Palkanmaksu ja sivukulut

Miten palkanmaksun tilitykset jakautuvat: mitä maksavat työnantaja ja työntekijä? Mitä tilitetään eri tahoille? palkkaus

Kun työnantaja maksaa Suomessa palkkaa työntekijälle, pitää hoitaa tietyt asiat kunnolla. Miten nettopalkka lasketaan? Mitä tilitetään ja raportoidaan viranomaisille ja muille tahoille?

Työnantajan sivukulut

Työntekijälle suoraan menevän palkan lisäksi työnantajan (TA) pitää maksaa sivukuluja lain mukaisesti. Näitä ovat:

  • Työntekijän eläkemaksu (TyEL)
  • Työttömyysvakuutusmaksu (TVR-maksu)
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sava-maksu)
  • Työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutus työntekijöille
  • Palkanmaksu ikärajat palkkaus

Palkanmaksu sivukulut ikärajat

Työnantaja perii erät lain mukaisesti palkasta ja tilittää ne oikeille tahoille kunkin aikataulun mukaisesti. Yllä oleva kuva perustuu vuoden 2019 lukuihin.

HUOM: Kaikki ilmoitukset palkoista menevät palvelusta automaattisesti tulorekisteriin, eikä työnantajan tarvitse itse tehdä mitään ilmoituksia.

Työnantajalle tulee lisäkuluja myös sairauspoissaoloista, vanhempainvapaista, työturvallisuudesta, työterveyshuollosta, lomarahoista jne. Näitä TA-sivukuluja tulee voi tulla 30–100% lisää suhteessa bruttopalkkaan. Nyrkkisääntö on, että mitä isompi yritys sitä isompi on lisäkulujen kerroin.

Työntekijän sivukulut

Työntekijä maksaa oman osuutensa TyEL-maksusta ja TVR-maksusta. Työnantaja perii työntekijän osuudet palkasta ja tilittää ne eteenpäin eläkeyhtiölle ja Työttömyysvakuutusrahastolle.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Ennakonpidätys ja verotus

Palkka on työntekijän ansiotuloa ja se pitää ilmoittaa verottajalle. Verohallinto toimittaa vuoden loputtua verotuksen jokaiselle verovelvolliselle. Verottajalta saa verokortin, johon on työntekijän arvioimien tulojen ja vähennysten mukaisesti merkitty ennakonpidätysprosentti. Verokorttityyppejä on erilaisissa työtilanteeseen oleville erilaisia: päätulon verokortti, sivutulon verokortti, freelancer-kortti jne.

Verokortin perusteella työnantaja perii ennakonpidätyksen, jonka tilittää Verohallinnolle palkanmaksun jälkeen. Ennakonpidätys on siis työntekijän maksamaa ennakkoveroa, jonka työnantaja tilittää palkasta automaattisesti. Ennakonpidätyksen ajatuksena on, että työntekijä maksaisi veronsa tasaisina erinä vuoden aikana. Usein tulojaan ei pysty ennustamaan etukäteen ja maksettuja veroja pitää tasata lisämaksulla tai palautuksella, kun verovuosi on päättynyt ja kaikki tulot ja vähennykset on ilmoitettu verottajalle.

Esimerkki palkanmaksusta

Kun työnantaja maksaa kertakorvauksen työntekijälle (18–52v, ei yleissitovaa TESiä), raha liikkuu seuraavasti. Kuvan rahavirrat on laskettu vuoden 2018 luvuilla.

Palkanmaksu sivukulut rahavirrat

Ilmoitukset tehdään ilmoitusten aikataululla kuten edellä jo selitettiin.

Esimerkki työnantajan laskelmasta

Palkkalaskelma ja kustannukset työnantajan näkökulmasta. Esimerkissä käytetty Palkkaus.fi-palvelua, jolloin mukana on palvelumaksu (tapaturmavakuutusmaksu tulee erikseen vakuutusyhtiöltä). Laskelma on laskettu vuoden 2018 luvuilla.

Palkkalaskelma työnantajan laskelma

Esimerkki työntekijän laskelmasta

Työntekijän palkkalaskelma näyttää tältä. Laskelma on laskettu vuoden 2018 luvuilla.

Palkkalaskelma työntekijän laskelma

Palkkapäivä

Palkka maksetaan työsuhteessa tehdystä työstä palkkakaudelta, joka on yleensä kuukausi tai 2 viikkoa (esim. tuntityössä). Palkka pitää olla työntekijän pankkitilillä sovittuna päivänä. Jos se osuu viikonloppuun tai pyhäpäivään, niin niitä edeltävänä arkipäivänä. Lain mukaan palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä ja silloin maksusta on työnantajalla oltava työntekijän allekirjoittama kuitti.

Palkkakaudesta ja palkkapäivästä on myös työehtosopimuksissa (TES) säädöksiä. Palkkakauden sisällä palkkapäivästä voidaan sopia työsopimuksella, esim. vakituiselle työntekijälle joka kuukauden 20. päivä.

Kun palkka on maksettu, työnantajan pitää antaa työntekijälle palkkalaskelma, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Palkkalaskelmalle ei ole tarkkaa muotovaatimusta ja se voi olla myös sähköinen.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!