Näin maksat lastenhoitajan palkan

Tämä artikkeli opastaa lastenhoitajan palkanmaksussa. Miten sivukululut lasketaan ja mitä tukia voit saada?

Tämä artikkeli opastaa lastenhoitajan palkkaamisessa, joko vakituisemmin tai lyhyemmäksi ajaksi.

Lastenhoitaja palkataan usein yksityishenkilönä hoitamaan lapsia perheen kotona. Tämä artikkeli opastaa, miten hoidat lastenhoitajan palkan ja opastaa lastenhoidon tukimuodoista. Voit maksaa lastenhoitajasi palkan helposti Palkkaus.fi-palvelulla vain muutamalla klikkauksella, eikä sinun tarvitse huolehtia itse palkanmaksuun liittyvästä byrokratiasta.

Kun palkkaa hoitajan, ota huomioon seuraavat asiat:

 1. Työsuhde
  1. Työsopimus
 2. Vakuutukset
 3. Palkan maksaminen
  1. Palkanlaskenta
  2. Tilitykset ja ilmoitukset
 4. Lastenhoidon julkiset tuet

1. Työsuhde

Lastenhoitajan voi löytää esimerkiksi julkaisemalla työnhakuilmoituksen TE-palveluiden kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi. Myös monia muita työnhaku- ja välityspalveluita kuten care.com löytyy verkosta.

Kun olet löytänyt sopivan lastenhoitajan, on aika sopia työsuhteen ehdoista.

Työsopimus

Ehdoista voidaan sopia kirjallisesti tai suullisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti esim. käyttämällä valmista pohjaa (MS Wordin .docx-tiedostona). Voit myös tehdä työsopimuksen käyttämällä Palkkaus.fi-palvelun työsopimuskonetta.

Lastenhoidon alalle ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, joten työsuhteen ehtoihin (kuten loma-ajan palkkaan) ei tule työlainsäädännön lisäksi erillisiä lisäyksiä. Jos lastenhoitaja on kuitenkin merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, säätelee laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta mm. työaikaa ja palkkaa.

Tässä esimerkissä lastenhoitaja hoitaa lasta arkena iltapäivisin puolipäiväisesti. Työsuhde solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi, koska lastenhoitajan palveluksia tarvitaan jokseenkin pysyvästi eikä perusteita määräaikaisen sopimuksen tekemiselle ole.

Mannerheimin lastensuojeluliiton välittämille lastenhoitajille ohjeistetaan palkaksi 9,50 €/h. Tätä voidaan pitää eräänlaisena alimpana suosituspalkkana. Lastenhoitajan kokemuksen ja osaamistason mukaan palkka voi toki olla korkeampi.

Palkkapäivä kannattaa myös sopia työsopimuksessa, niin siitä ei tule epäselvyyttä.

Jos lastenhoitajan halutaan työskentelevän sunnuntaisin tai juhlapyhinä, pitää tästä sopia työsopimuksessa. Vaihtoehtoisesti työntekijän tulee erikseen työsuhteen aikana antaa suostumuksensa sunnuntaityöhön. Sunnuntaisin tai juhlapyhinä tehdystä työstä tulee maksaa korotettua palkkaa. Esimerkissämme lastenhoitajan on tarkoitus tehdä osittaista työpäivää vain arkipäivinä, joten ylitöiden korvaamiseen tai muusta syystä korotettuna maksettavaan palkkaan ei syvennytä tässä sen tarkemmin.

Irtisanomisaikojen sovitaan määräytyvän työsopimuslain mukaan. Tällöin irtisanomisajan pituus määräytyy työsuhteen keston mukaan ollen aina vähintään 14 päivää.

Työsuhteen päättäminen

Jos lastenhoitajalle ei ole enää tarjota työtä tai jos hän itse päättää lähteä palveluksestasi, työsuhde irtisanotaan.

Lastenhoitaja voi irtisanoa työsopimuksen omasta puolestaan ilman erityisiä perusteita tai selityksiä, kunhan noudattaa työsopimukseen kirjattua työntekijän irtisanoutumisaikaa.

Työnantajana taas tarvitset aina asiallisen ja painavan perusteen, jotta työsopimuksen voi irtisanoa. Perusteena voi esimerkiksi olla se, että lapsi menee kouluun eikä lastenhoitajaa enää tarvita päiviksi kotiin. Työsuhde päättyy tällöin sovitun irtisanomisajan kuluttua.

