Kokin palkkaaminen perhejuhlaan

Olet pitämässä pihajuhlat kotona ja tarvitset ammattilaisen apua ruokatarjoilun kanssa. Tästä esimerkistä selviää, miten kokin palkkaamisen voi hoitaa noudattaen lakeja ja hoitaen vakuutukset ja muut työnantajan velvollisuudet kuntoon.

Tarkoituksena on järjestää kunnon pihajuhlat, joissa on mukana myös suvun ravintolakriitikkohaaran jäseniä. Tarjoilut päätetään tämän vuoksi hoitaa ammattilaisen avustuksella ja juhliin palkata oma kokki. Tästä esimerkistä selviää, miten kokin palkkaamisen voi hoitaa noudattaen lakeja ja hoitaen vakuutukset ja muut työnantajan velvollisuudet kuntoon.

  1. Työsuhde
  2. Vakuutukset
  3. Palkan maksaminen
  4. Kotitalous­vähennys

1. Työsuhde

Työsuhteeseen palkattavan kokin todennäköisimmin löytää lähinnä suhteiden kautta. Kertakeikkaa varten kokin voisi löytää kenties myös esimerkiksi Internetin ilmoituspalstoilta. Tässä esimerkissä työpaikkaravintolan tuttu keittiömestari haluaa kokeilla hiukan uusia reseptejä ja hankkia samalla pientä lisätienestiä kuukausipalkan päälle.

Aina kun työntekijä palkataan, syntyy työsuhde. Näin on myös silloin, jos työnantajana on kotitalous ja työntekijänä esimerkiksi työnantajan tuttava. Epäselvyyksien välttämiseksi työsuhteen ehdot on aina syytä kirjata työsopimukseen. Edellisen linkin takaa löydät malleja työsopimuksen tekemistä varten.

Asiaan ei onneksi liity mitään yleissitovaa työehtosopimusta, kun yksityihenkilö palkkaa kokin esimerkiksi kotijuhliin. Ravintoloita sääntelee useampikin työehtosopimus, mutta mikään näistä ei suoraan koske kotitalouksia. Niistä kannattaa kuitenkin katsoa mallia esimerkiksi palkkausta arvioidessa.

Työehtosopimuksia katsomalla 10 vuoden kokemuksella varustetun keittiömestarin tuntipalkka olisi n. 15 € tunnissa. Vähintään samaa kannattaa siis tarjota tämän kaltaisessa keikassa, kun töihin halutaan ammattitaitoinen ihminen. Kokki arvioi tarjoiluiden suunnitteluun, organisointiin ja valmistamiseen kuluvan yhteensä noin kaksi päivää työtä. Lopulliseksi korvaukseksi sovitaan 300 euroa urakkaperiaatteella.

Kun työsopimus on solmittu, toimittaa kokki sinulle verokortin ja tilinumeron palkanmaksua varten. Työnantajana sinulla on kuitenkin vielä joitakin velvollisuuksia hoidettavana, ennen kuin hänet voi päästää keittiöön.

2. Vakuutukset

Lähes kaiken muun voi hoitaa töiden aikana tai työsuhteen jälkeen, mutta lakisääteinen työtapaturmavakuutus on oltava hoidettuna jo ennen töiden aloittamista. Työtapaturmavakuutuksia voi hankkia vakuutusyhtiöistä ja suurimmalla todennäköisyydellä saat sen hankittua suoraan omasta vakuutusyhtiöstäsi. Työtapaturmavakuutuksia ei myönnetä takautuvasti, joten asian on oltava hoidossa ennen töiden aloittamista. Täältä löydät listan mahdollisista työtapaturmavakuutuksia myöntävistä yhtiöistä.

Työnantajalla, joka teettää töitä yhteensä yli 12 työpäivän verran vuodessa, on velvollisuus ottaa työtapaturmavakuutus työntekijöilleen. Tässä esimerkissä et siis välttämättä tarvitsisi lain mukaan tapaturmavakuutusta, mutta se on kuitenkin esimerkissä otettu mukaan, koska tapaturmavakuutus on kuitenkin aina kaikkien osapuolien etu.

