Virolaisen  muurarin palkkaaminen

Mitä kotitalouden täytyy tietää, jos palkkaa virolaisen muurarin tekemään työn omakotitalossaan Suomessa.

Haluat saada kunnon takan omakotitaloosi. Takan muuraaminen vaatii sellaista ammattitaitoa, että sitä ei kannata antaa kenen tahansa suharin tehtäväksi. Onneksi tiedossa on valmiiksi perhetuttava Tallinnasta, joka on ammattitaitoinen muurari. Virolaista tuttavaa palkatessa on otettava huomioon joitakin erityisseikkoja, mutta tämän esimerkin avulla selviät myös ulkomaalaisen ammattilaisen palkkaamisesta ilman ongelmia.

  1. Työsuhde
  2. Vakuutukset
  3. Palkan maksaminen
  4. Kotitalous­vähennys

1. Työsuhde

Vaikka tässä ollaan palkkaamassa perhetuttua hyvässä yhteisymmärryksessä, palkatessa syntyy aina työsuhde, johon liittyy lain puolesta velvollisuuksia ja ehtoja. Työsuhteen ehdot on tämän vuoksi aina hyvä kirjata kirjalliseen työsopimukseen. Rakennusliiton sivuilta voit myös katsoa malleja ja ohjeita työsopimuksesta.

Muurarin on tarkoitus tehdä kunnon takka. Ammattimies arvioi, että työtä projektiin kuluu 40 tuntia. Bruttopalkaksi urakasta sovitaan yhteensä 1200 euroa. Työsopimusta laatiessa on aina muistettava ottaa huomioon alan yleissitovan työehtosopimuksen ehdot. Yleissitovat työehtosopimukset sitovat kaikkia niiden alaisia työtä teettäviä työnantajia, myös kotitalouksia, ja vaikka työntekijä itse olisikin kotoisin Suomen ulkopuolelta.

Rakennusalan TES sisältää lisiä, joiden pitää aina olla mukana muuraria palkattaessa: lomakorvaus, työajan lyhennyskorvaus, päivittäinen matkakorvaus ja työkalukorvaus. TESsin lisiä ei saa koskaan sisällyttää itse palkkaan, vaan ne tulevat aina sovitun bruttopalkan päälle. Tämä kannattaa ottaa huomioon ennen urakasta sopimista. Tästä lisää tarkemmin kohdassa 3, palkan maksaminen.

Ulkomailta tulevan työntekijän on hoidettava muutamia asioita, ennen kuin hän voi saada palkkaa Suomessa. Ensinnäkin hänen on hankittava itselleen suomalainen henkilötunnus. Henkilötunnuksen hän voi hankkia verotoimistosta. Muurari on lisäksi tässä tapauksessa ns. rajoitetusti verovelvollinen Suomeen, mikä tarkoittaa että hänen palkastaan vähennetään lähdevero (tavallisesti 35 % bruttopalkasta, verottajan päätöksen mukaan). Vuodesta 2014 lähtien rajoitetusti verovelvollisen työntekijän on myös mahdollista vaatia, että hänen tulojaan verotetaan progressiivisen verotuksen mukaisesti. Tässä tapauksessa muurari kuitenkin toteaa, että ei halua alkaa vaatia progressiivista verotusta ja päätätte käyttää vain lähdeverokorttia.

Kun työsopimus on solmittu, toimittaa muurari sinulle lähdeverokortin ja tilinumeron (tili voi olla virolaisessa pankissa, muista pyytää IBAN-tilinumero ja pankin SWIFT-koodi) palkanmaksua varten. Työnantajana sinulla on kuitenkin vielä joitakin velvollisuuksia hoidettavana, ennen kuin työt voivat alkaa.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

2. Vakuutukset

Työnantajalla, joka teettää töitä yhteensä yli 12 työpäivän verran vuodessa, on velvollisuus ottaa työtapaturmavakuutus työntekijöilleen. Tässä esimerkissä et siis välttämättä tarvitsisi lain mukaan tapaturmavakuutusta (jos et palkkaa muita henkilöitä vuoden aikana), mutta vakuutus on kuitenkin esimerkissä otettu mukaan, koska rakennustyössä varmasti on kaikkien etu, että vakuutus on hoidettu kuntoon.

Lähes kaiken muun voi hoitaa töiden aikana tai työsuhteen jälkeen, mutta työtapaturmavakuutus on oltava hoidettuna jo ennen töiden aloittamista. Työtapaturmavakuutuksia voi hankkia vakuutusyhtiöistä ja suurimmalla todennäköisyydellä saat sen hankittua suoraan omasta vakuutusyhtiöstäsi. Työtapaturmavakuutuksia ei myönnetä takautuvasti, joten asian on oltava hoidossa ennen töiden aloittamista. Täältä löydät listan mahdollisista työtapaturmavakuutuksia myöntävistä yhtiöistä.

