Miten maksan kirvesmiehen palkan?

Näin maksat kirvesmiehen palkan: velvollisuudet työnantajana ja palkanlaskenta.

Kun kotitalous teettää remonttia tai rakentaa uutta taloa, tarvitaan usein ammattilaista töihin. Palkkaamalla työntekijän itse voi säästää jopa 50% työn kustannuksista yritykseltä ostamiseen verrattuna. Tämä artikkeli kertoo, mitä kaikkea rakennusmiehen palkkaamiseen liittyy.

Palkanmaksu voi tuntua monimutkaiselta, mutta maksamalla palkan Palkkaus.fi-palvelun avulla, se onnistuu muutamalla klikkauksella. Katso tästä, miten palvelu toimii.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Kun palkkaat rakennusmiehen, muista huolehtia ainakin seuraavista asioista:

 1. Työsopimus
 2. Vakuutukset
 3. Palkanlaskenta ja maksaminen oikein
 4. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

1. Työsopimus

Tässä tapauksessa taloon rakennetaan terassi ja kirvesmies päätetään palkata urakkahinnalla tekemään homma. Kirvesmies arvioi työn kestävän 10 työpäivää ja urakan bruttopalkaksi sovitaan 1600 €.

Työsopimus on usein lyhyen työn osalta suullinen, mutta se kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Lue lisää työsuhteesta Palkkaus.fi:n artikkelista täältä. Työsopimuksesta löytyy lisää infoa tämän linkin kautta. Työsopimuksessa on muistettava ottaa huomioon rakennusalan yleissitovan työehtosopimuksen ehdot.

Yleissitovat työehtosopimukset sitovat kaikkia niiden alaisia työtä teettäviä työnantajia, myös kotitalouksia.Mukaan tulee lomakorvaus, erillinen palkanosa, päivittäinen matka- ja työkalukorvaus. Palkkaus.fi:llä palkkaa maksettaessa TES-lisät tulevat mukaan automaattisesti.

Kun olette sopineet työstä, pyydä kirvesmiestä toimittamaan sinulle verokortti ja tilinumero palkanmaksua varten.

2. Vakuutukset

Lähes kaiken muun voi hoitaa töiden aikana tai työsuhteen jälkeen, mutta lakisääteinen työtapaturmavakuutus pitää olla voimassa ennen töiden aloittamista.

Työnantajalla, joka maksaa palkkoja vähintään 1300 eurolla (vuonna 2019) vuodessa kaikille työntekijöille yhteensä, on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Tämän esimerkin työ ylittää rajan ja tapaturmavakuutus on pakollinen.

Vakuutuksen hinta määräytyy työn vaarallisuuden mukaan. Se on rakennustöissä yleensä n. 7 % luokkaa palkoista. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on luokkaa 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole palkkakohtainen kustannus. Tarkan hinnan saat selville vakuutusyhtiöstäsi. Työtapaturmavakuutuksiin sisältyy yksityisellä työnantajalla aina myös henkivakuutus työntekijöille.

Tapaturmavakuutuksen voi hankkia suoraan Palkkaus.fi-palvelusta. Voit myös hankkia sen itse esim. Ifin verkkosivuilta.

TyEL-vakuutuksesta tässä tapauksessa

Työeläkevakuutusta ei välttämättä tarvitse ottaa erikseen. Jos taloprojektiin ei osallistu muita itse palkkaamiasi työntekijöitä, voit hoitaa työeläkemaksut ns. tilapäisenä työnantajana. Jos työnantajalla ei ole vakituisia työntekijöitä, voit hoitaa TyEL-maksut palkanmaksun jälkeen ilman erityistä sopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

Palkkaus.fi-palvelu hoitaa eläkemaksun automaattisesti, eikä TyEL-maksuista tai ilmoituksista tarvitse itse huolehtia. Valitse vain palvelun asetuksista, että sinulla ei ole TyEL-sopimusta ja haluat maksujen menevän tilapäisenä.

3. Palkanmaksu

Kaikki sujuu suunnitellusti ja kirvesmies saa työt tehtyä. Seuraavaksi maksat palkan sovitun mukaan. Tässä oletetaan edelleen, että kyse on urakasta, josta on sovittu bruttopalkaksi 1600 €.

Työnantajana tarvitset kirvesmiehen palkanmaksua varten:

 • Verokortin
 • Henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
 • Pankkitilin tiedot (IBAN)

Verokortin työntekijä voi itse hankkia Verohallinnon sivuilta. Verokorttiin on aina merkitty, mihin asti se on voimassa. Verokortista näet työntekijän ennakonpidätysprosentin ja tulorajat, joita käytät myöhemmin maksaessasi palkkaa kirvesmiehelle. Mikäli työntekijä ei toimita verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Lue lisää verokortista Palkkaus.fi ABC:stä täältä.

