Näin maksat lastenhoitajan palkan

Lasten kotihoito voi olla tarpeen esimerkiksi perheen työtilanteiden muuttuessa.

Lastenhoitajan ottamiseen voi olla useita syitä. Perhe tai vanhempi päättää palkata kotiinsa lastenhoitajan vaihtoehtona päiväkodille, tai vanhemmat haluavat lähteä silloin tällöin ulos ja ottavat hoitajan pariksi tunniksi. Tämä artikkeli opastaa lastenhoitajan palkkaamisen kaikissa asioissa.


perhe

Maksa palkkaa lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Näin Palkkaus.fi toimii

Lastenhoitaja palkataan usein yksityishenkilönä – eli lastenhoitaja ei ole jonkin yrityksen palkkalistoilla eikä toimi yrittäjänä. Tällöin palkan ja sivukulujen maksaminen, viranomaisilmoitusten tekeminen, sekä tukien ja vähennysten hakeminen on työlästä ja hankalaa. Tämä artikkeli opastaa, miten hoidat kaikki lastenhoitoon liittyvän byrokratia itse. Vaihtoehtoisesti voit maksaa lastenhoitajasi palkan helposti ja laillisesti palkkaus.fi-palvelulla vain muutamalla klikkauksella.

Jos palkaat lastenhoitajan kotiisi ja haluat hoitaa sivukulujen maksun ja muun byrokratian itse, muista huolehtia ainakin seuraavista asioista.

 1. Työsuhde
  1. Työsopimus
 2. Vakuutukset
 3. Palkan maksaminen
  1. Palkanlaskenta
  2. Tilitykset ja ilmoitukset
 4. Lastenhoidon julkiset tuet

1. Työsuhde

Lastenhoitajan voi löytää esimerkiksi julkaisemalla työnhakuilmoituksen TE-palveluiden kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi. Myös monia muita työnhaku- ja välityspalveluita kuten care.com jne... löytyy verkosta.

Kun olet löytänyt sopivan lastenhoitajan, on aika sopia työsuhteen ehdoista.

Työsopimus

Ehdoista voidaan sopia kirjallisesti tai suullisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti esim. käyttämällä valmista pohjaa (MS Wordin .docx-tiedostona). Voit myös tehdä työsopimuksen käyttämällä Palkkaus.fi-palvelun työsopimuskonetta.

Lastenhoidon alalle ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, joten työsuhteen ehtoihin (kuten loma-ajan palkkaan) ei tule työlainsäädännön lisäksi mitään erillisiä lisäyksiä. Jos lastenhoitaja on kuitenkin merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, säätelee laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta mm. työaikaa ja palkkaa.

Tässä esimerkissä lastenhoitaja hoitaa lasta arkena iltapäivisin puolipäiväisesti. Työsuhde solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi, koska lastenhoitajan palveluksia tarvitaan jokseenkin pysyvästi eikä perusteita määräaikaisen sopimuksen tekemiselle ole.

Mannerheimin lastensuojeluliiton välittämille lastenhoitajille ohjeistetaan palkaksi 8,20 €/h. Tätä voidaan pitää eräänlaisena alimpana suosituspalkkana. Lastenhoitajan kokemuksen ja osaamistason mukaan palkka voi toki olla korkeampi.

Palkkapäivä kannattaa myös sopia työsopimuksessa, niin siitä ei tule epäselvyyttä.

Jos lastenhoitajan halutaan työskentelevän sunnuntaisin tai juhlapyhinä, pitää tästä sopia työsopimuksessa. Vaihtoehtoisesti työntekijän tulee erikseen työsuhteen aikana antaa suostumuksensa sunnuntaityöhön. Sunnuntaisin tai juhlapyhinä tehdystä työstä tulee maksaa korotettua palkkaa. Esimerkissämme lastenhoitajan on tarkoitus tehdä osittaista työpäivää vain arkipäivinä, joten ylitöiden korvaamiseen tai muusta syystä korotettuna maksettavaan palkkaan ei syvennytä tässä sen tarkemmin.

Irtisanomisaikojen sovitaan määräytyvän työsopimuslain mukaan. Tällöin irtisanomisajan pituus määräytyy työsuhteen keston mukaan ollen aina vähintään 14 päivää.

Työsuhteen päättäminen

Jos lastenhoitajalle ei ole enää tarjota työtä tai jos hän itse päättää lähteä palveluksestasi, työsuhde irtisanotaan.