Työntekijän loppupalkka (ml. mahdolliset lomakorvaukset kertyneistä, mutta vielä pitämättömistä vuosilomista) on maksettava työntekijälle työsuhteen päättymispäivänä, ellei maksupäivästä toisin sovita. Tässä vaiheessa kannattaa sitten vielä tarkistaa työntekijän lomaoikeus.

Työsuhteen päättymisen jälkeen on vielä muistettava liittää työntekijälle maksetut palkat vuosi-ilmoituksiin, kun vuosi-ilmoitusten aika tulee (ks. vuosittain tehtävät ilmoitukset).

2. Vakuutukset

Lastenhoitajaa palkattaessa tulee monissa tapauksissa hankkia tapaturmavakuutus ja sopimus työeläkevakuutuksesta.

Tapaturmavakuutus

Työntekijän tapaturmavakuutus on pakko hankkia, kun maksat työntekijöillesi vuoden aikana vähintään 1300 euroa. Toistaiseksi palkattavan lastenhoitajan tapauksessa näin luonnollisesti on. Tapaturmavakuutuksen tulee olla voimassa töiden alkaessa, eikä vakuutusta ei voi hankkia jälkikäteen.

Jos sinulla ei vielä ole työtapaturmavakuutusta, saat sen kätevästi suoraan Palkkaus.fi:n palvelusta.Tapaturmavakuutuksen kanssa saat myös henkivakuutuksen työntekijöille, vakuutuskielessä ryhmähenkivakuutuksen.

Vakuutuksen hinta on yleensä luokkaa 0,1 % - 7 % bruttopalkasta riippuen työn vaarallisuudesta. Lastenhoitotyö on verrattain vaaratonta ja monet rakennusalan erikoistyöt vaarallisimpia. Vakuutusyhtiösi hinnoittelee vakuutuksen ilmoittamiesi töiden mukaan, ja vakuutuksen hintaan ei yksityinen juuri voi vaikuttaa.

Kun otat vakuutuksen, maksat ennakkomaksun arvioimasi palkkasumman mukaan. Vuoden loputtua saat vakuutusyhtiöltä tasausmaksun tai palautusta riippuen vuoden aikana maksamiesi todellisten palkkojen määrästä.

Tapaturmavakuutuksen voi hankkia helposti Palkkaus.fi-palvelun kautta täältä.

TyEL-vakuutus ja vakituinen lastenhoitaja

Työnantajan on otettava 17–67-vuotiaalle työntekijälleen myös työeläkevakuutus.

Koska tässä olet palkkaamassa vakituisen työntekijän, katsotaan sinut ns. sopimustyönantajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee solmia TyEL-vakuutussopimus valitsemasi työeläkeyhtiön kanssa. Myös tilapäiselle työntekijälle on hankittava työeläkevakuutus mikäli hänen palkkansa ylittää n. 59 euron kuukausittaisen palkkasumman (vaihtelee vuosittain). Eläkemaksujen tilittäminen on osa palkan maksamista, siitä lisää edempänä.

Maksamalla palkan Palkkaus.fi:n avulla, TyEL-vakuutusmaksu hoituu automaattisesti. Katso tästä miten.

Vakuutusten hankkimisen jälkeen lastenhoitaja voi aloittaa työnteon työsopimuksessa sovitun mukaisesti.


perhe

Maksa palkka lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Kokeile palkkalaskuria

3. Palkan maksaminen

Työnantajana tarvitset lastenhoitajalta palkanmaksua varten:

 • Verokortin
 • Henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
 • Pankkitilin tiedot

Verokortin työntekijä voi itse hankkia Verohallinnon sivuilta. Verokorttiin on aina merkitty, mihin asti se on voimassa. Verokortista näet työntekijän ennakonpidätysprosentin ja tulorajan, joita käytät maksaessasi palkkaa lastenhoitajalle. Mikäli työntekijä ei toimita verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena.

Palkanlaskenta ja nettopalkka

Palkka tehdystä työstä maksetaan työntekijälle sovitun korvauksen mukaan, sovittuna päivänä.

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava työntekijän pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä palkkapäivänä.

Palkan lisäksi työnantajan tulee maksaa tiettyjä palkkaukseen liittyviä sivukuluja

Palkkaus.fi-palvelun kautta voit hoitaa palkan ja kaikkien sivukulujen maksamisen yhdellä maksulla ja muutamalla klikkauksella. Katso tästä, miten.

