Au pairin palkkaaminen

Au pair on yleisesti kotitöissä ja lastenhoidossa isäntäperhettä autteleva nuori ulkomaalainen. Tämän esimerkin avulla voi hoitaa au pairin palkkaamisen kuntoon asiallisesti. Au pairin palkkaamisessa tärkeintä on molemminpuolinen luottamus, mutta myös lakisääteiset velvollisuudet on hoidettava kuntoon.

Au pair on yleisesti kotitöissä ja lastenhoidossa isäntäperhettä auttava nuori, useimmiten naispuolinen, ulkomaalainen. Eri tavalla organisoituja au pair -järjestelmiä löytyy lähes kaikkialta maailmasta. Tässä esimerkissä käydään läpi miten au pairin palkkaaminen onnistuu ja mitä velvollisuuksia asiaan liittyy. Monilta osin au pairin palkkaaminen vastaa pitkälti minkä tahansa työntekijän palkkaamista.

  1. Työsuhde
  2. Vakuutukset
  3. Palkan maksaminen
  4. Kotitalous­vähennys

1. Työsuhde

Suomessa on alkanut näkyä jotain au pairin palkkaamisessa auttavia toimistoja, mutta useimmiten au pair on vieläkin hankittava itse. Internetin keskustelupalstoilta ja lähtömaiden au pair -palveluista voi etsiä apua sopivan au pairin löytämiseksi. Kun sopiva au pair on löytynyt ja homma on muuten siloiteltu, on aika alkaa miettiä työsuhteen ehtoja ja työnantajan velvollisuuksia.

Au pairin palkkaamisesta voi tuntua vaikealta löytää mitään ehdottomia sääntöjä ja ohjeita. Tämä johtuu siitä, että Suomi ei ole varsinaisesti sitoutunut mihinkään kansainväliseen sopimukseen au paireista. Au pairia palkatessa ei kuitenkaan kannattaisikaan hakea kaikista halvinta minimikorvausta tai vähimmäisehtoja. Au pairin työsuhde perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja arvostukseen, joten au pairilla kannattaa tarjota vähintään sellaiset työehdot, jolla olisi valmis lähettämään oman lapsensa ulkomaille.

Sopimusten puutteen vuoksi au pairin vastaanottava perhe päätyy työnantajaksi ja au pairin itsensä on hoidettava käytännössä samat valmistelut, mitä kenen tahansa muunkin Suomeen saapuvan ulkomaalaisen työntekijän. EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien au pairien on lisäksi hankittava erikseen oleskelulupa itselleen. Lisää ohjeita au paireille löytyy maahanmuuttoviraston sivuilta.

Ensimmäiseksi au pairin on hankittava itselleen suomalainen henkilötunnus verotoimistosta. Au pair on tässä esimerkissä tarkoitus palkata kokonaiseksi vuodeksi, joten hänen on lisäksi hankittava itselleen tavallinen verokortti. Yli puoli vuotta Suomessa oleskelevia ulkomaalaisia työntekijöitä verotetaan progressiivisen verotuksen mukaan täysin vastaavasti kuin ketä tahansa suomalaista työntekijää. Au pairilla osa palkasta muodostuu luontoisetuina (käytännössä täysihoito, verotusarvo 468 €/kk vuonna 2014). Nämä on muistettava ottaa mukaan verokorttia hankkiessa ja työnantajan sivukuluja maksaessa.