Vakuutuksen hinta määräytyy suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Se on rakennustöissä yleensä n. 7 % luokkaa palkoista. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on yleensä 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole palkkakohtainen kustannus. Tarkan hinnan saat selville vakuutusyhtiöstäsi.

Työtapaturmavakuutuksiin sisältyy yksityisellä työnantajalla aina myös henkivakuutus työntekijöille.

TyEL-vakuutuksesta tässä tapauksessa

Ulkomaalainen työntekijä on vakuutettava työeläkelain mukaan aivan samalla tavoin kuin suomalainenkin työntekijä. Poikkeuksena tässä on se, jos työntekijä on jonkun muun sosiaaliturvan piirissä ja hänellä on antaa tästä todistus työnantajalle (esim. EU-maasta A 1 -todistus). Tässä tapauksessa oletetaan, että muurarilla ei ole esittää todistusta ja TyEL-maksut maksetaan Suomeen. Nämä maksut kartuttavat työntekijän eläkettä Suomessa, joka hänelle aikoinaan maksetaan, vaikka hän ei silloin enää asuisikaan Suomessa.

Erillistä sopimusta työeläkevakuutuksesta ei tässä tapauksessa välttämättä tarvitse ottaa lainkaan. Jos et ole vuoden aikana juurikaan palkkaamassa muita työntekijöitä, voit luultavasti hoitaa työeläkemaksut ns. tilapäisenä työnantajana. Jos työnantajalla ei ole yhtään vakituista työntekijää, ja hänen vuoden aikana maksamansa palkat ovat alle 8100 €/6 kk:n aikana, ei TyEL-vakuutusta tarvitse ottaa. Tilapäinen työnantaja voi hoitaa TyEL-maksut jälkikäteen ilman erityistä sopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

3. Palkan maksaminen

Kaikki sujuu suunnitellusti ja muurari saa työt tehtyä. Seuraavaksi maksat palkan sovitun mukaan. Tässä oletetaan edelleen, että kyse on n. 40 työtunnin urakasta, josta on sovittu bruttopalkaksi 1200 euroa plus työehtosopimuksen lisät.

Työnantajana tarvitset muurarin palkanmaksua varten:

Lähdevero on aina 35 % bruttopalkasta. Kaikki muut maksut ja tilitykset suoritetaan palkasta ensin ja jäljelle jäävästä summasta suoritetaan lähdevero. Lähdeveroon voi myös tehdä vähennyksiä esim. matkakustannusten vuoksi ja lähdeverokortin perusteella.

Palkka tehdystä työstä maksetaan työntekijälle sovitun korvauksen mukaan, sovittuna palkkapäivänä. Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä.

Pidätykset palkasta

Kaikki bruttopalkasta ja lisistä seuraavaksi pidätettävää summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille.

1. TyEL-vakuutus

Työnantajan on otettava 18–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuonna 2014 työntekijän osuus TyEL-maksusta on 5,55 % (työntekijän osuus on 7,05 % 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen). Muurari ei nyt tässä tapauksessa ole niin vanha, joten hänen palkastaan pidätetään 5,55 % TyEL-maksua.

2. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on vuonna 2014 0,5 % hänen bruttopalkastaan. Tämä työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijälle maksettavasta kokonaiskorvauksesta palkanmaksun yhteydessä.

3. Lähdevero

Tavallisesti alle 1500 euron palkkoihin voi soveltaa kotitalouksien huojennusta, jolloin työnantajan ei tarvitsisi huolehtia ennakonpidätyksen maksamisesta. Lähdevero kuitenkin maksetaan jopa näissä tapauksissa.

Tämän vuoksi muurarin lopullisesta korvauksesta (josta on ensin vähennetty mahdollinen työnantajan sosiaaliturvamaksu ja sairausvakuutusmaksu) on pidätettävä 35 %. Tästä summasta voi pidättää 510 €/kk tai 17 €/pv, jos työsuhde kestää alle kuukauden. Muurarin tapauksessa työ kestää viisi päivää, joten vähennystä voi tehdä yhteensä 85 €.

Rakennusalan yleissitovan työehtosopimuksen lisät

Rakennusalan työehtosopimuksen lisät tässä esimerkissä

Rakennusalan yleissitovasta työehtosopimuksesta tulee muutamia lisiä palkanlaskentaan. Vaikka työntekijä on ulkomailta, yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava myös hänen tapauksessaan.