1. Ennakonpidätys

Jos kotitalouden työntekijälle maksettava palkkaa on yli 1500 euroa vuodessa, täytyy laskea ja pidättää työntekijän bruttopalkasta ennakonpidätys. Se lasketaan verokortista näkyvien rajan ja prosenttien mukaan.

Mikäli työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Ennakonpidätys sisältää työntekijän osuuden sairausvakuutusmaksusta (sava). Ennakonpidätys maksetaan verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tässä esimerkissä lastenhoitajan verokortin mukainen ennakonpidätys on 12 %.

2. TyEL-vakuutus

Työnantajan on otettava 17–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuosittain vaihteleva maksu on työntekijän osuudelta noin 5–7 % ja työnantaja maksaa noin 18–19 %. Voimassa olevat [prosentit löytävät täältä](https://www.palkkaus.fi/Cms/Article/tyonantajan_sivukulut).

3. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijän bruttopalkasta palkanmaksun yhteydessä.

Kaikki kolme edellä mainittua bruttopalkasta pidätettyä summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille.

Esimerkki lastenhoitajan palkanlaskennasta (ennakonpidätysprosentti tässä 12 % ja kuukauden kokonaisansio 1000 euroa):

Bruttopalkka 1000,00 €
1. Ennakonpidätys (sis. työntekijän sava-maksun): 12 % 120,00 €
2. Työeläkemaksu, työntekijän osuus: 6,75 % 67,50 €
3. Työttömyysvakuutusmaksu: 1,50 % 15,00 €
Nettopalkka 797,50 €

Pidätysten jälkeen jäljelle jäävän työntekijän nettopalkan maksat hänen ilmoittamalleen pankkitilille palkkapäivänä. Palkkapäivä kannattaa sopia työsopimuksessa. Huomaathan, että työsopimuslain mukaan palkka tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkkapäivänä.

Palkan maksettuasi toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Palkkaus.fi-palvelulla maksetuista palkoista tieto palkkalaskelmasta lähtee automaattisesti työntekijälle sähköpostille.

Rahavirta

Lastenhoitajan oikeus vuosilomaan ja loma-ajan palkka

Työntekijän oikeus palkalliseen vuosilomaan määräytyy vuosilomalain perusteella. Yleinen periaate on se, että työntekijä saa loma-ajalta saman palkan, jonka hän olisi ansainnut työssä ollessaan. Loma-ajan palkasta voit lukea lisää Palkkaus.fi:n artikkelista täältä.

Ohjeet lomapalkan ja -korvauksen laskemisesta löydät Työsuojeluhallinnon sivuilta. Vuosilomalain löydät kokonaisuudessaan Finlexistä.


perhe

Maksa palkka lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Näin Palkkaus.fi toimii

Palkanmaksun jälkeen tehtävät tilitykset

Työnantajan on myös huolehdittava, että lakisääteiset tilitykset palkasta tulevat asianmukaisesti tilitetyiksi. Osa maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat olet pidättänyt työntekijän bruttopalkasta palkanlaskennan yhteydessä, kuten edellä kuvattiin. Nyt tilität työntekijän osuudet eteenpäin ja lisäät tilityksiin myös sinulle työnantajana kuuluvat maksuosuudet.

Maksamalla palkan Palkkaus.fi:n avulla, kaikki tilitykset hoituvat automaattisesti. Katso miten

1. Ennakonpidätyksen ja sava-maksun tilittäminen

Ensimmäinen tilitettävä maksu on työntekijän verokortin mukainen ennakonpidätys työntekijän bruttopalkasta. Jos työntekijä on 16–67-vuotias, bruttopalkan perusteella lasketaan sairausvakuutusmaksu (sava), joka pitää myös tilittää. Työnantajan osuus sosiaaliturvamaksusta vuonna 2019 on 0,77 % työntekijän bruttopalkasta.

Ennakonpidätys ja sava tilitetään verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Nämä tilitykset voit maksaa OmaVero-palvelun kautta. Palkkaus.fi tekee myös ennakonpidätyksen ja savan tilittämisen automaattisesti.

2. TyEL-maksu

TyEL-maksun suuruus riippuu solmimastasi TyEL-sopimuksesta, mutta se on noin 25 % työntekijän bruttopalkasta. Lastenhoitajan bruttopalkasta pidätettiin aiemmin palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus, jota käytetään nyt osana TyEL-maksun tilittämistä. Työnantajan maksettavaksi jää suuruudeltaan noin 19 % työntekijän bruttopalkasta oleva maksu. Yhteissumman tilität työeläkeyhtiöllesi.