Palkatessa syntyy aina työsuhde, johon liittyy lain puolesta velvollisuuksia ja ehtoja. Työsuhteen ehdot on tämän vuoksi aina hyvä kirjata kirjalliseen työsopimukseen. Au pairin työaika on maksimissaan 30 tuntia viikossa ja 5 tuntia päivässä. Hänellä on myös oltava viikossa vähintään yksi kokonainen vapaapäivä, jonka on ainakin kerran kuukaudessa oltava sunnuntai.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Au pairin työsopimuksen varsinaisista eduista ei Suomessa juurikaan ole ehtoja, paitsi taskurahan määrän suhteen. Au pairille maksettavan taskurahan on oltava vähintään 280 €/kk (vuonna 2014). Au pairille on myös järjestettävä tarpeeksi aikaa osallistua kielikurssille. Isäntäperhe yleensä myös maksaa tämän kielikurssin. Tässä esimerkissä sovitaan au pairille maksettavan 400 €/kk taskurahaa ja ettei muita järjestelyitä ole.

2. Vakuutukset

Lähes kaiken muun voi hoitaa töiden aikana tai työsuhteen jälkeen, mutta työtapaturmavakuutus on oltava hoidettuna jo ennen töiden aloittamista. Työtapaturmavakuutuksia voi hankkia vakuutusyhtiöistä ja suurimmalla todennäköisyydellä saat sen hankittua suoraan omasta vakuutusyhtiöstäsi. Työtapaturmavakuutuksia ei myönnetä takautuvasti, joten asian on oltava hoidossa ennen töiden aloittamista. Täältä löydät listan mahdollisista työtapaturmavakuutuksia myöntävistä yhtiöistä.

Vakuutuksen hinta määräytyy suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Se on kotitöissä n. 2 % luokkaa palkoista. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on yleensä 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole palkkakohtainen kustannus. Tarkan hinnan saat selville vakuutusyhtiöstäsi.

Työtapaturmavakuutuksiin sisältyy yksityisellä työnantajalla aina myös henkivakuutus työntekijöille.

TyEL-vakuutuksesta tässä tapauksessa

Ulkomaalainen työntekijä on vakuutettava työeläkelain mukaan aivan samalla tavoin kuin suomalainenkin työntekijä. Poikkeuksena tässä on se, jos työntekijä on jonkun muun sosiaaliturvan piirissä ja hänellä on antaa tästä todistus työnantajalle (esim. EU-maasta A 1 -todistus). Tässä tapauksessa oletetaan, että au pairilla ei ole esittää todistusta ja TyEL-maksut maksetaan Suomeen. Nämä maksut kartuttavat työntekijän eläkettä Suomessa, joka hänelle aikoinaan maksetaan, vaikka hän ei silloin enää asuisikaan Suomessa.

Erillistä sopimusta työeläkevakuutuksesta ei tässä tapauksessa välttämättä tarvitse ottaa lainkaan. Jos et ole vuoden aikana juurikaan palkkaamassa muita työntekijöitä, voit luultavasti hoitaa työeläkemaksut ns. tilapäisenä työnantajana. Jos työnantajalla ei ole yhtään vakituista työntekijää, ja hänen vuoden aikana maksamansa palkat ovat alle 8100 €/6 kk:n aikana, ei TyEL-vakuutusta tarvitse ottaa. Tilapäinen työnantaja voi hoitaa TyEL-maksut jälkikäteen ilman erityistä sopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

3. Palkan maksaminen

Kaikki sujuu suunnitellusti, yhteiselo on mukavaa ja au pair hoitaa askareensa mallikkaasti. Seuraavaksi maksat 400 €/kk taskurahan sovitun mukaan.

Työnantajana tarvitset au pairin palkanmaksua varten:

  • Verokortin
  • Henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
  • Pankkitilin tiedot

Palkka tehdystä työstä maksetaan työntekijälle sovitun korvauksen mukaan, sovittuna palkkapäivänä. Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Työntekijän pyynnöstä palkka voidaan myös maksaa käteisellä, jos au pairilla ei esimerkiksi olisi Suomessa pankkitiliä käytettävissä. Tässä tapauksessa au pairin on kirjoitettava kuitti saadusta palkasta, mutta muuten prosessi vastaa alla esitettyä.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Pidätykset palkasta

Kaikki bruttopalkasta ja lisistä seuraavaksi pidätettävää summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille.

