Maalausurakasta palkan maksaminen

Kodin seinien maalaaminen on askare, joka on mukava antaa ammattilaisen hoitaa kerralla kuntoon. Tässä esimerkissä kerrotaan, miten maalarin palkkaaminen onnistuu turvallisesti ja laillisesti.

Kodin seinien maalaaminen on askare, joka on mukava antaa ammattilaisen hoitaa kerralla kuntoon. Tässä esimerkissä kerrotaan, miten maalarin palkkaaminen onnistuu turvallisesti ja laillisesti.

 1. Työsuhde
  1. Työsopimus
 2. Vakuutukset
 3. Palkan maksaminen
 4. Kotitalousvähennys

1. Työsuhde

Yksittäisen ammattimiehen voi löytää esimerkiksi tuttujen tai puskaradion avulla. Tiedätkin tutun maalarin, joka on ilmoittanut, että voi tulla maalaamaan seinät.

Maalarin palkkaamisessa pitää ottaa huomioon maalausalan yleissitova työehtosopimus, jossa on myös määritelty, miten urakkahinnoittelu määritellään maalattavalle kohteelle. Työehtosopimuksen määräykset koskien muun muassa työaikaa, palkkoja ja erinäisiä korvauksia on otettava huomioon. Näihin kannattaa myös tutustua ennen hinnasta sopimista, koska työehtosopimuksien lisät nostavata lopullisia kustannuksia pelkkään urakan bruttopalkkaan verrattuna. Tästä kerrotaan tarkemmin kohdassa 3. Palkan maksaminen.

Tässä esimerkissä olevien laskentaesimerkkien helpottamiseksi oletetaan, että maalausurakan hinnaksi sovitaan 300 euroa. Maalari on arvioinut työn ja sen perusteella on sovittu hinta urakalle. Huomaathan, että maalausalalla sovellettavat määräykset urakan hinnoittelusta pitää aina ottaa huomioon palkkaa sovittaessa. Ammattimies osaa yleensä itsekin auttaa tässä ja kertoa, miten urakan hinta pitää työehtosopimuksen mukaan laskea. Voit itse varmistaa tähän liittyvät asiat Rakennusliiton palvelunumeroihin soittamalla.

Palkasta sovittaessa on myös aina hyvä varmistaa, puhutaanko brutto- vai nettosummista. Yksinkertaistaen työntekijä saa käteen bruttosummaa vähemmän rahaa (eli nettopalkan) ja työnantajana sinulta kuluu bruttosummaa enemmän rahaa, koska huolehdit palkan lisäksi myös työnantajamaksuista.

Kun palkkaat maalarin vaikkapa vain yksittäistä maalausurakkaa varten, syntyy välillenne työsuhde. Työsuhdetta solmittaessa on aina suositeltavaa laatia kirjallinen työsopimus myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi. Rakennusalan työsopimusesimerkkejä löytyy mm. Rakennusliiton sivuilta.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

2. Vakuutukset

Kun työnantajana teetät vuodessa kokonaisuudessaan kaikki työsuhteet yhteen laskien enintään 12 päivän verran töitä, olet vapautettu tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta. Huomaathan, että työpäivät lasketaan kalenteripäivä- ja työntekijäkohtaisesti. Jos työnantajalla on esimerkiksi yhtenä kalenteripäivänä työssä 13 eri työntekijää tunnin ajan, on työpäivien lukumäärä 13.

Vakuutuksen hinta on työn vaarallisuudesta riippuen luokkaa 1 % - 7 % bruttopalkasta. Nyrkkisääntönä lastenhoitotyö on vaaratonta ja jotkin rakentamisen erikoistyöt vaarallisimpia. Vakuutusyhtiösi hinnoittelee vakuutuksen ilmoittamiesi töiden mukaan, ja vakuutuksen hintaan ei yksityinen juuri voi vaikuttaa. Tapaturmavakuutuksen ostaessasi saat myös henkivakuutuksen työntekijöille, vakuutuskielessä ryhmähenkivakuutuksen. Tämä tietenkin parantaa kaikkien suojaa ja turvallisuutta.

Käytännössä maksat vakuutuksesta ottaessasi sen ja vakuutusyhtiö saattaa vuoden lopussa tehtävän palkkailmoituksen mukaan tasata lopullista vakuutusmaksua suuntaan tai toiseen erillisellä laskulla tai palautuksella. Lue lisää tapaturmavakuutuksesta ja henkivakuutuksesta artikkelistamme.

Lähes kaiken muun voi hoitaa maalaustyön jo alettua, mutta lakisääteinen tapaturmavakuutus on oltava voimassa kun työt alkavat, sillä vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. Vaikka tässä esimerkissä töitä tehdään niin vähän, että olet vapautettu tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta, on vakuutuksen hankkiminen aina suositeltavaa.

