Siivous- ja kiinteistöalan työehtosopimukset

Siivous- ja kiinteistöalasta on solmittu yleissitova työehtosopimus, joka koskee myös kodeissa tehtävää siivousta ja kiinteistöjen pihoilla tehtävää hoitotyötä. Sitä pitää noudattaa myös yksityisen työnantajan.

Siivous- ja kiinteistöalasta on solmittu yleissitova työehtosopimus, joka koskee myös kodeissa tehtävää siivousta ja kiinteistöjen ympäristössä tehtävää hoitotyötä (esim. lumityöt ja pihan hoito). Tämä tarkoittaa sitä, että myös omaan kotiinsa siivoojaa palkkaavan ihmisen on otettava työehtosopimus huomioon. (Työehtosopimusjärjestelmästä voi lukea lisää esimerkiksi Palkkaus.fi -artikkelista täällä.)

Työehtosopimuksessa on sovittu yhteisistä pelisäännöistä, joissa alalla työskenteleville työntekijöille taataan asialliset ehdot ja kohtelu. Työehtosopimus sitoo kaikkia alalla työskenteleviä työntekijöitä, riippumatta siitä kuka heidän työnantajansa on tai kuuluvatko työntekijät itse mihinkään liittoon.

Työehtosopimuksien noudattamisessa on oikeastaan vain kaksi oleellista tiedettävää asiaa: mitä työtä työehtosopimus koskee ja mitä vaikutuksia työsuhteen ehtojen sopimiseen työehtosopimuksella varsinaisesti on.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Myös TESin erät mukaan!

Kokeile palkkalaskuria!

Mitkä työt kuuluvat työehto­sopimukseen?

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta sovelletaan käytännössä kaikkeen kiinteistön ja sen ympäristön hoitoon liittyviin töihin. Näihin kuuluvat esimerkiksi siivous, lumenluonti, ikkunoiden peseminen tai nurmikon leikkaaminen. Ihmisten hoitaminen taas ei kuulu tähän TESsiin.

Mitä kiinteistöalan työntekijän TES sisältää?

Kiinteistöpalvelualan tärkeimmät sisällöt liittyvät palkkatasoon ja palkanlisiin. Työehtosopimuksesta löytyvät erilliset palkkataulukot eri vaatimustason tehtäviä varten. Laissa velvoitetaan työnantajaa maksamaan työstä asianmukaista palkkaa ja yleissitovan työehtosopimuksen palkkataulukot käytännössä ovat tapa määritellä asianmukainen palkka alalla. Työehtosopimuksen palkkataulukoista löytyy siis myös alin mahdollinen palkka, jota työntekijälle voi työstä maksaa.

Palkanlisien puolella selkeimmät erot lainsäädäntöön verrattuna ovat erillinen lomakorvaus ja lomaraha. Lomakorvausta maksetaan bruttopalkan päälle ja sen määrä on 9 % tai 11,5 % bruttopalkasta. Pienempää prosenttia sovelletaan alle vuoden kestäneisiin työsuhteisiin ja suurempaa yli vuoden kestäneisiin työsuhteisiin. Lomakorvaus on ylimääräinen lisä palkkaan, jota ei saa sisällyttää bruttopalkkaan.

Lomaraha taas on suuruudeltaan 50 % normaalista lomapalkasta ja se maksetaan lomapalkan päälle. Lomarahasta puolet maksetaan ennen lomaa ja loput työntekijän palatessa lomalta jälleen töihin. Yleisesti loma-ajan palkan laskemisesta löydät lisää tietoa täältä.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Myös TESin erät mukaan!

Kokeile palkkalaskuria!

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksesta löytyy myös paljon erilaisia sääntöjä erityistilanteiden ja monimutkaisempien tapauksien hoitamiseksi. Esimerkiksi palkallisista ja palkattamista poissaoloista löytyy seikkoja, joita ei pelkästä lainsäädännöstä löydy. Työntekijän 50- ja 60-vuotispäivä esimerkiksi ovat työsopimuksessa määritelty palkallisiksi vapaapäiviksi. Samoin esimerkiksi sairausajalta maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaan pidempään kuin pelkkä lainsäädäntö edellyttäisi.

Näiden erikoistapausten kohdalla kannattaa tarkistaa työehtosopimus erikseen ja soveltaa aina kulloinkin asiaankuuluvaa kohtaa siitä.

PAMin sivuilta löydät aina kulloinkin voimassaolevan kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen.

Esimerkki siivoojan palkkauksesta löytyy Palkkaus.fi.n sivuilta täältä.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!