Kiinnostaisiko 8 000€ puhtaana käteen?

Palkkaamalla kotityön tekijän suoraan saa kotitalousvähennyksestä eniten irti. Verrattuna yritykseltä ostamiseen palkkaamalla työntekijän suoraan voi säästää jopa lähes kymmenentuhatta euroa.

Palkkaamalla kotityön tekijän suoraan saa kotitalousvähennyksestä eniten irti. Verrattuna yritykseltä ostamiseen palkkaamalla työntekijän suoraan voi säästää jopa lähes kymmenentuhatta euroa. Seuraavassa on laskelmani työsuoritteen hankkimisen kustannuksista eri vaihtoehdoissa (lisää kotitalousvähennyksestä voit lukea Palkkaus.fi:n sivuilta tämän linkin kautta).

Laskelmassani olen verrannut saman työsuoritteen hankkimista joko itse palkkaamalla, ostamalla yksinyrittäjältä tai ostamalla saman työsuorite yritykseltä. Oletuksena on, että tekijä haluaa työsuorituksestaan aina saman nettopalkan ostotavasta riippumatta. Muut oletukset löytyvät tämän kirjoituksen lopusta.

Laskelmassa olen aluksi laskenut kuinka paljon työsuoritetta saa ostettua ennen kuin kotitalousvähennyksen maksimimäärä tulee täyteen. Palkkaamalla työntekijän suoraan työnteettäjä saa kotitalousvähennyksen maksimin puitteissa ostettua itselleen työsuoritetta 5 297€ arvosta. Yritykseltä työsuoritus ostettaessa työnteettäjä saa itselleen työsuoritusta vain 2 421€ kotitalousvähennyksen puitteissa, siis puolet vähemmän kuin työntekijän palkkaamalla.

Palkka Oma yritys Yritys
       
Työntekijälle käteen 5 297 € 2 906 € 2 421 €
Listahinta työnteettäjälle 6 667 € 5 556 € 5 556 €
Bruttohinta työnteettäjälle 8 167 € 5 556 € 5 556 €
kotitalous­vähennys -2 400 € -2 400 € -2 400 €
Nettohinta työnteettäjälle 5 767 € 3 156 € 3 156 €

Taulukossa työntekijälle käteen jäävä rahasumma on työnteettäjän saaman työn arvo.

Mielenkiintoiseksi laskelma menee silloin kuin työsuoritteen määrä eri vaihtoehdoissa vakioidaan, eli lasketaan paljonko maksaa eri vaihtoehdoissa 5 297€ arvoisen työsuoritteen teettäminen. Kotitalousvähennyksen rajan tultua täyteen, loput työstä ostetaan kussakin vaihtoehdossa normaalilla "listahinnalla”.

Palkka Oma yritys Yritys
       
Työntekijälle käteen 5 297 € 5 297 € 5 297 €
Listahinta työnteettäjälle 6 667 € 10 127 € 12 152 €
Bruttohinta työnteettäjälle 8 167 € 10 127 € 12 152 €
kotitalous­vähennys -2 400 € -2 400 € -2 400 €
Nettohinta työnteettäjälle 5 767 € 7 727 € 9 752 €
Yksityinen palkkaaja säästää   -1 960 € -3 985 €

Työnteettäjän palkatessa työntekijän suoraan 5 297€ työsuoritteen nettokustannus on 5 767€ työnteettäjälle.

Yksinyrittäjältä ostettuna sama työsuorite maksaa työnteettäjälle 7 727€ ja yritykseltä ostettuna 9 752€.

Suoraan työntekijän palkkaamalla säästää yritykseltä ostamiseen verrattuna siis 3 985€, joka kahden aikuisen kotitaloudelle tuo säästöä yhteensä 7 971€ vuodessa! Yritykseltä ostettaessa työn teettäminen tulee 69% kalliimmaksi verrattuna siihen, että työntekijän palkkaisi itse!

Työntekijän veroprosentin tai yrityksen katteen kasvaessa ero palkkaamisen hyväksi kasvaa entisestään.

Elokuusta alkaen ei työntekijän suora palkkaaminen enää kaadu byrokratian määrään ja vaikeuteen, kun Palkkaus.fi avaa palvelunsa. Koko palkkausprosessin hoitaminen on tehty helpoksi ja nopeaksi työnteettäjälle, joka siis on palkkaava työnantaja. Säästyneet rahat voi sitten käyttää vaikka perheen lomamatkaan.

Oletukset laskelmassa:
Työntekijän veroprosentti ja sosiaalikulut ovat yhteensä 20,55%, mikä vastaa noin 23 000€ vuosituloja, palkanmaksaja maksaa työnantajan sivukuluina 22,5% maksetusta palkasta, arvonlisävero laskutetaan yritykseltä ostetusta työstä ja on 24%, ”Yritys” perii 20% katteen asiakashinnoissaan sekä kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2 400€ henkilö vuodessa, siinä on 100€ omavastuu ja kotitalousvähennyksenä voi vähentää 15 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukulut tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta.


Voi lukea lisää taustatietoa artikkelissa kerrotuista aiheista näiden linkkien kautta:

Kotitalousvähennys
Työnantajan velvollisuudet
Verottajan ohje kotitalousvähennyksestä