TyEL-vakuutus tässä tapauksessa

Palkatessasi työntekijän työsuhteeseen, sinun on vakuutettava hänet lakisääteisellä työeläkevakuutuksella (TyEL-vakuutus). Kun palkkaat työntekijöitä kertaluonteisesti ja maksamasi yhteenlaskettu palkkasumma puolelta vuodelta jää alle 8100 euron (vuonna 2014), sinut katsotaan tilapäiseksi työnantajaksi. Tällöin sinun pitää vain tehdä tilapäisen työnantajan TyEL-ansioilmoitus valitsemaasi vakuutusyhtiöön palkanmaksun jälkeen. Sen voin yleensä tehdä verkossa vakuutusyhtiön sivulla tai lähettää paperilla. Tässä tapauksessa ei siis tarvitse tehdä TyELin osalta mitään etukäteen.

3. Palkan maksaminen

Kaikki sujuu suunnitellusti ja seinistä tulee hienot. Kun työ on tehty, on työnantajana velvollisuutesi maksaa maalarille palkka sovitun mukaisesti. Tässä oletetaan edelleen, että kyse on kertaluonteisesta maalausurakasta, josta maksettavaksi kertakorvaukseksi on sovittu 300 euroa.

Työnantajana tarvitset maalarin palkanmaksua varten:

 • maalarin henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
 • pankkitilin tiedot

Koska maksat tässä tapauksessa samalle saajalle alle 1500 euroa vuodessa, voit hyödyntää palkanmaksussa verottajan tarjoamaa kotitalouksien huojennusta. Tämän avulla vältyt työnantajana ennakonpidätyksen tilittämiseltä ja työnantajan sosiaaliturvamaksun maksamiselta. Sinun pitää kuitenkin tehdä vuosi-ilmoitus verottajalle maksamistasi palkoista (tästä lisää myöhemmin artikkelissa).

1. TyEL-vakuutus

Työnantajan on otettava 18–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuonna 2014 työntekijän osuus TyEL-maksusta on 5,55 % (tai 7,05 % jos työntekijä on täyttänyt 53 vuotta). Myös lomakorvaukset, ylityökorvaukset ja luontoisedut otetaan mukaan TyEL-maksua laskettaessa.

Työnantajana pidätät tämän osuuden työntekijän urakkapalkasta ja tilität myöhemmin valitsemallesi työeläkevakuutusyhtiölle.

2. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2014 0,5 % hänen bruttopalkastaan. Tämä työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijän bruttopalkasta palkanmaksun yhteydessä ja tilität sitten vuoden lopussa TVR:lle.

Kaksi edellä mainittua bruttopalkasta pidätettyä summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin eteenpäin asianomaisille tahoille.

3. Maalausalan yleissitovan työehtosopimuksen lisät

Maalausalan yleissitovasta työehtosopimuksesta tulee muutamia lisiä palkanlaskentaan:

 1. Erillinen palkanosa työajan lyhennyksistä ja arkipyhistä (kutsutaan usein vain työajan lyhennyskorvaukseksi): 7,7 % bruttopalkasta
 2. Lomakorvaus: 18,5 % bruttopalkasta
 3. Matkakustannusten korvaus jokaiselta työpäivältä: TESissä on tätä varten erillinen taulukko, jossa ilmoitetaan korvaukset työpaikan ja työntekijän kodin etäisyyden mukaan. Korvaus lasketaan jokaiselle päivälle tämän taulukon mukaan:
Matkakustannusten korvaus (2015)
yli 5 km 1,84 €
yli 10 km 2,96 €
yli 20 km 5,34 €
yli 30 km 7,77 €
yli 40 km 9,57 €
yli 50 km 11,60 €
yli 60 km 15,24 €
yli 70 km 17,25 €
yli 80 km 19,60 €
yli 90 km 22,31 €
yli 100 km 25,02 €

Tässä tapauksessa oletetaan, että maalari asuu vain 8km päässä sinusta, joten päiväkohtainen matkakorvaus on 1,84€. Hän tekee urakan 2 päivän aikana, joten lasketaan 2 matkakorvausta mukaan. Matkakorvauksesta ei peritä ennakonpidätystä, mutta se on verotettavaa tuloa työntekijälle.

Nettopalkan laskeminen

300 € urakasta jää maalarille lisien ja pidätysten jälkeen käteen yhteensä 362,75 €, jonka maksat työntekijän tilille. Tässä tapauksessa palkan lisät ovat korkeammat kuin tehtävät pidätykset, joten nettopalkka on itse asiassa urakan bruttokorvausta suurempi.

