Omaishoito ja sen järjestäminen

Vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito voidaan toteuttaa myös omaishoitona. Tällä tarkoitetaan sitä, että kunta hankkii hoidon joltain hoidettavan henkilön läheiseltä

Vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito voidaan toteuttaa myös omaishoitona. Tällä tarkoitetaan sitä, että kunta hankkii hoidon joltain hoidettavan henkilön läheiseltä. Omaishoito antaa mahdollisuuden hoitaa hoitoa tarvitsevaa läheistä virallisesti itse ja saada siitä korvaus.

Mitä omaishoito on?

Omaishoitoa varten tehdään aina hoito- ja palvelusuunnitelma hoidettavalle. Tämän suunnitelman perusteella omaishoidosta laaditaan kunnan ja omaishoitajan välille omaishoitosopimus.

Hoidettavan kannalta omaishoitoon sisältyy varsinaisen omaishoidon lisäksi myös muut hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut (esimerkiksi fysioterapia) ja lisäksi omaishoitajan vapaiden ajaksi tarjotut palvelut. Omaishoito on yleensä hoidettavalle maksutonta.

Omaishoitajalle tukeen sisältyy ensinnäkin varsinainen palkkio omaishoidon järjestämiseksi. Lisäksi omaishoitaja ansaitsee vapaata samaan tyyliin kuin kuka tahansa työntekijä. Samoin hän on eläke- ja tapaturmavakuutettu hoidon järjestämisen ajan. Omaishoidosta maksettava palkkio riippuu hoidon sitovuudesta ja on veronalaista tuloa.

Mistä omaishoitoa haetaan?

Hoidettavana olevan henkilön kotikunta hoitaa aina omaishoidon järjestämisen kokonaisuudessaan. Omaishoidon tukea haetaan kyseisen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto myös hoitaa omaishoitoon liittyvän tiedotuksen ja kysymyksiin vastaamisen.

Omaishoidon edellytykset

Omaishoidon myöntämiseksi seuraavien ehtojen on täytyttävä:

  • Hoidettava henkilö tarvitsee hoitoa tai huolenpitoa kotioloissa
  • Hoidettavan henkilön läheinen on valmis järjestämään hoidon
  • Hoidettava henkilö on oman terveytensä ja toimintakykynsä puolesta kykeneväinen järjestämään tarvittavan hoidon
  • Omaishoito on yhdessä muiden palveluiden kanssa riittävää turvaamaan hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
  • Hoidettavan koti on yleisesti sopiva hoidettavan henkilön tarpeita varten (jos esimerkiksi hoidettava henkilö on pyörätuolissa, valtavasti portaita sisältävä koti ei välttämättä sovellu hoidon antamiseen)

Lisää tietoa omaishoidon tuesta saa hoidettavan henkilön kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Myös Omaishoitajien ja läheisten liitolla on sivuillaan koottuna mittavasti tietoa omaishoidosta.


98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi-palvelua

"Nyt maksan palkat helposti ja kirjanpitäjä saa tarvisemansa raportit.”
Yrittäjä Janne Siik, Maex Oy

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Espoo

Rekisteröidy ilmaiseksi


Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

020 798 0230
(ark. 9-16)
aspa@palkkaus.fi


Ilmainen palkkalaskuri

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki yrityksen palkanmaksuun liittyvä yhdellä verkkopankkimaksulla!

Aloita heti!

98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi - palvelua


Kerro meistä kaverillesi