  1. Lomakorvaus: 18,5 % bruttopalkasta

  2. Erillinen palkanosa työajan lyhennyksistä ja arkipyhistä (kutsutaan usein vain työajan lyhennyskorvaukseksi): 7,7 % bruttopalkasta

  3. Työkalukorvaus omien työkalujen käytöstä: 1,68 €/päivä

  4. Matkakustannusten korvaus jokaiselta työpäivältä: TESissä on tätä varten erillinen taulukko, jossa ilmoitetaan korvaukset työpaikan ja työntekijän kodin etäisyyden mukaan. Korvaus lasketaan jokaiselle päivälle tämän taulukon mukaan:

Matkakustannusten korvaus
yli 5 km 1,84 €/pv
yli 10 km 2,96 €/pv
yli 20 km 5,34 €/pv
yli 30 km 7,77 €/pv
yli 40 km 9,57 €/pv
yli 50 km 11,60 €/pv
yli 60 km 15,24 €/pv
yli 70 km 17,25 €/pv
yli 80 km 19,60 €/pv
yli 90 km 22,31 €/pv
yli 100 km 25,02 €/pv

Tässä tapauksessa muurari asuu valitettavasti yli 100 km päässä sinusta, joten päiväkohtainen matkakorvaus on 25,02 €. Hän tekee urakan viiden päivän aikana, joten lasketaan viisi matkakorvausta mukaan.

Nettopalkan laskeminen

Edellä kerrottujen lisien ja vähennysten jälkeen jäljelle jäävän nettopalkan 1055,99 € maksat muurarille sovitun palkkapäivän mukaisesti. Palkan tulee olla muurarin käytössä palkkapäivänä, joten jos palkkapäivä on esimerkiksi sunnuntai, pitää rahojen olla hänen tilillään jo perjantaina.

Muurarin bruttopalkka urakasta 1200 €
Lomakorvaus 18,5% (TES-lisä) +222,00 €
Työajan lyhennyskorvaus 7,7% (TES-lisä) +92,40 €
Muurarin bruttopalkka lisineen 1514,40 €
Työkalukorvaus, 5 päivää á 1,68€ +8,40€
Matkakorvaus, 5 päivää á 25,02 € +125,10 €
 
Bruttopalkka ja korvaukset 1647,90 €
Työntekijän osuus TyEL-maksusta (5,55 %) -84,05 €
Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta (0,5 %) -7,57 €
Lähdeveron perusteena oleva summa lähdeverovähennyksen jälkeen: 17 €/pv * 5 päivää 1429,40 €
Lähdevero 35 % -500,29 €
Nettopalkka 1055,99 €

Palkan maksettuasi toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Palkkalaskelmassa näkyy yleensä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, mutta koska muurari työskentelee Suomessa alle neljä kuukautta, ei tämän palkasta tarvitse pidättää sairausvakuutusmaksua. Jos käytät Palkkaus.fi -palvelua, tieto palkkalaskelmasta menee työntekijälle sähköpostilla tai voit itse tulostaa sen hänelle.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Palkanmaksun jälkeen tehtävät tilitykset

Työnantajan on myös huolehdittava, että lakisääteiset sosiaaliturvamaksut tulevat asianmukaisesti tilitetyiksi. Osa maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat olet pidättänyt työntekijän kokonaiskorvauksesta palkanlaskennan yhteydessä, kuten edellä kuvattiin. Nyt tilität työntekijän osuudet eteenpäin ja lisäät tilityksiin myös sinulle työnantajana kuuluvat maksuosuudet.

1. Lähdeveron tilittäminen

Ensimmäinen tilitettävä maksu on lähdevero. Jos työntekijä on 16–67-vuotias, bruttopalkasta pitää normaalisti tilittää myös sosiaaliturvamaksu (Sotu). Kun muurari oleilee Suomessa alle neljä kuukautta, ei sosiaaliturvamaksua kuitenkaan tarvitse nyt pidättää tai tilittää.

Lähdevero tilitetään verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Nämä tilitykset voit maksaa Verotili-palvelun kautta. Tarkempi ohje tätä varten löytyy Verohallinnon sivuilta täältä.

2. TyEL-maksun tilittäminen

TyEL-maksun suuruus vuonna 2014 on 24,2 % prosenttia työntekijän bruttopalkasta. Muurarin kokonaiskorvauksesta pidätettiin aiemmin palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus 5,55 %, jota käytetään nyt osana TyEL-maksun maksamista. Työnantajan maksettavaksi jää suuruudeltaan 18,65 % työntekijän bruttopalkasta oleva maksu. Tässä tapauksessa työntekijän osuus oli 84,05 euroa ja työnantajan osuus on 282,44 euroa. Yhteensä tilität urakan teettämisestä TyEL-maksua siis 366,49 euroa tilanteessa, jossa työntekijän bruttopalkka TES-lisineen on 1514,40 €.