Bruttokorvaus urakasta 300 €
Työajan lyhennyskorvaus, 7,7 % +23,10 €
Lomakorvaus, 18,5 % +55,50 €
Bruttokorvaus ja TESin mukaiset lisät yhteensä 378,60 €
Ennakonpidätys (kotitalous maksajana, alle 1500 euroa vuodessa samalla saajalle: ei tarvitse tehdä) -0,00 €
Matkakustannusten korvaus, 2 pv x 1,84 € +3,68 €
Työntekijän osuus TyEL-maksusta (5,55 %) -21,01 €
Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta (0,5 %) -1,89 €
Nettopalkka 359,38 €

Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Palkkalaskelma

Palkan maksettuasi toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Palkkalaskelmassa pitää näkyä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka vuonna 2014 on 0,84 % bruttopalkasta. Verottaja laskee sen työntekijän ennakonpidätysprosenttiin mukaan. Päivärahamaksu menee automaattisesti osana ennakonpidätystä 16–67 -vuotiailta, mutta tästä huolimatta päivärahamaksu pitää merkitä erikseen näkyviin työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan.

Maalarin on huolehdittava oma verotuksensa kuntoon myös tämän palkan osalta ja sen vuoksi palkkalaskelmassa on hyvä näkyä, että ennakonpidätystä (ja sen sisältämää sairausvakuutuksen päivärahamaksua) ei ole maksettu.

Palkanmaksun jälkeen tehtävät tilitykset

Palkkalaskelman antamisen jälkeen työnantajan on tilitettävä pakolliset työnantajakulut. Osa nyt tilitettävistä maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat pidätettiin työntekijän bruttopalkasta aiemmin nettopalkkaa laskiessa ja nyt ne tilitetään eteenpäin työnantajalle kuuluvien osien mukana.

Kun työntekijä on 16–67-vuotias, bruttopalkasta pitää normaalisti tilittää myös työnantajan sosiaaliturvamaksu (Sotu). Maalarin tapauksessa tätä tilitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä kotitalouden huojennuksen vuoksi (lue lisää ennakonpidätys-artikkelista).

Rahojen jakautuminen eri tahojen kesken.

1. TyEL-maksu

TyEL-maksu on vuonna 2014 tilapäisen työnantajan tapauksessa yhteensä 24,2 % bruttopalkasta. Maalarin bruttopalkasta pidätettiin aiemmin työntekijän osuus eli 5,55 %. Tätä pidätettyä osuutta käytetään nyt osana TyEL-maksun maksamista. Myös lomakorvaukset, ylityökorvaukset ja luontoisedut otetaan mukaan palkkaan TyEL-maksua laskettaessa.

TyEL-maksu pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. TyEL-maksu tilitetään työeläkevakuutusyhtiölle ja sitä varten on olemassa palveluita, kuten työeläkeyhtiö ELOn Palkka-apuri.

2. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksuna tilitetään yhteensä 1,25 % bruttopalkasta. Tästä työntekijän osuus on aiemmin palkasta pidätetty 0,5 % ja sinun osuutesi työnantajana 0,75 %.

Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus TVR:lle päin kuitenkin koskee vain työnantajia, jotka ovat velvollisia ottamaan tapaturmavakuutuksen työntekijöilleen. Maalarin kohdalla työtapaturmavakuutusta ei ole tässä tapauksessa pakko ottaa. Näin ollen työnantajana sinun ei ole pakko maksaa työttömyysvakuutusmaksua tästä palkasta.

Tässäkin tapauksessa työttömyysvakuutusmaksu on kuitenkin perittävä ja merkittävä palkkatositteeseen, koska se vaikuttaa työntekijän oikeuteen saada työttömyysturvaa. Työntekijällä on myös oikeus vaatia häneltä pidätetty työttömyysvakuutusmaksu itselleen, jos työnantaja ei ole velvollinen maksamaan sitä palkasta TVR:lle vuoden lopussa.

Eli tässä tapauksessa käytännössä perit työntekijän osuuden ja jos hän sitä vuoden lopussa vaatii, palautat sen hänelle takaisin. Työnantajan osuutta et joudu tilittämään

Palkanmaksun jälkeen tehtävät ilmoitukset

Työnantajana olet velvollinen huolehtimaan tiettyjen kuukausi- ja vuosi-ilmoitusten lähettämisestä viranomaisille ja muille tahoille.