Vakuutuksen hinta määräytyy suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on yleensä 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole palkkakohtainen kustannus. Tarkan hinnan saat selville vakuutusyhtiöstäsi.

Työtapaturmavakuutuksiin sisältyy yksityisellä työnantajalla aina myös henkivakuutus työntekijöille.

TyEL-vakuutuksesta tässä tapauksessa

Työeläkevakuutuksen kannalta taas ei tässä tapauksessa välttämättä tarvitse tehdä erikseen työeläkevakuutussopimusta. Jos et ole palkkaamassa juurikaan muita työntekijöitä lähiaikoina, voit todennäköisesti hoitaa työeläkemaksut ns. tilapäisenä työnantajana. Kun työnantajalla ei ole yhtään vakituista työntekijää, ja hänen vuoden aikana maksamansa palkat ovat alle 8100 €/6 kk:n aikana, ei TyEL-vakuutusta tarvitse ottaa. Tilapäinen työnantaja voi hoitaa TyEL-maksut jälkikäteen ilman erityistä sopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

3. Palkan maksaminen

Kaikki sujuu suunnitellusti, juhlat onnistuvat ja tarjoilut ovat herkulliset. Seuraavaksi onkin aika maksaa palkat sovitun mukaan. Tässä oletetaan edelleen, että kyse on urakasta, josta on sovittu bruttopalkaksi 300 €.

Työnantajana tarvitset kokin palkanmaksua varten:

  • Verokortin
  • Henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
  • Pankkitilin tiedot

Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Verokortin työntekijä voi itse hankkia Verohallinnon sivuilta. Verokorttiin on aina merkitty, mihin asti se on voimassa. Verokortista näet työntekijän ennakonpidätysprosentin ja mahdolliset tulorajat, joita käytät myöhemmin maksaessasi palkkaa kokille.

Laki edellyttää, että olet itse nähnyt verokortin ja pystyt varmistamaan tiedot, jotta voit pidättää ennakonpidätyksen verokortin mukaisen pidätysprosentin suuruisena. Mikäli työntekijä ei toimita verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena.

Palkka tehdystä työstä maksetaan työntekijälle sovitun korvauksen mukaan, sovittuna palkkapäivänä. Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä.

Pidätykset palkasta

Kaikki bruttopalkasta ja lisistä seuraavaksi pidätettävää summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille.

1. Ennakonpidätys

Jos työntekijälle maksettavaa tulee kalenterivuodessa yli 1500 euroa, tarvitsee sinun työnantajana laskea ja pidättää työntekijän bruttopalkasta (tässä tapauksessa kokonaiskorvauksesta) ennakonpidätys. Tässä tapauksessa ennakonpidätystä ei tarvitsisi sinun työnantajana välttämättä pidättää. Kokin pitäisi kuitenkin tällöin ilmoittaa tulot erikseen verottajalle. Tämän vuoksi päätätte yhdessä, että työnantajana hoidat ennakonpidätyksen maksamisen jo tässä vaiheessa. Ennakonpidätys lasketaan verokortista näkyvien rajojen ja prosenttien mukaan.

Mikäli työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Ennakonpidätys maksetaan verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tässä esimerkissä kokin verokortin mukainen ennakonpidätys on 20 %.

2. TyEL-vakuutus

Työnantajan on otettava 18–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuonna 2014 työntekijän osuus TyEL-maksusta on 5,55 % (työntekijän osuus on 7,05 % 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen).

3. Työttömyys­vakuutus­maksu

Työttömyys­vakuutus­maksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyys­vakuutus­maksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus Työttömyys­vakuutus­maksusta on vuonna 2014 0,5 % hänen bruttopalkastaan. Tämä työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijälle maksettavasta kokonaiskorvauksesta palkanmaksun yhteydessä.