Pidätykset palkasta

Palkasta työnantaja pidättää tietyt erät. Ne tilitetään myöhemmin asianomaisille tahoille.

1. Ennakonpidätys

Jos kotitalous maksaa työntekijälle kalenterivuodessa yli 1500 euroa, pitää sinun ottaa ennakonpidätys työntekijän palkasta (tässä tapauksessa kokonaiskorvauksesta) ennakonpidätys. Se lasketaan verokortin tietojen mukaan.

Mikäli työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Ennakonpidätys maksetaan verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tässä esimerkissä kirvesmiehen verokortin mukainen ennakonpidätys on 20 %.

2. TyEL-vakuutus

Työnantajan on hoidettava 17–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkemaksu. Se on työntekijän iästä riippuen noin 5-7 %. Viimeisimmät prosentit löydät [työnantajan sivukulut -artikkelit](https://www.palkkaus.fi/Cms/Article/tyonantajan_sivukulut).

3. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta oli vuonna 2019 0,50 % hänen bruttopalkastaan. Työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijälle maksettavasta kokonaiskorvauksesta palkanmaksun yhteydessä.

Rakennusalan yleissitovan työehtosopimuksen lisät

Rakennusalan työehtosopimuksen lisät tässä esimerkissä

Rakennusalan yleissitovasta työehtosopimuksesta tulee muutamia lisiä palkanlaskentaan:

 1. Erillinen palkanosa työajan lyhennyksistä ja arkipyhistä (kutsutaan usein vain työajan lyhennyskorvaukseksi): 7,7 % bruttopalkasta

 2. Lomakorvaus: 18,5 % bruttopalkasta

 3. Työkalukorvaus omien työkalujen käytöstä 1,68 € / päivä. (vuonna 2019)

 4. Matkakustannusten korvaus jokaiselta työpäivältä: TESissä on tätä varten erillinen taulukko, jossa ilmoitetaan korvaukset työpaikan ja työntekijän kodin etäisyyden mukaan. Korvaus lasketaan jokaiselle päivälle täältä löytyvän taulukon mukaan

Tässä tapauksessa oletetaan, että kirvesmies asuu vain 8 km päässä sinusta, joten päiväkohtainen matkakorvaus on 1,89 € (vuonna 2019). Hän tekee urakan 10 päivän aikana, joten lasketaan 10 matkakorvausta mukaan. Matkakorvauksesta ei tehdä ennakonpidätystä.

Palkanlaskenta ja nettopalkka

Edellä kerrottujen lisien ja vähennysten jälkeen jäljelle jää nettopalkan, jonka maksat kirvesmiehelle soviun palkkapäivän mukaan. Palkan tulee olla tilillä palkkapäivänä, joten jos palkkapäivä on esimerkiksi sunnuntai, pitää rahan olla tilillä käytännössä jo perjantaina. Tässä on laskettu palkka vuoden 2019 vaatimusten mukaisesti.

Kirvesmiehen bruttopalkka urakasta 1600 €
Lomakorvaus 18,5% (TES-lisä) +296,00 €
Työajan lyhennyskorvaus 7,7% (TES-lisä) +123,20 €
Ennakonpidätyksen alainen osa korvauksesta (bruttopalkka + TES-lisät) 2019,20 €
Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut 20 % -403,84 €
Työntekijän osuus TyEL-maksusta (6,75 %) -136,30 €
Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta (1,50 %) -30,29 €
Lisät, joista ei makseta ennakonpidätystä
Työkalukorvaus, 10 päivää á 1,68€ +16,80 €
Matkakorvaus, 10 päivää á 1,89€ +18,90 €
Nettopalkka 1484,47 €

Palkanlaskennan jälkeen maksat nettopalkan ja toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Jos käytät Palkkaus.fi -palvelua, tieto palkkalaskelmasta menee automaattisesti työntekijälle sähköpostilla sekä netto palkka tilitetään automaattisesti. Voit myös itse tulostaa palkkalaskelman itse.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Palkasta tehtävät tilitykset ja ilmoitukset

Työnantajan on myös huolehdittava, että lakisääteiset maksut tulee palkasta tilitettyä. Osa maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat olet pidättänyt työntekijän kokonaiskorvauksesta palkanlaskennan yhteydessä, kuten edellä kuvattiin. Nyt tilität työntekijän osuudet eteenpäin ja lisäät tilityksiin myös sinulle työnantajana kuuluvat maksuosuudet.

1. Ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun tilittäminen

Ensimmäinen tilitettävä maksu on työntekijän verokortin mukainen ennakonpidätys työntekijän bruttopalkasta. Jos työntekijä on 16–67-vuotias, bruttopalkasta pitää tilittää myös sairausvakuutusmaksu (sava). Työnantajan osuus sosiaaliturvamaksusta vuonna 2019 on 0,77 % työntekijän bruttopalkasta.