Lastenhoitaja voi irtisanoa työsopimuksen omasta puolestaan ilman erityisiä perusteita tai selityksiä, kunhan noudattaa työsopimukseen kirjattua työntekijän irtisanoutumisaikaa.

Työnantajana taas tarvitset aina asiallisen ja painavan perusteen, jotta työsopimuksen voi irtisanoa. Perusteena voi esimerkiksi olla se, että lapsi menee kouluun eikä lastenhoitajaa enää tarvita päiviksi kotiin. Työsuhde päättyy tällöin sovitun irtisanomisajan kuluttua.

Työntekijän loppupalkka (ml. mahdolliset lomakorvaukset kertyneistä, mutta vielä pitämättömistä vuosilomista) on maksettava työntekijälle työsuhteen päättymispäivänä, ellei maksupäivästä toisin sovita. Tässä vaiheessa kannattaa sitten vielä tarkistaa työntekijän lomaoikeus.

Työsuhteen päättymisen jälkeen on vielä muistettava liittää työntekijälle maksetut palkat vuosi-ilmoituksiin, kun vuosi-ilmoitusten aika tulee (ks. vuosittain tehtävät ilmoitukset).

2. Vakuutukset

Lastenhoitajaa palkattaessa tulee monissa tapauksissa hankkia tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus.

Tapaturmavakuutus

Työntekijän tapaturmavakuutus on pakko hankkia, jos teettämiesi työpäivien lukumäärä kalenterivuodessa on yhteensä enemmän kuin 12 päivää. Toistaiseksi palkattavan lastenhoitajan tapauksessa näin luonnollisesti on. Tapaturmavakuutuksen tulee olla voimassa töiden alkaessa, sillä vakuutusta ei voi hankkia jälkikäteen.

Tapaturmavakuutuksen voi ottaa vahinkovakuutusyhtiöstä. Tähän on tarjolla myös verkkopalveluita vakuutusyhtiöiden sivuilla.

Tapaturmavakuutuksen kanssa saat myös henkivakuutuksen työntekijöille, vakuutuskielessä ryhmähenkivakuutuksen. Se on pakollinen kuitenkin vain, jos noudatettava työehtosopimus sitä vaatii.

Vakuutuksen hinta on yleensä luokkaa 0,1 % - 7 % bruttopalkasta riippuen työn vaarallisuudesta. Nyrkkisääntönä lastenhoitotyö on vaaratonta ja jotkin rakentamisen erikoistyöt vaarallisimpia. Vakuutusyhtiösi hinnoittelee vakuutuksen ilmoittamiesi töiden mukaan, ja vakuutuksen hintaan ei yksityinen juuri voi vaikuttaa.

Käytännössä maksat vakuutuksesta ottaessasi sen ja vakuutusyhtiö saattaa vuoden lopussa tehtävän palkkailmoituksen mukaan tasata lopullista vakuutusmaksua suuntaan tai toiseen erillisellä laskulla tai palautuksella.

Tapaturmavakuutuksen voi hankkia helposti Palkkaus.fi-palvelun kautta täältä.

TyEL-vakuutus ja vakituinen lastenhoitaja

Työnantajan on otettava 18–67-vuotiaalle työntekijälleen myös työeläkevakuutus.

Koska tässä olet palkkaamassa vakituisen työntekijän, katsotaan sinut ns. sopimustyönantajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee solmia TyEL-vakuutussopimus valitsemasi työeläkeyhtiön kanssa. Myös tilapäiselle työntekijälle on hankittava työeläkevakuutus mikäli hänen palkkansa on yli 57,10 €/kk. Suomen työeläkeyhtiöt löydät täältä. Vakuutusmaksujen tilittäminen on osa palkan maksamista, siitä lisää edempänä.

Maksamalla palkan Palkkaus.fi:n avulla, TyEL-vakuutusmaksu hoituu automaattisesti. Katso tästä miten.

Vakuutusten hankkimisen jälkeen lastenhoitaja voi aloittaa työnteon työsopimuksessa sovitun mukaisesti.


perhe

Maksa palkkaa lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Näin Palkkaus.fi toimii

3. Palkan maksaminen

Työnantajana tarvitset lastenhoitajalta palkanmaksua varten:

 • verokortin
 • henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
 • pankkitilin tiedot

Verokortin työntekijä voi itse hankkia Verohallinnon sivuilta. Verokorttiin on aina merkitty, mihin asti se on voimassa. Verokortista näet työntekijän ennakonpidätysprosentin ja mahdolliset tulorajat, joita käytät myöhemmin maksaessasi palkkaa lastenhoitajalle. Laki edellyttää, että olet itse nähnyt verokortin ja pystyt varmistamaan tiedot, jotta voit pidättää ennakonpidätyksen verokortin mukaisen pidätysprosentin suuruisena. Mikäli työntekijä ei toimita verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena.