TyEL-maksu pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana riippuen omasta yhtiöstäsi. TyEL-maksu tilitetään valitsemallesi työeläkeyhtiölle. Kun käytät Palkkaus.fi:tä, myös eläkemaksu menee automaattisesti.

3. TVR-maksu

Työttömyysvakuutusmaksua tilitetään [Työllisyysrahastolle](https://www.tyollisyysrahasto.fi/) vuodesta riippuen yhteensä noin 2 % bruttopalkasta. Osan maksusta tilität työntekijältä.

TVR saa vuoden palkkatiedot tulorekisteristä ja lähettää laskut neljännesvuosittain. Palkkaus.fi–palvelu tekee ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin.

Lisäksi sinulle tulee maksettavaksi tapaturmavakuutuksen maksu, jonka hinta määräytyy suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan (ks. edeltä Vakuutukset)

Alle on edellä kuvatun perusteella laskettu lastenhoidosta sinulle koituvat kulut yhdeltä kuukaudelta (vuosi 2019).

Lastenhoitajan bruttopalkka kuukaudessa 1000 €
TyEL-maksu (työnantajan osuus on 18,45 % bruttopalkasta) +184,5 €
Työnantajan sava-maksu: 0,77 % bruttopalkasta +7,70 €
Työttömyysvakuutusmaksu (työnantajan osuus on 0,55 %) +5,5€
Tapaturmavakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutus (noin 2 % bruttopalkasta, mutta tarkka summa tulee vakuutusyhtiöltä) +20 €
Kuukaudessa kokonaiskustannus sinulle on 1217,70 €

Palkanmaksun jälkeen tehtävät ilmoitukset

Työnantajana olet velvollinen huolehtimaan palkkailmoitusten lähettämisestä viranomaisille ja muille tahoille tulorekisterin kautta. Jokaisesta palkanmaksusta pitää tehdä palkkailmoitus tulorekisteriin ja kuukausittain työnantajan erillisilmoitus työnantajasuorituksista.

Maksamalla palkan Palkkaus.fi:n avulla, nämä ilmoitukset hoituvat automaattisesti tulorekisteriin.

Työllisyysrahasto (TVR) saa palkkatiedot tulorekisteristä ja lähettää laskut neljännesvuosittain. Kotitalousasiakkaille tämäkin hoituu Palkkaus.fi:llä automaattisesti.

Tapaturmavakuutuksesta tapaturmavakuutusyhtiösi saa myös tiedot maksetuista palkoista tulorekisteristä. Sen perusteella vakuutusyhtiö laskee mahdollisen tasauksen jo maksettuun ennakkomaksuun verrattuna.

Jos saat julkisia tukia lastenhoitoon, sinulla on velvollisuus ilmoittaa Kelalle mahdollisista muutoksista Kelan ohjeiden mukaisesti (ks. Julkiset tuet lastenhoitajan palkkaamiseen).

4. Tuet lastenhoi­tajan palkkaamiseen

Valtio tukee Kelan kautta yksityistä kotihoidon järjestämistä. Kelalla on erillinen laskuri lastenhoidon eri tukien laskemiseen. Sillä kannattaa kokeilla, miten paljon tukia voisi saada. Lue lisää lastenhoidon tuista Palkkaus.fi:n artikkelista täältä.

HUOM: Jos saat Kelalta tukea kotihoidon järjestämiseen, et voi vähentää palkkakuluja kotitalousvähennyksen avulla.

Kuvaus eri tukivaihtoehdoista lastenhoitajaa palkatessa

Kotihoidon tukea voi saada hoitajan palkkaamiseen, kun

 • Lapsi on alle 3-vuotias
 • Lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa

Kotihoidon tuki maksetaan hakijalle, ei hoitajalle. Täältä löydät Kelan koko ohjeen kotihoidon tukeen.

Yksityisen hoidon tukea hoitajan palkkaamiseen, kun:

 1. Lapsi on yli 3-vuotias, mutta alle kouluikäinen
 2. Hoitaja ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen
 3. Hoitajan työsopimus on vähintään kuukauden mittainen
 4. Hoitaja on hyväksytetty kotikunnassa päivähoidon tuottajaksi.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan lastenhoitajalle. Sinun tulee tällöin tehdä ennakonpidätys maksamastasi palkkaosuudesta ja suorittaa muut lakisääteiset maksut.

Täältä löydät Kelan koko ohjeen yksityisen hoidon tuen hakemiseen.