1. Ennakonpidätys

Au pairin taskurahasta pidätetään tämän verokortin mukaan ennakonpidätys. Au pairin taskuraha ja luontoisedut lasketaan täysin normaalisti veronalaiseksi tuloksi. Tässä esimerkissä au pairin ennakonpidätys on 2 %.

2. TyEL-vakuutus

Työnantajan on otettava 18–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuonna 2014 työntekijän osuus TyEL-maksusta on 5,55 % (työntekijän osuus on 7,05 % 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen). Au pairilta pidätetään palkasta 5,55 % TyEL-maksua.

3. Työttömyys­vakuutus­maksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on vuonna 2014 0,5 % hänen bruttopalkastaan. Tämä työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijälle maksettavasta kokonaiskorvauksesta palkanmaksun yhteydessä.

Nettopalkan laskeminen

Seuraavaksi lasketaan au pairin nettotaskuraha. Taskurahan tulee olla au pairin käytössä palkkapäivänä, joten jos palkkapäivä on esimerkiksi sunnuntai, pitää rahojen olla hänen tilillään jo perjantaina.

Au pairin taskuraha 400 €
Au pairin kokonaiskorvaus (taskuraha + luontoisedut) 864 €
Ennakonpidätys (2 % kokonaiskorvauksesta) 17,28 €
TyEL-vakuutus (5,55 % kokonaiskorvauksesta) 47,95 €
Työttömyys­vakuutus­maksu (0,5 % kokonaiskorvauksesta) 4,32 €
Nettotaskuraha (400 € - vähennykset) 330,45 €

Palkan maksettuasi toimitat au pairille palkkalaskelman. Palkkalaskelmassa näkyy yleensä sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Au pairin tapauksessa sairausvakuutusmaksua tai työnantajan sosiaaliturvamaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa, koska verottajan asettamat rajat eivät ylity (palkan yhteismäärä alle 1 154 €/kk).Jos käytät Palkkaus.fi -palvelua, tieto palkkalaskelmasta menee työntekijälle sähköpostilla tai voit itse tulostaa sen hänelle.

Palkanmaksun jälkeen tehtävät tilitykset

Työnantajan on myös huolehdittava, että lakisääteiset sosiaaliturvamaksut tulevat asianmukaisesti tilitetyiksi. Osa maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat olet pidättänyt au pairin kokonaiskorvauksesta palkanlaskennan yhteydessä, kuten edellä kuvattiin. Nyt tilität työntekijän osuudet eteenpäin ja lisäät tilityksiin myös sinulle työnantajana kuuluvat maksuosuudet.

1. Ennakonpidätyksen tilittäminen

Ensimmäinen tilitettävä maksu on au pairin verokortin mukainen ennakonpidätys työntekijän bruttopalkasta. Tavallisesti samalla tilitettäisiin työnantajan sosiaaliturvamaksu (2,14 % bruttopalkasta), mutta tässä tapauksessa sosiaaliturvamaksua ei tarvitse tilittää koska verottajan rajat eivät ylittyneet.

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu tilitetään verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Nämä tilitykset voit maksaa Verotili-palvelun kautta. Tarkempi ohje tätä varten löytyy Verohallinnon sivuilta täältä.

2. TyEL-maksun tilittäminen

TyEL-maksun suuruus vuonna 2014 on 24,2 % prosenttia työntekijän kokonaiskorvauksesta. Au pairin taskurahasta pidätettiin aiemmin palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus 5,55 %, jota käytetään nyt osana TyEL-maksun maksamista. Työnantajan maksettavaksi jää suuruudeltaan 18,65 % työntekijän bruttopalkasta oleva maksu.

TyEL-maksu pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. TyEL-maksu tilitetään valitsemallesi työeläkeyhtiölle ja sitä varten on olemassa palveluita, kuten työeläkeyhtiö ELOn Palkka-apuri.

