Miten maksan siivoojan palkan?

Kerran viikossa käyvä siivooja helpottaa kodin kunnossapitoa ja vähentää arjen kiirettä. Kotitalousvähennyksen avulla teetettynä siivoustyön kustannukset eivät nouse kohtuuttoman korkeiksi.

Moni on hankkinut kotiinsa siivousapua. Kerran viikossa käyvä siivooja helpottaa kodin kunnossapitoa ja vähentää arjen kiirettä. Kotitalousvähennyksen avulla teetettynä siivoustyön kustannukset eivät nouse kohtuuttoman korkeiksi.

 1. Työsuhde
  1. Työsopimus
 2. Vakuutukset
 3. Palkan maksaminen
  1. Palkanlaskenta
  2. Ilmoitukset
 4. Kotitalousvähennys

1. Työsuhde

Siivoojan voi löytää esimerkiksi jättämällä työpaikkailmoituksen TE-palveluun joko puhelimitse tai verkossa (www.mol.fi). TE-toimiston kautta on mahdollista saada apua työntekijän palkkaamiseen ja työpaikkailmoituksen saa kerralla näkyviin moneen paikkaan.

Aina kun työntekijä palkataan, syntyy työsuhde. Näin on myös silloin, jos työnantajana on kotitalous ja työntekijänä esimerkiksi työnantajan tuttava. Epäselvyyksien välttämiseksi työsuhteen ehdot on aina syytä kirjata työsopimukseen. Edellisen linkin takaa löydät malleja työsopimuksen tekemistä varten.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Työsopimus

Esimerkissämme siivoustyötä halutaan suoritettavaksi jokseenkin pysyvästi, joten työsopimus siivoojan kanssa laaditaan toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikaisen työsopimuksen voi työnantajan aloitteesta tehdä vain perustellusta syystä.

Säännölliseksi työajaksi sovitaan kaksi tuntia siivousta viikossa ja bruttotuntipalkaksi 20 euroa.

Palkasta ja muista työsuhteen ehdoista sovittaessa on otettava huomioon asiaan mahdollisesti vaikuttava yleissitova työehtosopimus, joka sisältää työnantajaa sitovia ehtoja esimerkiksi vähimmäispalkoista. Siivousalalla sovelletaan kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on yleissitova. Siitä tulee lisiä, jotka pitää ottaa huomioon palkkaa laskettaessa (tästä lisää kohdassa 3 palkan maksaminen).

2. Vakuutukset

Työnantajalla, joka teettää töitä yhteensä yli 12 työpäivän verran kalenterivuodessa, on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus. Tapaturmavakuutuksia myöntävät useimmat vakuutusyhtiöt ja suurella todennäköisyydellä saat hankittua tarvittavan vakuutuksen suoraan omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Lähes kaiken muun voi hoitaa työnteon jo alettua, mutta lakisääteinen tapaturmavakuutus on oltava voimassa kun työt alkavat, sillä vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.

Alan yleissitova työehtosopimus voi lisäksi edellyttää ryhmähenkivakuutuksen ottamista. Ryhmähenkivakuutuksen maksu ei ole iso ja se peritään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Käytännössä yksityinen työnantaja saa sen ostaessaan tapaturmavakuutuksen, eivätkä vakuutusyhtiöt myy sitä yleensä ollenkaan erikseen yksityisille työnantajille.

TyEL-vakuutuksesta tässä tapauksessa

Palkatessasi työntekijän työsuhteeseen, sinun on myös vakuutettava hänet lakisääteisellä työeläkevakuutuksella (TyEL-vakuutus). TyEL-vakuutuksen kautta työntekijälle kertyy työeläkettä, jota hän sitten aikanaan tulee saamaan.

Koska olet tässä esimerkissä palkannut vakituisen työntekijän (eli työntekijän, jonka työsopimus on voimassa toistaiseksi), sinut katsotaan sopimustyönantajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on solmittava työeläkevakuutussopimus valitsemasi työeläkeyhtiön kanssa.

TyEL-vakuutus on otettava viimeistään ensimmäistä palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden aikana. Asia kannattaa kuitenkin hoitaa kuntoon heti kättelyssä. Täältä löydät listan työeläkeyhtiöistä.

Tämän jälkeen siivooja voi aloittaa työn!

3. Palkan maksaminen

Työnantajana tarvitset siivoojalta palkanmaksua varten:

 • verokortin,
 • henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
 • pankkitilin tiedot

Verokortin työntekijä voi itse hankkia Verohallinnon sivuilta. Verokorttiin on aina merkitty, mihin asti se on voimassa. Verokortista näet työntekijän ennakonpidätysprosentin ja mahdolliset tulorajat, joita käytät myöhemmin maksaessasi palkkaa siivoojalle.

Laki edellyttää, että olet itse nähnyt verokortin ja pystyt varmistamaan tiedot, jotta voit pidättää ennakonpidätyksen verokortin mukaisen pidätysprosentin suuruisena. Mikäli työntekijä ei toimita verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena.

