Pienessä yrityksessä on usein hoppu ja resurssit tiukilla. Onneksi ylimääräisten käsiparien työllistämiseen on olemassa erilaisia tukia, joita työnantaja voi tarvittaessa hyödyntää. Työvoimatoimistolla on tarjolla useita erilaisia tukimuotoja yrittäjille rekrytointiin ja palkkaamiseen.

Palkkatuki

Palkkatuki on kätevä ja kannustava tukimuoto, jonka tavoitteena on tukea henkilön työllistymismahdollisuuksia. Työvoimatoimisto myöntää palkkatukea sellaisen henkilön palkkaamiseen, jonka olisi mahdollisesti vaikeaa työllistyä avoimilla markkinoilla, johtuen esim. vähäisestä työkokemuksesta, vanhentuneesta osaamisesta, tai työtä hankaloittavasta vammasta. Näin työnantaja saa pientä kompensaatiota siitä, että työnohjaukseen joudutaan käyttämään hieman kauemmin aikaa. Palkkatukea voidaan myöntää sekä määräaikaiseen että toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Jossain tapauksissa sitä myönnetään myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE-toimisto katsoo, että tällainen työsuhde tukee henkilön mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille.  

Palkkatukea ei sen sijaan myönnetä, jos palkka on tulosperusteinen, palkkatuetulla työntekijällä halutaan korvata muita lähiaikoina irtisanottavia tai lomautettavia työntekijöitä, tuki antaa yritykselle epäreilun kilpailuedun, työsuhde on alkanut ennen palkkatuen myöntämistä, työnantaja ei ole maksanut veroja tai muita lakisääteisiä maksuja tai työnantaja ei muista syistä täytä tuen kelpoisuusvaatimuksia.    

Työtön henkilö voi avittaa palkkatuen myöntämistä hankkimalla jo työnhakuvaiheessa Sanssi-kortin (30 vuotta täyttäneet) tai Duuni-kortin (alle 30-vuotiaat). Tämä on osoitus siitä, että TE-toimisto sitoutuu myöntämään palkkatukea työnhakijan palkkakustannuksiin, jos vain työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät.

Palkkatukianomuksen voi tehdä sähköisesti TE-keskuksen web-sivulla yrityksen ja työnantajan oma asiointi-palvelussa. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapauskohtaisesti.

Lue lisää palkkatuesta TE-toimiston sivuilta.

RekryKoulutus

Jos sopivia osaajia ei ole tarjolla voi yritys hyödyntää myös rekrytoivia koulutusohjelmia, joita TE-keskus järjestää useiden eri palveluntarjoajien kanssa erilaisiin osaamistarpeisiin. Perinteinen oppisopimuskoulutuskin voi olla hyvä väylä etenkin nuoren työntekijän palkkaamiseen.

RekryKoulutuksen tavoitteena on, että yritys löytää tarpeisiinsa sopivan koulutettavan työnhakijan, joka  työllistyy yritykseen koulutusjakson päätteeksi. Koulutuksen kautta töihin hakevat ovat usein ammatinvaihtajia tai lisäkoulutusta kaipaavia työnhakijoita. Koulutukseen kuuluu yleensä  teoriaopetusta sekä työssäoppimista. Yritys voi räätälöidä RekryKoulutuksen omien tarpeiden mukaiseksi tai osallistua työllistävänä osapuolena sopivaan käynnistymässä olevaan rekrytoivaan koulutusohjelmaan. Yritys voi kysellä alkavista ohjelmista TE-toimistosta, ja aktiivinen työnhakija voi myös olla yhteydessä yritykseen ja mainita tällaisesta työllistymistavasta. Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutusohjelman yhdessä, siten että työnantajalle kertyy  30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Lue lisää RekryKoulutuksesta täältä.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on nykyajan vastine entisaikojen oppipojille ja kisälleille, jotka hioivat taitojaan mestareiden opissa. Oppisopimuksella tapahtuva koulutus on käytössä ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa, eli opiskelija kouluttautuu ammattiin suoraan yrityksessä ja saa päätteeksi tutkinnon. Oppisopimuskoulutuksen ajaksi koulutettava ja yritys solmivat määräaikaisen työsopimuksen.

Yritys sitoutuu kouluttamaan opiskelijan tarjoamalla tälle ammatin oppimisen tai tutkinnon suorittamisen edellyttämiä tehtäviä. Opiskelijan täytyy myös mahdollisuuksien mukaan voida osallistua opetustunneille oppilaitoksessaan. Koska koulutettava on yrityksessä töissä, on yrityksen maksettava hänelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos koulutettava on työtön, voi yritys hakea koulutuksen ajaksi työllistämiseen palkkatukea.

Lue lisää oppisopimuksesta TE-palvelun sivuilla täältä.   


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!