Nettopalkan laskeminen

Edellä kerrottujen lisien ja vähennysten jälkeen jäljelle jäävän nettopalkan maksat kokille sovitun palkkapäivän mukaisesti. Palkan tulee olla kokin käytössä palkkapäivänä, joten jos palkkapäivä on esimerkiksi sunnuntai, pitää rahojen olla hänen tilillään jo perjantaina.

kokin bruttopalkka urakasta 300 €
Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut 20 % -60 €
Työntekijän osuus TyEL-maksusta (5,55 %) -16,65 €
Työntekijän osuus työttömyys­vakuutus­maksusta (0,5 %) -1,5 €
Nettopalkka 221,85 €
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu (0,84 % bruttopalkasta ja lisistä, sisältyy ennakonpidätykseen. Ilmoitetaan vain tiedoksi) 2,52 €

Palkan maksettuasi toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Palkkalaskelmassa pitää näkyä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, joka vuonna 2014 on 0,84 % bruttopalkasta. Verottaja laskee sen työntekijän ennakonpidätysprosenttiin mukaan. Päivärahamaksu menee automaattisesti osana ennakonpidätystä 16–67 -vuotiailta, mutta tästä huolimatta päivärahamaksu pitää merkitä erikseen näkyviin työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan. Jos käytät Palkkaus.fi -palvelua, tieto palkkalaskelmasta menee työntekijälle sähköpostilla tai voit itse tulostaa sen hänelle.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Palkanmaksun jälkeen tehtävät tilitykset

Työnantajan on myös huolehdittava, että lakisääteiset sosiaaliturvamaksut tulevat asianmukaisesti tilitetyiksi. Osa maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat olet pidättänyt työntekijän kokonaiskorvauksesta palkanlaskennan yhteydessä, kuten edellä kuvattiin. Nyt tilität työntekijän osuudet eteenpäin ja lisäät tilityksiin myös sinulle työnantajana kuuluvat maksuosuudet.

1. Ennakon­pidätyksen ja sosiaali­turvamaksun tilittäminen

Ensimmäinen tilitettävä maksu on työntekijän verokortin mukainen ennakonpidätys työntekijän bruttopalkasta. Jos työntekijä on 16–67-vuotias, bruttopalkasta pitää tilittää myös sosiaaliturvamaksu (Sotu). Työnantajan osuus sosiaaliturvamaksusta vuonna 2014 on 2,14 % työntekijän bruttopalkasta.

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu tilitetään verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Nämä tilitykset voit maksaa Verotili-palvelun kautta. Tarkempi ohje tätä varten löytyy Verohallinnon sivuilta täältä.

2. TyEL-maksun tilittäminen

TyEL-maksun suuruus riippuu solmimastasi TyEL-sopimuksesta, mutta pääsääntöisesti vuonna 2014 se on 24,2 % prosenttia työntekijän bruttopalkasta. Kokin kokonaiskorvauksesta pidätettiin aiemmin palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus 5,55 %, jota käytetään nyt osana TyEL-maksun maksamista. Työnantajan maksettavaksi jää suuruudeltaan 18,65 % työntekijän bruttopalkasta oleva maksu. Tässä tapauksessa työntekijän osuus oli 16,65 euroa ja työnantajan osuus on 55,95 euroa. Yhteensä tilität juhlien järjestämisestä TyEL-maksua siis 72,6 euroa tilanteessa, jossa työntekijän bruttopalkka on 300 €.

TyEL-maksu pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. TyEL-maksu tilitetään valitsemallesi työeläkeyhtiölle ja sitä varten on olemassa palveluita, kuten työeläkeyhtiö ELOn Palkka-apuri.

3. TVR-maksu

Vuonna 2014 Työttömyys­vakuutus­maksua tilitetään pientyönantajan tapauksessa yhteensä 1,25 % bruttopalkasta. Tästä työntekijän osuus on aiemmin hänen palkastaan pidätetty 0,5 % suuruinen osuus. Palkka.fi–palvelun kautta on mahdollista hoitaa ilmoitukset maksuista Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). TVR lähettää vuoden lopulla tehtävän palkkailmoituksen perusteella päätöksen maksettavasta summasta ja maksulomakkeet.