Palkka tehdystä työstä maksetaan työntekijälle sovitun korvauksen mukaan, sovittuna palkkapäivänä. Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Pidätykset palkasta

Kaikki kolme seuraavaksi mainittua bruttopalkasta ja lisistä pidätettävää summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille.

1. Ennakonpidätys

Jos työntekijälle maksettavaa tulee kalenterivuodessa yli 1500 euroa, tarvitsee sinun työnantajana laskea ja pidättää työntekijän bruttopalkasta ennakonpidätys. Se lasketaan verokortista näkyvien rajojen ja prosenttien mukaan.

Mikäli työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Ennakonpidätys maksetaan verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tässä esimerkissä siivoojan verokortin mukainen ennakonpidätys on 17,5 %.

2. TyEL-vakuutus

Työnantajan on otettava 18–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuonna 2014 työntekijän osuus TyEL-maksusta on 5,55 % (työntekijän osuus on 7,05 % 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen).

3. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on vuonna 2014 0,5 % hänen bruttopalkastaan. Tämä työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijän bruttopalkasta palkanmaksun yhteydessä.

Kiinteistöpalvelualan yleissitovan työehtosopimuksen lisät

1. Lomakorvaus

9 % bruttopalkasta, kun työsuhde on kestänyt alle vuoden. Korvaus on 11,5 %, jos työsuhde on kestänyt yli vuoden.

2. Lomaraha

Lomaraha on 50 % lomapalkasta. Tässä tapauksessa TESin mukaan lomarahaa ei makseta, koska työtä tehdään alle 35h/kk, eikä työntekijä ole tämän vuoksi oikeutettu saamaan lomapalkkaa eikä lomarahaa. Seurataan vuosilomalakia, jossa lomarahaa ei ole.

Kuukaudessa siivooja siivoaa yhteensä kahdeksan tunnin ajan. Tuntihinnaksi siivouksesta on tässä sovittu 20 €. Koska kyseessä on tuntipalkkainen työntekijä, palkka pitää lain mukaan maksaa kaksi kertaan kuukaudessa. Eli käytännössä kuukauden palkat pitää maksaa kahdessa erässä. Kuukausitasolla (ja edempänä tehtäviä ilmoituksia varten) tulet maksamaan siivoojalle siis bruttopalkkaa ja TESin mukaisia lisiä yhteensä 174,40 €, josta hänelle jää käteen pidätysten jälkeen 133,33 €.

Bruttopalkat kuukaudessa 160 €
Lomakorvaus 9% (alle vuoden kestänyt työsuhde…) 14,40 €
Bruttopalkka ja lisät yhteensä 174,40 €
Ennakonpidätys -30,52 €
Työntekijän osuudet TyEL-maksusta (5,55 % bruttopalkasta ja lisistä) -9,68 €
Työntekijän osuudet työttömyysvakuutusmaksusta (0,5 % bruttopalkasta ja lisistä ) -0,87 €
Nettopalkat kuukaudessa 133,33 €
Sairausvakuutuksen päivärahamaksut (0,84 % bruttopalkka + lomakorvaus, sisältyy ennakonpidätykseen). Ilmoitetaan kuitenkin palkkatositteessa. 1,46 €

Pidätysten jälkeen jäljelle jäävän työntekijän nettopalkan maksat hänen ilmoittamalleen pankkitilille palkkapäivänä. Palkkapäivä kannattaa sopia työsopimuksessa. Huomaathan, että työsopimuslain mukaan palkka tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkkapäivänä.

Palkan maksettuasi toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Palkkalaskelmassa pitää näkyä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka vuonna 2014 on 0,84 % bruttopalkasta. Verottaja laskee sen työntekijän ennakonpidätysprosenttiin mukaan. Päivärahamaksu menee automaattisesti osana ennakonpidätystä 16–67-vuotiailta, mutta tästä huolimatta päivärahamaksu pitää merkitä erikseen näkyviin työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan.

Siivoojan oikeus vuosilomaan ja loma-ajan palkka

Työntekijän oikeus palkalliseen vuosilomaan määräytyy vuosilomalain perusteella. Yleinen periaate on se, että työntekijä saa loma-ajalta saman palkan, jonka hän olisi ansainnut työssä ollessaan.

Ohjeet lomapalkan ja -korvauksen laskemisesta löydät Palkkaus.fi:n Loma-ajan palkka-artikkelista tai Työsuojeluhallinnon sivuilta. Vuosilomalain löydät kokonaisuudessaan Finlexistä.

Palkanmaksun jälkeen tehtävät tilitykset

Työnantajan on myös huolehdittava, että lakisääteiset sosiaaliturvamaksut tulevat asianmukaisesti tilitetyiksi. Osa maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat olet pidättänyt työntekijän bruttopalkasta palkanlaskennan yhteydessä, kuten edellä kuvattiin. Nyt tilität työntekijän osuudet eteenpäin ja lisäät tilityksiin myös sinulle työnantajana kuuluvat maksuosuudet.