TyEL-maksu pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. TyEL-maksu tilitetään valitsemallesi työeläkeyhtiölle ja sitä varten on olemassa palveluita, kuten työeläkeyhtiö ELOn Palkka-apuri.

3. TVR-maksu

Vuonna 2014 työttömyysvakuutusmaksua tilitetään pientyönantajan tapauksessa yhteensä 1,25 % bruttopalkasta. Tästä työntekijän osuus on aiemmin hänen palkastaan pidätetty 0,5 % suuruinen osuus. Palkkaus.fi–palvelun kautta on mahdollista hoitaa ilmoitukset maksuista Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). TVR lähettää vuoden lopulla tehtävän palkkailmoituksen perusteella päätöksen maksettavasta summasta ja maksulomakkeet.

4. Tapaturmavakuutus

Edellä mainittujen lisäksi työnantajana sinulle tulee maksettavaksi tapaturmavakuutuksen maksu, jonka hinta määräytyy mm. suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Se on rakennustöissä yleensä n. 7 % luokkaa palkoista. Tarkan hinnan saat selville vakuutusyhtiöstäsi. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on yleensä 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole palkkakohtainen kustannus.

Tässä esimerkissä et välttämättä tarvitse lain mukaan (työtä tehdään alle 12 päivää) tapaturmavakuutusta, mutta se on tässä otettu mukaan, koska rakennustyössä varmasti on kaikkien etu, että vakuutus on hoidettu kuntoon.

Alle on edellä kuvatun esimerkin perusteella laskettu muurarin urakasta koituvat kulut yhteensä.

Bruttopalkka urakasta 1200 €
Työehtosopimuksen lisät 314,40 €
Bruttopalkka lisineen 1514,40 €
Työehtosopimuksen veronalaiset korvaukset 133,50 €
 
Muurarin kokonaiskorvaus urakasta (sisältää bruttopalkan, TESin lisät ja korvaukset) 1647,90 €
TyEL-maksu (työnantajan osa 18,65 % kokonaiskorvauksesta) +282,44 €
Työnantajan sosiaaliturvamaksu (2,14 %) -
Työttömyysvakuutusmaksu (työnantajan osuus 0,75 %) +11,36 €
Työtapaturmavakuutusmaksu (tässä oletetaan 7 % kokonaiskorvauksesta) +106,01 €
Sinulle tulee maksettavaa kokonaisuudessaan 2047,70 €

Rahojen jakautuminen eri tahojen kesken.

4. Kotitalousvähennys

Muurarin palkkaamiseen voi saada tukea valtiolta kotitalousvähennyksen muodossa. Kotitalousvähennyksen avulla saat verotuksessasi vähentää 15 % työntekijälle maksamastasi palkasta ja lisäksi kaikki työnantajan sivukulut!

Tehdään edellinen laskutoimitus uudelleen:

Kokonaiskustannus ilman kotitalousvähennystä (ks. edeltä) 2047,70 €
Kotitalousvähennys: työnantaja sivukulut + 15 % kokonaisbruttopalkasta (urakkahinta+lomaraha+työajan lyhennyskorvaus * 15 %). Muista vuosittainen omavastuu 100€. 282,44 + 11,36 + 106,01 + 227,16 = 626,97 €
Kokonaiskustannus sinulle kotitalousvähennyksen jälkeen 1420,74 €

Kotitalousvähennyksen vaikutus on tässäkin merkittävä ja se kannattaa aina hakea!

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2014 on 2400 euroa/aikuinen, eli pariskunta saa vähentää yhteensä 4800 euroa vuodessa. Pariskunta saa käytettyä koko kotitalousvähennyksen, jos ostaa kotitaloustöitä n. 10 000 eurolla vuodessa.

Vähennyksessä on 100 euron vuosikohtainen omavastuu. Jos 2400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa siten pyytää vain toiselle puolisolle, jotta omavastuu tulee vähennetyksi vain kerran. Vähennys myönnetään palkan maksuvuonna, kun sen perusteena oleva työ on tehty. Jos palkka ja palkan sivukulut jo tehdystä työstä maksetaan eri vuonna (esimerkiksi joulukuussa tehdyn työn palkka maksetaan tammikuussa), vähennyksen voi tehdä vasta maksuvuonna.

Kotitalousvähennys tehdään Verohallinnon ohjeiden mukaan. Palkkaus.fi–palvelu tekee kuitenkin myös kotitalousvähennykseen tarvittavat lomakkeet sinulle automaattisesti.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!