Palkan laskeminen ja nettopalkan maksaminen

Palkka tehdystä työstä maksetaan työntekijälle sovitun korvauksen mukaan, sovittuna päivänä.

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä. Pakottava syy voi olla käsillä esimerkiksi silloin, jos työntekijällä ei olisi pankkitiliä. Siten selvä pääsääntö on se, että palkka tulisi aina maksaa työntekijän pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä.

Palkan lisäksi työnantajan tulee maksaa seuraavia palkkaukseen liittyviä sivukuluja

Palkkaus.fi-palvelun kautta voit hoitaa palkan ja kaikkien sivukulujen maksamisen yhdellä maksulla ja muutamalla klikkauksella. Katso tästä, miten.

1. Ennakonpidätys

Jos työntekijälle maksettavaa tulee kalenterivuodessa yli 1500 euroa, tarvitsee sinun työnantajana laskea ja pidättää työntekijän bruttopalkasta ennakonpidätys. Se lasketaan verokortista näkyvien rajojen ja prosenttien mukaan.

Mikäli työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Ennakonpidätys maksetaan verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tässä esimerkissä lastenhoitajan verokortin mukainen ennakonpidätys on 12 %.

2. TyEL-vakuutus

Työnantajan on otettava 18–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuonna 2014 työntekijän osuus TyEL-maksusta on 5,55 % (tai 7,05 % jos työntekijä on täyttänyt 53 vuotta).

3. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on vuonna 2014 0,5 % hänen bruttopalkastaan. Tämä työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijän bruttopalkasta palkanmaksun yhteydessä.

Kaikki kolme edellä mainittua bruttopalkasta pidätettyä summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille.

Esimerkki lastenhoitajan palkanlaskennasta (ennakonpidätysprosentti tässä 12 % ja kuukauden kokonaisansio 1000 euroa):

Bruttopalkka 1000,00 €
1. Ennakonpidätys ja työntekijän osuus sosiaaliturvamaksusta: 12 % 120,00 €
2. Työeläkemaksu, työntekijän osuus: 5,55 % 55,50 €
3. Työttömyysvakuutusmaksu: 0,50 % 5,00 €
Nettopalkka 819,50€
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu, 0,84 % (vain tiedoksi näkyviin, sisältyy ennakonpidätykseen) 8,40 €

Pidätysten jälkeen jäljelle jäävän työntekijän nettopalkan maksat hänen ilmoittamalleen pankkitilille palkkapäivänä. Palkkapäivä kannattaa sopia työsopimuksessa. Huomaathan, että työsopimuslain mukaan palkka tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkkapäivänä.

Palkan maksettuasi toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Palkkalaskelmassa pitää näkyä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka vuonna 2014 on 0,84 % bruttopalkasta. Verottaja laskee sen työntekijän ennakonpidätysprosenttiin mukaan. Päivärahamaksu menee automaattisesti osana ennakonpidätystä 16–67 -vuotiailta, mutta tästä huolimatta päivärahamaksu pitää merkitä erikseen näkyviin työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan.

Rahavirta

Lastenhoitajan oikeus vuosilomaan ja loma-ajan palkka

Työntekijän oikeus palkalliseen vuosilomaan määräytyy vuosilomalain perusteella. Yleinen periaate on se, että työntekijä saa loma-ajalta saman palkan, jonka hän olisi ansainnut työssä ollessaan. Loma-ajan palkasta voit lukea lisää Palkkaus.fi:n artikkelista täältä.

Ohjeet lomapalkan ja -korvauksen laskemisesta löydät Työsuojeluhallinnon sivuilta. Vuosilomalain löydät kokonaisuudessaan Finlexistä.


perhe

Maksa palkkaa lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Näin Palkkaus.fi toimii

Palkanmaksun jälkeen tehtävät tilitykset

Työnantajan on myös huolehdittava, että lakisääteiset sosiaaliturvamaksut tulevat asianmukaisesti tilitetyiksi. Osa maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat olet pidättänyt työntekijän bruttopalkasta palkanlaskennan yhteydessä, kuten edellä kuvattiin. Nyt tilität työntekijän osuudet eteenpäin ja lisäät tilityksiin myös sinulle työnantajana kuuluvat maksuosuudet.