1. Kuukausittain tehtävät ilmoitukset

Verohallinnolle ja TyEL-yhtiölle tarvitaan kuukausittaiset ilmoitukset: Verohallinnolle toimitetaan kausiveroilmoitus ja TyEL-yhtiölle työnantajan kuukausi-ilmoitus. Verohallinnon kausiveroilmoituksen voi tehdä paperisena, jolloin sen pitää olla perillä Verohallinnossa palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä, tai sähköisesti suoraan Verotili-palvelussa, jolloin ilmoitus pitää tehdä viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Ohjeistuksen TyEL-ilmoituksien tekemisestä saat valitsemaltasi työeläkeyhtiöltä. Sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-ilmoitukset myös vuositasolla.

2. Vuosittain tehtävät ilmoitukset

Verottajalle ja työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) tarvitsee lisäksi tehdä omat erilliset ilmoitukset kerran vuodessa. Verottajan vuosi-ilmoituksen voi tehdä Verotilin kautta tai paperisena. TVR:lle ilmoituksen voi tehdä TVR:n sivujen kautta tai paperisena. Jos sinulla on jatkuvasti työntekijöitä, TVR lähettää sinulle kunkin vuoden marraskuun tienoilla seuraavaa vuotta varten arvioimansa ennakkomaksun tulevan vuoden maksuista.

Tapaturmavakuutuksesta tehdään myös vuosittain ilmoitus töistä ja palkoista vakuutusyhtiölle. Sen perusteella vakuutusyhtiö laskee mahdollisen tasauksen jo maksamaasi vakuutuksen hintaan. Ilmoitus tehdään vakuutusyhtiön sivujen kautta tai paperisena. Jos otit maalarille vakuutuksen (sitähän ei tässä tapauksessa lain mukaan tarvita), tarkista ilmoituksen tekeminen vakuutusyhtiöltäsi.

Koko työn hinta

Työn kokonaiskustannus sinulle on avattu seuraavassa:

Urakasta sovittu kokonaisbruttopalkka (sisältää palkasta pidätetyt työntekijän sivukulut)+lomakorvaus ja työajan lyhennyskorvaus 378,60 €
TyEL-maksu, työnantajan osuus 18,65 % (urakan koko bruttopalkasta) 70,61 €
TVR-maksu, työnantajan osuus (0,75 %, tässä tapauksessa ei ole velvoitetta maksaa sitä TVR:lle) 0 €
Matkakustannusten korvaus, 2 pv x 1,84 € 3,68 €
TVR-maksu, työntekijän osuus (0,5 %). Ei ole velvoitetta tässä tapauksessa maksaa TVR:lle, mutta pitää periä työntekijältä ja merkitä palkkatodistukseen. Jos työntekijä ei vaadi takaisin, jää työnantajalle. 1,91 €
Urakan koko kustannus sinulle sivukuluineen tilitysten jälkeen 454,80 €

Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

4. Kotitalousvähennys

Maalarin palkkaamiseen voi saada tukea valtiolta kotitalousvähennyksen muodossa. Kotitalousvähennyksen avulla saat verotuksessasi vähentää 15 % työntekijälle maksamastasi palkasta ja lisäksi kaikki työnantajan sivukulut!

Tehdään edellinen laskutoimitus uudelleen:

Kokonaiskustannus ilman kotitalousvähennystä (ks. edeltä) 454,80 €
Kotitalousvähennys: työnantaja sivukulut (tässä TyEL) + 15% kokonaisbruttopalkasta (urakkahinta+lomaraha+työajan lyhennyskorvaus: 378,60 €). Muista vuosittainen omavastuu 100€. -127,40 €
Kokonaiskustannus sinulle kotitalousvähennyksen jälkeen 327,40 €

Kotitalousvähennyksen vaikutus on tässäkin merkittävä ja se kannattaa aina hakea!

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2014 on 2400 euroa/aikuinen, eli pariskunta saa vähentää yhteensä 4800 euroa vuodessa. Pariskunta saa käytettyä koko kotitalousvähennyksen, jos ostaa kotitaloustöitä n. 10 000 eurolla vuodessa.

Vähennyksessä on 100 euron vuosikohtainen omavastuu. Jos 2400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa siten pyytää vain toiselle puolisolle, jotta omavastuu tulee vähennetyksi vain kerran. Vähennys myönnetään palkan maksuvuonna, kun sen perusteena oleva työ on tehty. Jos palkka ja palkan sivukulut jo tehdystä työstä maksetaan eri vuonna (esimerkiksi joulukuussa tehdyn työn palkka maksetaan tammikuussa), vähennyksen voi tehdä vasta maksuvuonna.

Kotitalousvähennys tehdään Verohallinnon ohjeiden mukaan. Palkkaus.fi–palvelu tekee kuitenkin myös kotitalousvähennykseen tarvittavat lomakkeet sinulle automaattisesti.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

020 798 0230
(ark. 9-16)
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!