Ennakonpidätys ja sava-maksu tilitetään verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tilityksestä pitää tehdä [tulorekisteriin](https://www.palkkaus.fi/cms/article/mika-on-tulorekisteri) ns. työnantajan erillisilmoitus, jossa tiedot kerrotaan Verohallinnolle. Palkoista tulevat tilitykset voit maksaa Omavero-palvelun kautta.

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu tilitetään Palkkaus.fi-palvelun kautta maksetuista palkoista automaattisesti. Myös kaikki ilmoitukset palkoista menevät automaattisesti tulorekisteriin.

2. TyEL-maksun tilittäminen

TyEL-maksun on vuonna 2019 noin 25,8 % prosenttia työntekijän bruttopalkasta. Osan maksaa työntekijä ja n. 19 % työnantaja. Palkasta TyEL-yhtiölle tilität sekä työnantajan että työntekijän osuudet. TyEL-maksut ilmoitetaan tulorekisteriin palkkailmoituksessa.

TyEL-maksu pitää tilittää palkanmaksua seuraavan aikana riippuen työeläkeyhtiöstä. TyEL-maksu tilitetään valitsemallesi työeläkeyhtiölle ja sitä varten on olemassa palveluita, kuten työeläkeyhtiö Varman ilmoituspalveluun.

Palkkaus.fi:n kautta TyEL-maksut ja palkkailmoitukset menevät automaattisesti, eikä niistä tarvitse itse huolehtia.

3. TVR-maksu

Vuosittain vaihtuvan työttömyysvakuutusmaksun (TVR-maksu) tilittää työntajaja. Osan maksusta maksaa työntekijä ja osan työnantaja. TVR lähettää neljä kertaa vuodessa työnantajalle laskun TVR-maksuista, jotka on ilmoitettu tulorekisteriin palkanmaksujen jälkeen. TVR-ilmoitukset ja -maksut hoituvat automaattisesti, jos käytät Palkkaus.fi-palvelua.

4. Tapaturmavakuutus

Jos ostat tapaturma- ja henkivakuutuksen, kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta. Usein vakuutusyhtiöillä on minimimaksu vakuutukselle sitä otettaessa, tyypillisesti n. 100-200€. Vuoden lopussa vakuutusyhtiö saa tulorekisteristä tiedon, paljonko palkkoja oikeasti maksettiin. Tämän jälkeen voi vakuutusyhtiöltä tulla seuraavan vuoden alussa lisämaksua tai palautusta vakuutuksen hintaan riippuen tehdyistä töistä ja maksettujen palkkojen suuruudesta.

Palkkaus.fi-palvelusta voit kätevästi ostaa vakuutuksen ja se on voimassa heti.

Alle on yhteenveto kirvesmiehen urakan kustannuksista yhteensä (vuoden 2019 mukaan):

Kirvesmiehen kokonaiskorvaus (sisältää bruttopalkan ja verolliset TESin lisät) 2019,20 €
TyEL-maksu (työnantajan osuus 18,45 %) +372,54 €
Työnantajan sosiaaliturvamaksu (0,77 %) +15,55 €
Työttömyysvakuutusmaksu (työnantajan osuus 0,50 %) +10,10 €
Työtapaturmavakuutusmaksu (tässä oletetaan 7 % bruttopalkasta) +141,34 €
Työkalukorvaus, 10 päivää á 1,68€ +16,80 €
Matkakorvaus, 10 päivää á 1,89€ +18,90 €
Sinulle tulee maksettavaa kokonaisuudessaan 2594,03 €

Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

4. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvoite koskee kaikkea luvanvaraista rakentamista. Siis käytännössä sellaista, missä tarvitaan rakennuslupa.

Tässä rakennettiin terassia, jolle on pitänyt hakea lupa. Koska kirvesmies on jo palkattu laillisesti, on suurin osa prosessia hoidettu. Tärkeintä on muistaa säilyttää tiedot ilmoitusta varten. Palkkaus.fi-palvelussa palkkalaskelmat ja palkanmaksutiedot jäävät talteen automaattisesti lain vaatimaksi ajaksi.

Tarvitset seuraavat asiat:

 • Työsopimuksen tiedot (kuka teki kenelle, mitä ja milloin)
 • Työntekijälle maksettu korvaus (kopiot palkkalaskelmista)

Ilmoitus on tehtävä Verohallinnolle ennen loppukatselmusta tai käyttöönottotarkastusta. Kun projekti alkaa valmistua, ilmoitat kirvesmiehen tiedot kaikkien muiden rakennusprojektin tietojen mukana. Verohallinnon oma ohjesivusto kertoo aiheesta lisää.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!