Maksamalla palkan Palkkaus.fi:n avulla, kaikki tilitykset hoituvat automaattisesti. Katso miten

1. Ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun tilittäminen

Ensimmäinen tilitettävä maksu on työntekijän verokortin mukainen ennakonpidätys työntekijän bruttopalkasta. Jos työntekijä on 16–67-vuotias, bruttopalkan perusteella lasketaan sosiaaliturvamaksu (sotu), joka pitää myös tilittää. Työnantajan osuus sosiaaliturvamaksusta vuonna 2014 on 2,14 % työntekijän bruttopalkasta.

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu tilitetään verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Nämä tilitykset voit maksaa Verotili-palvelun kautta. Täältä löytyvät tarkemmat ohjeet tilittämisestä.

2. TyEL-maksun tilittäminen

TyEL-maksun suuruus riippuu solmimastasi TyEL-sopimuksesta, mutta pääsääntöisesti vuonna 2014 se on 24,2 % työntekijän bruttopalkasta. Lastenhoitajan bruttopalkasta pidätettiin aiemmin palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus 5,55 %, jota käytetään nyt osana TyEL-maksun maksamista. Työnantajan maksettavaksi jää suuruudeltaan 18,65 % työntekijän bruttopalkasta oleva maksu. Tässä tapauksessa työntekijän osuus oli 55,50 euroa ja työnantajan osuus on 186,50 euroa. Yhteensä tilität kuukauden työstä TyEL-maksua siis 242 euroa tilanteessa, jossa työntekijän kuukausipalkka on 1 000 €.

TyEL-maksu pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. TyEL-maksu tilitetään valitsemallesi työeläkeyhtiölle ja sitä varten on olemassa palveluita, kuten työeläkeyhtiö ELOn Palkka-apuri.

3. TVR-maksu

Vuonna 2014 työttömyysvakuutusmaksua tilitetään pientyönantajan tapauksessa yhteensä 1,25 % bruttopalkasta. Tästä työntekijän osuus on aiemmin hänen palkastaan pidätetty 0,5 % suuruinen osuus.

TVR lähettää vuoden lopulla tehtävän palkkailmoituksen perusteella päätöksen maksettavasta summasta ja maksulomakkeet. Palkkaus.fi–palvelun kautta on mahdollista hoitaa ilmoitukset maksuista Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR).

Lisäksi sinulle tulee maksettavaksi tapaturmavakuutuksen maksu, jonka hinta määräytyy suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan (ks. edeltä Vakuutukset)

Lastenhodosta koituvat kulut yhdeltä kuukaudelta

Alle on edellä kuvatun perusteella laskettu lastenhoidosta sinulle koituvat kulut yhdeltä kuukaudelta.

Lastenhoitajan bruttopalkka kuukaudessa 1000 €
TyEL-maksu (työnantajan osuus on 18,65 % bruttopalkasta palkan päälle) +186,5 €
Sosiaaliturvamaksu: 2,14 % bruttopalkasta +21,40 €
Työttömyysvakuutusmaksu (työnantajan osuus on 0,75 %) +7,5 €
Tapaturmavakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutus (esimerkissä 2 % bruttopalkasta, mutta tarkka summa tulee vakuutusyhtiöltä) +20 €
Kuukaudessa kokonaiskustannus sinulle on 1235,40 €

Palkanmaksun jälkeen tehtävät ilmoitukset

Työnantajana olet velvollinen huolehtimaan tiettyjen kuukausi- ja vuosi-ilmoitusten lähettämisestä viranomaisille ja muille tahoille.

Maksamalla palkan Palkkaus.fi:n avulla, nämä ilmoitukset hoituvat automaattisesti. Katso miten.

1. Kuukausittain tehtävät ilmoitukset

Verohallinnolle ja TyEL-yhtiölle tarvitaan kuukausittaiset ilmoitukset: Verohallinnolle toimitetaan kausiveroilmoitus ja TyEL-yhtiölle työnantajan kuukausi-ilmoitus. Verohallinnon kausiveroilmoituksen voi tehdä paperisena tai sähköisesti suoraan Verotili-palvelussa. Ohjeistuksen TyEL-ilmoituksen tekemisestä saat valitsemaltasi työeläkeyhtiöltä. Sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-ilmoitukset myös vuositasolla.

