Alaikäisen työnteko ja palkanmaksu

Mitä pitää huomioida, kun palkka alaikäisen? palkkaus

Alaikäisten palkkaamisessa on muutamia asioita, jotka poikkeavat verrattuna täysi-ikäisen työsuhteeseen. Palkanlaskenta ja palkanmaksu on samanlaista iästä riippumatta.

Nuorten työsuhteet ja ikärajat

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden suojelusta ja palkkaamisen ehdoista säädetään laissa nuorista työntekijöistä (998/1993). Tähän artikkeliin on kerätty kaikki tärkeimmät asiat nuoren tai lapsen palkkaamiseen liittyen.

15-vuotiaan saa palkata työsuhteeseen, kunhan hän on suorittanut oppivelvollisuutensa. 15 vuotta täyttänyt voi myös itse tehdä työsopimuksen.

13-14 -vuotias saa tehdä kevyttä työtä, joka ei saa haitata hänen koulunkäyntiään. Koulun loma-ajasta 13-14 -vuotias saa olla töissä enintään puolet. Koulunkäynnin aikana töitä saa tehdä vain tilapäisesti tai muuten lyhytaikaisesti. Työn tulee olla luonteeltaan kevyttä, eikä se saa vahingoittaa lapsen terveyttä tai kehitystään. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut esimerkkiluettelon lapsille sopivista töistä.

13-vuotiaat ja nuoremmat saavat työskennellä vain Aluehallintoviraston (AVI) luvalla esimerkiksi esiintyjänä tai avustajana kulttuuritilaisuuksissa, esimerkiksi kesäteatterissa.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Lasten ja nuorten työsuhteet pähkinänkuoressa

Työnte­kijän ikä Rajoitukset työn­teolle Työso­pimuksen tekeminen Muuta
       
15-vuotiaat Lähes aikuisen ehdot, jotkut työt kiellettyjä Nuori voi tehdä itse, huoltaja voi kuitenkin purkaa Oppivelvol­lisuuden suorittanut lähes aikuisen asemassa työntekijänä
13-14 -vuotiaat Vain kevyttä työtä, selvästi rajoitetut työajat. Huoltajat tekevät tai antavat suostumuksen lapsen tehdä Kouluaikana erityisen rajoitetut työajat
13-vuotiaat ja nuoremmat Mahdollista vain erityistapauksissa Huoltajat tekevät tai antavat suostumuksen lapsen tehdä Lupa AVI:lta, esim. avustajana kulttuuritapahtumissa

Nuoren työntekijän työsopimus

15-vuotta täyttänyt nuori saa tehdä ja irtisanoa työsopimuksensa itse. Alle 15-vuotiaat voivat tehdä työsopimuksen huoltajansa erillisellä luvalla tai huoltaja voi tehdä työsopimuksen heidän puolestaan.

Huoltajalla on myös oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä välttämättömänä nuoren kasvatuksen, terveyden tai kehityksen takia.

Muuten työsopimusten tekeminen nuoren kanssa ei poikkea työsopimuksen tekemisestä aikuisen kanssa. Nuoren palkkaamista sääntelevät täsmälleen samat yleissitovat työehtosopimukset ja esimerkiksi sunnuntai- tai ylityölisät. Joissain työehtosopimuksissa on mahdollisesti määritelty nuorille maksettavista palkoista jotain, mutta yleensä nuorille maksettavat palkat ovat n. 70-90 % alan alimmasta taulukkopalkasta.

Nuoren työsuhde päättyy täsmälleen samoilla ehdoilla kuin aikuisenkin. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava ja määräaikainen sopimus päättyy päättymispäivänään. Myös muut työsuhteen ehdot (lomakorvaus, työtodistus, lopputili, jne) ovat samat kuin aikuisten työntekijöiden kanssa.

Nuoren työaika

Yli 15-vuotiaat nuoret toimivat työajan suhteen aikuisten ehdoilla. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua. Alle 15-vuotiaiden työaika saa olla enintään seitsemän tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Kouluaikana tehtävän työn työaikaa säännellään vielä erikseen.

Tärkeimmät koululaisen työajan rajoitukset (Työsuojeluhallinto on kerännyt aiheesta tarkemman taulukon):

  • vapaapäivänä enintään 7h/vrk
  • koulupäivänä 2h/vrk
  • koulupäivä ja työaika yhteensä enintään 8h/vrk
  • viikottainen työaika yhteensä enintään 12h/vko

Nuorten työntekijöiden kohdalla on tarkemman sääntelyn vuoksi erityisen tärkeää pitää erikseen kirjaa työajasta!


Laskuri

Kokeile palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.

Kokeile palkkalaskuria!

Muita säädöksiä

Terveystarkastus: jos nuoren työsuhde kestää yli kolme kuukautta, on työnantajan kustannettava nuorelle terveystarkastus. Jos työ on erityisen kevyttä (toimistotyö) tai nuorella on alle vuoden ikäinen lääkärintodistus, josta selviää soveltuvuus työhön, ei terveystarkastusta tarvitse järjestää.

Nuorille sopimattomat työt: Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä. Näitä töitä ei saa teettää lainkaan alle 16-vuotiaille. Jos työturvallisuudesta on huolehdittu erityisen hyvin, saa näitä töitä teettää kuitenkin yli 16-vuotiailla työntekijöillä.

Luottelo nuorista työntekijöistä

Työnantajan on laadittava lista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta. Listasta on ilmettävä:

  • nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika
  • osoite
  • huoltajan nimi ja osoite
  • työsuhteen alkamisaika
  • selvitys työtehtävistä

Työsuojeluhallinnon sivuilta voi löytää viranomaisten tuottamaa ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa myös lasten ja nuorten työsuhteiden ehdoista.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!