4. Tapaturma­vakuutus

Edellä mainittujen lisäksi työnantajana sinulle tulee maksettavaksi tapaturmavakuutuksen maksu, jonka hinta määräytyy mm. suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Sen hinta määräytyy suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on yleensä 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole palkkakohtainen kustannus.

Tässä esimerkissä et välttämättä tarvitse lain mukaan (työtä tehdään alle 12 päivää) tapaturmavakuutusta, mutta se on kuitenkin esimerkin vuoksi otettu mukaan.

Alle on edellä kuvatun esimerkin perusteella laskettu kokin palkkaamisesta koituvat kulut yhteensä.

Kokin bruttokorvaus urakasta 300 €
TyEL-maksu (työnantajan osa 18,65 % kokonais­korvauksesta) +55,95 €
Työnantajan sosiaali­turvamaksu (2,14 %) +6,42 €
Työttömyys­vakuutus­maksu (työnantajan osuus 0,75 %) +2,25 €
Työtapaturma­vakuutusmaksu (tässä oletetaan 2 % kokonais­korvauksesta, huom. mahdollinen minimimaksu) + 6 €
Sinulle tulee maksettavaa kokonaisuudessaan 370,62 €

Rahojen jakautuminen eri tahojen kesken.

Kuva: Rahojen jakautuminen eri tahojen kesken.

4. Kotitalous­vähennys

Kokin palkkaamiseen voi saada kotitalousvähennystä valtiolta. Tämä käytännössä tarkoittaa, että valtio tukee kokin hankkimista verotuksessa. Kotitalousvähennyksen avulla saat verotuksessasi vähentää 15 % työntekijälle maksamastasi palkasta ja lisäksi kaikki työnantajan sivukulut! Kotitalousvähennystä voi kuitenkin käyttää vain palkkoihin, eikä esimerkiksi kokin tekemien tarvikehankintojen kustannuksien vähentämiseen.

Lasketaan mitä kokin palkkaamisen kustannukset todellisuudessa kotitalousvähennystä hyödyntämällä sinulle olisivat:

Kokin bruttokorvaus urakasta 300 €
Kotiavun hinta kuukaudessa työnantajalle 370,62 €
Työnantajan sivukulut yhteensä (kuten yllä) 70,62 €
15 % bruttopalkasta 45 €
Kotitalousvähennys yhteensä (15 % palkasta ja kaikki työnantajan sivukulut!) 45 + 70,62 = 115,62 €
Kotiavun lopullinen hinta kuukaudessa 255 €

Kotitalousvähennyksessä on kuitenkin 100 € kalenterivuosikohtainen omavastuu. Jos kokki olisi ainut vuoden aikana palkattu työntekijä, saisi kotitalousvähennystä siis vain n. 15 euroa omavastuuosuuden jälkeen. Jos vuoden aikana taas palkkaa mitään muita työntekijöitä, olisi kotitalousvähennyksen omavastuuosuus jo kokonaan maksettu siltä vuodelta.

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2014 on 2400 €/aikuinen, eli pariskunta saa vähentää yhteensä 4800 € vuodessa. Pariskunta saa käytettyä koko kotitalousvähennyksen, jos ostaa kotitaloustöitä n. 10 000 eurolla vuodessa.

Jos 2400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle, jotta omavastuu tulee vähennetyksi vain kerran. Vähennys myönnetään sille vuodelle, jonka aikana palkka on maksettu. Jos palkka ja palkan sivukulut jo tehdystä työstä maksetaan eri vuonna (esimerkiksi joulukuussa tehdyn työn palkka maksetaan tammikuussa), vähennyksen voi tehdä vasta palkan maksuvuonna.

Kotitalousvähennys tehdään Verohallinnon ohjeiden mukaan. Palkkaus.fi–palvelu tekee myös kotitalousvähennykseen tarvittavat lomakkeet sinulle automaattisesti.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!