3. TVR-maksu

Vuonna 2014 työttömyysvakuutusmaksua tilitetään pientyönantajan tapauksessa yhteensä 1,25 % bruttopalkasta. Tästä työntekijän osuus on aiemmin hänen palkastaan pidätetty 0,5 % suuruinen osuus. Palkkaus.fi–palvelun kautta on mahdollista hoitaa ilmoitukset maksuista Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). TVR lähettää vuoden lopulla tehtävän palkkailmoituksen perusteella päätöksen maksettavasta summasta ja maksulomakkeet.

4. Tapaturmavakuutus

Edellä mainittujen lisäksi työnantajana sinulle tulee maksettavaksi tapaturmavakuutuksen maksu, jonka hinta määräytyy mm. suoritettavan työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Se on kotitaloustöissä yleensä n. 2 % luokkaa palkoista. Tarkan hinnan saat selville vakuutusyhtiöstäsi. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on yleensä 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole palkkakohtainen kustannus.

Alle on edellä kuvatun esimerkin perusteella laskettu au pairista kuukaudessa maksettavaksi koituvat kulut (poislukien asunnon, aterioiden, yms. tarjoamisen kustannukset) yhteensä.

Bruttotaskuraha (sisältää palkasta tehdyt pidätykset) 400 €
   
Sivukulujen perusteena oleva kokonaiskorvaus (taskuraha + luontoisedut) 864 €
TyEL-maksu (työnantajan osa 18,65 % kokonaiskorvauksesta) +161,14 €
Työttömyys­vakuutus­maksu (työnantajan osuus 0,75 %) +6,48 €
Työtapaturma­vakuutusmaksu (tässä oletetaan 2 % kokonaiskorvauksesta) +17,28 €
Sinulle tulee maksettavaa kokonaisuudessaan (+ täysihoito) 584,90 €

Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma ja tilitykset helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

4. Kotitalous­vähennys

Au pairin palkkaamiseen voi saada tukea valtiolta kotitalousvähennyksen muodossa. Kotitalousvähennyksen avulla saat verotuksessasi vähentää 15 % au pairille maksamastasi palkasta ja lisäksi kaikki työnantajan sivukulut!

Tehdään edellinen laskutoimitus uudelleen:

Kokonaiskustannus kuukaudessa ilman kotitalousvähennystä (ks. edeltä) 584,9 €
Kotitalousvähennys: työnantaja sivukulut + 15 % kokonaisbruttopalkasta (Taskuraha * 15 % + TyEL-maksu + sotu-maksu + TVR-maksu). Muista vuosittainen omavastuu 100€. 400*0,15 + 161,14 + 6,48 + 17,28 = 244,90 €
Kokonaiskustannus kotitalousvähennyksen jälkeen 340 €

Kotitalousvähennyksen kokonaisvaikutus on au pairin tapauksessa siis yli 40 %!

Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2014 on 2400 euroa/aikuinen, eli pariskunta saa vähentää yhteensä 4800 euroa vuodessa. Pariskunta saa käytettyä koko kotitalousvähennyksen, jos ostaa kotitaloustöitä n. 10 000 eurolla vuodessa.

Vähennyksessä on 100 euron vuosikohtainen omavastuu. Jos 2400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa siten pyytää vain toiselle puolisolle, jotta omavastuu tulee vähennetyksi vain kerran. Vähennys myönnetään palkan maksuvuonna, kun sen perusteena oleva työ on tehty. Jos palkka ja palkan sivukulut jo tehdystä työstä maksetaan eri vuonna (esimerkiksi joulukuussa tehdyn työn palkka maksetaan tammikuussa), vähennyksen voi tehdä vasta maksuvuonna.

Kotitalousvähennys tehdään Verohallinnon ohjeiden mukaan. Palkkaus.fi–palvelu tekee kuitenkin myös kotitalousvähennykseen tarvittavat lomakkeet sinulle automaattisesti.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!