Molemmilla tuilla voi kattaa osan kotiin palkattavan lastenhoitajan palkasta. Tuet koostuvat kolmesta osasta:

 1. hoitorahasta
 2. hoitolisästä (mikä on perheen tuloihin sidonnainen lisä)
 3. kuntakohtaisesta lisästä (yleensä kunnat maksavat tätä, eivät tosin kaikki). Tulee mukaan myönnettyyn tukeen, jos kuntasi sitä maksaa.

Kuntakohtaista tukea myöntävät noin puolet Suomen kunnista ja yleensä kaikki isommat kaupungit (mm. Helsinki, Vantaa, Tampere, Oulu). Tämä kannattaa oman kuntasi osalta tarkistaa. Kuntalisä on tyypillisesti jopa satoja euroja, jos perheessä on useampi alle kouluikäinen lapsi. Myös naapurin kanssa yhdessä palkatun oman lastenhoitajan palkasta saa usein melkein koko palkan tukena.


perhe

Maksa palkkaa lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Näin Palkkaus.fi toimii

Hoitajan hyväksyttäminen kunnalla

Kun palkkaat itse löytämäsi lastenhoitajan ja haluat saada hoidon tukia, pitää hänet hyväksyttää kunnassa "yksityiseksi päivähoidon tuottajaksi". Hyväksyminen menee eri kunnissa vähän eri tavalla, joten kannattaa tarkistaa kunnan sosiaalitoimien sivuilta heidän tapansa.

Alla olevassa esimerkissä haetaan yksityisen hoidon tukea Helsingissä ja hyväksytetään hoitaja kunnalla (vuodelta 2016):

 1. Tulosta ja täytä Kelan WH2 -lomake, lomake Kelan sivuilla.

 2. Pyydä, että palkattava hoitaja tilaa itselleen rikostaustaotteen (ote lasten hoitoa varten). Huomaa, että ote annetaan vain yli 3 kuukautta kestävää työsuhdetta varten. Lastenhoitaja voi itse tilata otteen valtion Suomi.fi-palvelusta.

 3. Ota esiin lastenhoitajan kanssa solmittu työsopimus, josta ilmenevät työnantajan ja lastenhoitajan tiedot, työntekopaikka ja sopimusaika.

 4. Soita ja sovi aika kunnan asiasta vastaavan viranomaisen kanssa. Helsingissä asiasta vastaa sosiaalitoimi (yhteystiedot löytyvät täältä).

 5. Lopuksi on jäljellä enää tapaaminen kunnan edustajan kanssa. Hoitaja voi käydä itse paikalla tapaamisessa, eikä työnantajaa yleensä tarvita paikalle. Asia kannattaa kuitenkin varmistaa kunnastasi samalla kun sovit ajan. Tapaamisen aikana hoitaja haastatellaan ja kunta varmistaa, että asiakirjat (WH2-lomake, rikostaustaote ja työsopimus) ovat kunnossa.

 6. Kunta toimittaa tiedon Kelalle hoitajan hyväksymisestä yksityisen hoidon tuottajaksi Helsingissä.

 7. Voit hakea tuen Kelan sivujen ohjeen mukaan.

Edellytysten täyttyessä kunta hyväksyy hoitajan ja lähettää virallisen hyväksynnän sinulle. Jos olet täyttänyt lomakkeet oikein ja hoitanut työsuhteen velvoitteet, hyväksynnälle ei käytännössä pitäisi olla mitään esteitä.

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Jos et saa kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, voit hyödyntää kotitalousvähennystä. Lue tarkemmin kotitalousvähennyksestä artikkelistamme.

Lastenhoitajan 1000 euron kuukausipalkasta sinulle jää kotitalousvähennystä hyödyntämällä maksettavaa kokonaisuutena vain noin 800 euroa (vuosi 2018), vaikka työntekijän bruttopalkan päälle maksat vielä kaikki työnantajalle lain mukaan kuuluvat sosiaalivakuutusmaksut.

Kotitalousvähennys myönnetään sinä vuonna, kun sen perusteena oleva työ on tehty. Jos palkka ja palkan sivukulut jo tehdystä työstä maksetaan eri vuonna (esimerkiksi joulukuussa tehdyn työn palkka maksetaan tammikuussa), vähennyksen voi tehdä vasta maksuvuonna.

Kotitalousvähennys tehdään Verohallinnon ohjeiden mukaan. Palkkaus.fi–palvelu ilmoittaa kotitalousvähennyksen Verohallinnolle puolestasi, jos merkitset sen palkkalaskelmiin.


perhe

Maksa palkka lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Näin Palkkaus.fi toimii


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!