2. Vuosittain tehtävät ilmoitukset

Verottajalle ja työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) tarvitsee lisäksi tehdä omat erilliset ilmoitukset kerran vuodessa. Verottajan vuosi-ilmoituksen voi tehdä Verotilin kautta tai paperisena. TVR:lle ilmoituksen voi tehdä TVR:n sivujen kautta tai paperisena. Jos sinulla on jatkuvasti työntekijöitä, TVR lähettää sinulle kunkin vuoden marraskuun tienoilla seuraavaa vuotta varten arvioimansa ennakkomaksun tulevan vuoden maksuista.

Tapaturmavakuutuksesta tehdään myös vuosittain vakuutusyhtiölle ilmoitus töistä ja palkoista. Sen perusteella vakuutusyhtiö voi laskea mahdollisen tasauksen jo maksettuun vakuutuksen hintaan. Ilmoitus tehdään vakuutusyhtiön sivujen kautta tai paperisena. Tarkista tämä vakuutusyhtiöltäsi.

Jos saat julkisia tukia lastenhoitoon, sinulla on velvollisuus ilmoittaa Kelalle mahdollisista muutoksista Kelan ohjeiden mukaisesti (ks. Julkiset tuet lastenhoitajan palkkaamiseen).

4. Julkiset tuet lastenhoi­tajan palkkaamiseen

Valtio tukee Kelan kautta yksityistä kotihoidon järjestämistä. Kelalla on erillinen laskuri lastenhoidon eri tukien laskemiseen. Sillä kannattaa kokeilla, miten paljon tukia voisi saada. Lue lisää lastenhoidon tuista Palkkaus.fi:n artikkelista täältä.

Huomaathan, että jos saat Kelalta tukea kotihoidon järjestämiseen, et voi vähentää palkkakuluja kotitalousvähennyksen avulla.

Kuvaus eri tukivaihtoehdoista lastenhoitajaa palkatessa

Kotihoidon tukea voi saada hoitajan palkkaamiseen, kun

 • Lapsi on alle 3-vuotias
 • Lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa

Kotihoidon tuki maksetaan hakijalle, ei hoitajalle. Täältä löydät Kelan koko ohjeen kotihoidon tukeen.

Yksityisen hoidon tukea hoitajan palkkaamiseen, kun:

 1. Lapsi on yli 3-vuotias, mutta alle kouluikäinen
 2. Hoitaja ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen
 3. Hoitajan työsopimus on vähintään kuukauden mittainen
 4. Hoitaja on hyväksytetty kotikunnassa päivähoidon tuottajaksi.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan lastenhoitajalle. Sinun tulee tällöin tehdä ennakonpidätys maksamastasi palkkaosuudesta ja suorittaa muut lakisääteiset maksut.

Täältä löydät Kelan koko ohjeen yksityisen hoidon tuen hakemiseen.

Molemmilla tuilla voi kattaa osan kotiin palkattavan lastenhoitajan palkasta. Tuet koostuvat kolmesta osasta:

 1. hoitorahasta
 2. hoitolisästä (mikä on perheen tuloihin sidonnainen lisä)
 3. kuntakohtaisesta lisästä (yleensä kunnat maksavat tätä, eivät tosin kaikki). Tulee mukaan myönnettyyn tukeen, jos kuntasi sitä maksaa.

Kuntakohtaista tukea myöntävät noin puolet Suomen kunnista ja yleensä kaikki isommat kaupungit (mm. Helsinki, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava ja Jyväskylä). Tämä kannattaa tietenkin oman kuntasi osalta tarkistaa. Kuntalisä on isoissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, jopa satoja euroja, jos perheessä on useampi alle kouluikäinen lapsi.


perhe

Maksa palkkaa lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Näin Palkkaus.fi toimii

Hoitajan hyväksyttäminen kunnalla

Kun palkkaat itse löytämäsi lastenhoitajan ja haluat saada hoidon tukia, pitää hänet hyväksyttää kunnassa "yksityiseksi päivähoidon tuottajaksi". Hyväksyminen menee eri kunnissa vähän eri tavalla, joten kannattaa tarkistaa kunnan sosiaalitoimien sivuilta heidän tapansa.

Alla olevassa esimerkissä haetaan yksityisen hoidon tukea Helsingissä ja hyväksytetään hoitaja kunnalla

 1. Tulosta ja täytä Kelan WH2 -lomake, lomake Kelan sivuilla.

 2. Pyydä, että palkattava hoitaja tilaa itselleen rikostaustaotteen (ote lasten hoitoa varten). Huomaa, että ote annetaan vain yli 3 kuukautta kestävää työsuhdetta varten. Lastenhoitaja voi itse tilata otteen valtion Suomi.fi-palvelusta.