Rahavirta

1. Ennakonpidätyksen tilittäminen

Ensimmäinen tilitettävä maksu on työntekijän verokortin mukainen ennakonpidätys työntekijän bruttopalkasta. Jos työntekijä on 16–67-vuotias, bruttopalkasta pitää tilittää myös sosiaaliturvamaksu (Sotu). Työnantajan osuus sosiaaliturvamaksusta vuonna 2014 on 2,14 % työntekijän bruttopalkasta.

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu tilitetään verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Nämä tilitykset voit maksaa Verotili-palvelun kautta. Tarkempi ohje tätä varten löytyy Verohallinnon sivuilta täältä.

2. TyEL-maksun tilittäminen

TyEL-maksun suuruus riippuu solmimastasi TyEL-sopimuksesta, mutta pääsääntöisesti vuonna 2014 se on 24,2 % prosenttia työntekijän bruttopalkasta. Siivoojan bruttopalkasta pidätettiin aiemmin palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus 5,55 %, jota käytetään nyt osana TyEL-maksun maksamista. Työnantajan maksettavaksi jää suuruudeltaan 18,65 % työntekijän bruttopalkasta oleva maksu. Tässä tapauksessa työntekijän osuus oli 9,68 euroa ja työnantajan osuus on 32,53 euroa. Yhteensä tilität kuukauden työstä TyEL-maksua siis 42,21 euroa tilanteessa, jossa työntekijän kuukausipalkka on 174,40 €.

TyEL-maksu pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. TyEL-maksu tilitetään valitsemallesi työeläkeyhtiölle ja sitä varten on olemassa palveluita, kuten työeläkeyhtiö ELOn Palkka-apuri.

3. TVR-maksu

Vuonna 2014 työttömyysvakuutusmaksua tilitetään pientyönantajan tapauksessa yhteensä 1,25 % bruttopalkasta. Tästä työntekijän osuus on aiemmin hänen palkastaan pidätetty 0,5 % suuruinen osuus. Palkka.fi–palvelun kautta on mahdollista hoitaa ilmoitukset maksuista Työttömyysvakuurahastolle (TVR). TVR lähettää vuoden lopulla tehtävän palkkailmoitusten perusteella päätöksen maksettavasta summasta ja maksulomakkeet.

Edellä mainittujen lisäksi työnantajana sinulle tulee maksettavaksi tapaturmavakuutuksen maksu, jonka hinta määräytyy mm. suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Tarkan hinnan saat selville vakuutusyhtiöstäsi. Siivoojan kohdalla vakuutuksen hinta on todennäköisesti vain muutamia prosentteja bruttopalkasta. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on yleensä 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole pelkään palkkakohtainen kustannus.

Siivoojan bruttopalkat ja lisät kuukaudessa 174,40 €
TyEL-maksu (työnantajan osa 18,65 % bruttopalkasta) 32,53 €
Työnantajan sosiaaliturvamaksu (2,14 %) 3,73 €
Työttömyysvakuutusmaksu (työnantajan osuus 0,75 %) 1,31 €
Tapaturmavakuutusmaksu (esimerkissä 3 % bruttopalkasta) 5,23 €
Kuukaudessa sinulle tulee maksettavaa siivouksesta yhteensä 217,20 €

Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Kotitalousvähennys

Siivoojan palkkaamiseen voi saada tukea valtiolta kotitalousvähennyksen muodossa. Kotitalousvähennyksen avulla saat verotuksessasi vähentää 15 % työntekijälle maksamastasi palkasta ja lisäksi kaikki työnantajan sivukulut!

Lasketaan siivoojan koko vuoden palkka ja siitä tehtävät vähennykset kotitalousvähennyksen kanssa:

Siivoojan vuoden bruttoansiot (48 työviikkoa) 2092,80 €
Työnantajan sivukulut yhteensä (kuten yllä) 513,60 €
Siivouksen hinta vuodessa työnantajalle 2606,40 €
Kotitalousvähennys (15 % palkasta ja kaikki työnantajan sivukulut) 313,92 € + 513,60 € = 827,52 €)
Siivouksen lopullinen hinta vuodessa kotitalousvähennyksen jälkeen (muista myös 100 euron omavastuu) 1778,88 €

Mitä enemmän työnantajan sivukuluja on, sitä parempi etu kotitalousvähennys on.

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2014 on 2400 €/aikuinen, eli pariskunta saa vähentää yhteensä 4800 € vuodessa. Pariskunta saa käytettyä koko kotitalousvähennyksen, jos ostaa kotitaloustöitä n. 10 000 eurolla vuodessa.

Vähennyksessä on 100 € kalenterivuosikohtainen omavastuu. Jos 2400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa siten pyytää vain toiselle puolisolle, jotta omavastuu tulee vähennetyksi vain kerran. Vähennys myönnetään sille vuodelle, jonka aikana palkka on maksettu. Jos palkka ja palkan sivukulut jo tehdystä työstä maksetaan eri vuonna (esimerkiksi joulukuussa tehdyn työn palkka maksetaan tammikuussa), vähennyksen voi tehdä vasta palkan maksuvuonna.

Kotitalousvähennys tehdään Verohallinnon ohjeiden mukaan. Palkkaus.fi–palvelu tekee myös kotitalousvähennykseen tarvittavat lomakkeet sinulle automaattisesti.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!