 3. Ota esiin lastenhoitajan kanssa solmittu työsopimus, josta ilmenevät työnantajan ja lastenhoitajan tiedot, työntekopaikka ja sopimusaika.

 4. Soita ja sovi aika kunnan asiasta vastaavan viranomaisen kanssa. Helsingissä asiasta vastaa sosiaalitoimi (yhteystiedot löytyvät täältä).

 5. Lopuksi on jäljellä enää tapaaminen kunnan edustajan kanssa. Hoitaja voi käydä itse paikalla tapaamisessa, eikä työnantajaa yleensä tarvita paikalle. Asia kannattaa kuitenkin varmistaa kunnastasi samalla kun sovit ajan. Tapaamisen aikana hoitaja haastatellaan ja kunta varmistaa, että asiakirjat (WH2-lomake, rikostaustaote ja työsopimus) ovat kunnossa.

 6. Kunta toimittaa tiedon Kelalle hoitajan hyväksymisestä yksityisen hoidon tuottajaksi Helsingissä.

 7. Voit hakea tuen Kelan sivujen ohjeen mukaan.

Edellytysten täyttyessä kunta hyväksyy hoitajan ja lähettää virallisen hyväksynnän sinulle. Jos olet täyttänyt lomakkeet oikein ja hoitanut työsuhteen velvoitteet, hyväksynnälle ei käytännössä pitäisi olla mitään esteitä.

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Jos et voi saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, voit kuitenkin hyödyntää kotitalousvähennystä. Lue tarkemmin kotitalousvähennyksestä artikkelistamme.

Kotitalousvähennys lastenhoitaja

Lastenhoitajan 1000 euron kuukausipalkasta sinulle jää kotitalousvähennystä hyödyntämällä maksettavaa kokonaisuutena vain 850 euroa, vaikka työntekijän bruttopalkan päälle maksat vielä kaikki työnantajalle lain mukaan kuuluvat sosiaalivakuutusmaksut.

Kotitalousvähennys myönnetään palkan maksuvuonna, kun sen perusteena oleva työ on tehty. Jos palkka ja palkan sivukulut jo tehdystä työstä maksetaan eri vuonna (esimerkiksi joulukuussa tehdyn työn palkka maksetaan tammikuussa), vähennyksen voi tehdä vasta maksuvuonna.

Kotitalousvähennys tehdään Verohallinnon ohjeiden mukaan. Palkkaus.fi–palvelu tekee sinulle kotitalousvähennykseen tarvittavat lomakkeet automaattisesti.

Seuraavassa taulukossa on laskettu tarkasti, paljonko kotitalousvähennys tekee yhteensä kuukaudessa lastenhoitajan palkkaamisessa.

Lastenhoitajan kuukauden bruttopalkka 1000 €
Työnantajan sivukulut yhteensä (kuten yllä) +235,40 €
Lastenhoidon hinta työnantajalle 1235,40 €
Kotitalousvähennys (15 % palkasta ja kaikki työnantajan sivukulut) -385,40 € (150 €+235,40 €)
Lopullinen hinta kotitalousvähennyksen jälkeen 850 €

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kokonaisuudessaan vuodessa on 2400 €/aikuinen eli pariskunta saa vähentää yhteensä 4800 € vuodessa.

Vähennyksessä on 100 € vuosikohtainen omavastuu. Jos 2400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle, jotta omavastuu tulee vähennetyksi vain kerran.

Kuukaudessa kotitalousvähennystä saisi käytettyä 385,40 euroa. Tämä tarkoittaa, että vakituisen lastenhoitajan palkkaamalla pariskunta siis voisi hyödyntää lähes koko vuosittaisen kotitalousvähennyksen: 4424,80 euroa (11 kuukautta työtä + vuosilomapalkka, ja otettu huomioon 100 euron omavastuu molemmilla).


perhe

Maksa palkkaa lastenhoitajalle laillisesti ja edullisesti. Se on helppoa Palkkaus.fi palvelulla!

Näin Palkkaus.fi toimii


98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi-palvelua

"Nyt maksan palkat helposti ja kirjanpitäjä saa tarvisemansa raportit.”
Yrittäjä Janne Siik, Maex Oy

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Espoo

Rekisteröidy ilmaiseksi


Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

020 798 0230
(ark. 9-16)
aspa@palkkaus.fi


Ilmainen palkkalaskuri

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki yrityksen palkanmaksuun liittyvä yhdellä verkkopankkimaksulla!

Aloita heti!

98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi - palvelua


Kerro meistä kaverillesi