Laillisesta palkanmaksusta helppoa!

Työtä ja palkanmaksua koskevat säädökset ovat vanhoja ja sekavia. Niitä pitäisi uudistaa käyttäjälähtöisesti, tässä ehdotus! palkkaus digitalisaatio

Lainsäädäntö ei ole tästä maailmasta!

Työhön ja palkanmaksuun liittyvä lainsäädäntö on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, eikä sitä ole koskaan tarkasteltu kokonaisuutena käyttäjälähtöisesti. Vuosien kuluessa on lisätty uusia velvollisuuksia ja viilattu aikaisempia – koko hommasta on tullut aina vain monimutkaisempaa! Käytännössä yrityksen palkkahallintoa ei oikein voi hoitaa ilman asiaan perehtynyttä asiantuntijaa, koska erilaisia parametreja ja muistettavia asioita on niin paljon. Yksityishenkilönä moni ei edes harkitse maksavansa suoraan palkkaa, koska se koetaan niin monimutkaiseksi ja vaikeaksi.

Lainsäädännöstä myös paistaa läpi vahva olettamus juuri tietynlaisesta työntekijän ja palkkaa maksavan työnantajan suhteesta. Lait on selvästi kirjoitettu maailmaan, jossa palkanmaksaja on aina iso yritys, jolla on kymmeniä työntekijöitä tekemässä selkeästi määriteltyä työtä, vakituisesti ja työ jatkuu samanlaisena ikuisesti. Maailma ei tietenkään oikeasti ole tällainen!

Työelämä muuttuu ja monipuolistuu

Nykyään ihmiset myyvät osaamistaan ja ostajana on eri kokoisia yrityksiä, yrittäjiä ja kotitalouksia. Välillä voidaan olla pari vuotta yhdessä yrityksessä vakituisesti ja välillä yhtä aikaa osa-aikaisesti useammalle työnantajalle. Lisäksi tehdään yhteistyötä muiden osaajien kanssa: ostetaan ja myydään yhdessä työtä eri toimijoille projekteina.

Pienillä muutoksilla isoja hyötyjä

Yksinkertaisempi palkanmaksun prosessi vähentäisi yritysten ja viranomaisten kustannuksia ja säästäisi paljon byrokratiaan käytettyä työaikaa. Tällä saataisiin miljoonien säästöt vuosittain prosessikustannuksissa ja kannustettaisiin työllistämään!

Laillinen palkanmaksu pitää olla niin helppoa, että sitä ei koeta esteeksi työllistämiselle. Mitä lainsäädännössä ja palkanmaksuun liittyvissä velvoitteissa sitten pitäisi muuttaa?

Lähden tässä käytännöllisistä asioista, jotka olisi suhteellisen helppo muuttaa, ja joista ei tule poliittisia kiistoja:

1. Palkan parametrien yhtenäistäminen

Erilaisia velvoitteita määrittäviä rajoja ja parametreja on palkanmaksussa lukuisia. Esimerkiksi milloin pitää maksaa työeläkemaksua tai tehdä työntekijän veron ennakkoperintä.

Näitä velvoitteita määritellään erilaisilla rajoilla ja parametreilla, joissa otetaan huomioon mm.:

 • Työntekijän ikä
 • Palkkasumma kuukaudessa ko. työntekijälle
 • Työnantajan kaikkien työntekijöiden saama palkkasumma vuodessa

Hulluinta asiassa on, että jokaisessa velvoitteessa esim. ikärajat ovat erilaiset! Siksi meillä on palkanmaksun osalta 7 eri ikäkategoriaa, joiden mukaan ikä vaikuttaa velvoitteisiin:

Ikä SOTU TVR TyEL Tapavak.
         
Alle 16v. - - - x
16v. x - - x
17v. x x - x
18v. - 52v. x x TT: 5,70 % x
53v. - 64v. x x TT: 7,20 % x
65v. - 67v. x - TT: 7,20 % x
68v. - - - - x

Systeemi on sekava! Ikärajajoja tulisi olla vain kaksi: esim. alle 68-vuotiaat ja 68-vuotta täyttäneet. Tämän perusteella laskettaisiin TyELille, TVR:lle ja sotulle sopivat maksuprosentit.

Euromääräisiä palkkasummarajoa meillä on myös lukuisia: TyELissä on eri rajat kuin tapaturmavakuutuksessa tai ennakonpidätykselle. Näille pitäisi valita yhteinen, palkanmaksukohtainen raja. Jos esimerksiksi maksaisi yli 400€ palkkaa, niin kaikki velvoitteet pitäisi silloin hoitaa. Rajan alle jäävä palkanmaksu ei edellyttäisi mitään erillisiä velvoitteita työnantajalta. Työntekijä maksaisi veronsa palkoistaan normaalisti riippumatta siitä, minkälaisia palkanmaksuja hän vuoden aikana saa.

Myös TVR:n maksuvelvollisuuteen vaikuttava yrittäjän määritelmä on monimutkainen. Se pitäisi yksikertaistaa niin, että jos on päätoiminen yrittäjä ja YEL-vakuutettu, niin palkasta ei koskaan makseta TVR-maksua. Nyt velvollisuutta ei hahmota helposti ja yksinkertaisesti, vaan siihenkin on iso matriisi -- joka on vielä vähän erilainen eri yhtiömuodoille!

2. Velvoitteet aina palkanmaksukohtaisesti

Nyt velvoitteet eivät ole laskettavissa pelkästään kulloisestakin palkasta, vaan työnantajan aikaisempi palkanmaksuhistoria tai työntekijän aikaisempi palkkahistoria vaikuttavat. Tällaisia ovat mm. ennakkoperintävelvollisuus ja työeläkemaksu.

Tämä pitäisi muuttaa niin, että jos maksaa edellisessä kohdassa mainitusti yli 400€ palkkaa, niin velvoitteet pitää hoitaa. Koskaan ei pitäisi joutua työnantajana pohtimaan aikaisempaa palkkahistoriaa päätelläkseen, mitä velvoitteita ko. palkasta pitää hoitaa. Tämä yksinkertaistaisi prosessia ja vähentäisi kustannuksia kaikilta.

Kausiveroilmoitus tehtäisiin tässä mallissa palkanmaksukohtaisesti ja siinä ilmoitettaisiin kaikki ko. palkkaan liittyvät asiat, siis myös mm. päivärahat, kilometrikorvaukset, vähennykset jne. Tämä pitää voida tehdä sähköisesti, jolloin vuosi-ilmoitusta ei erikseen enää tarvita.

3. Eroon ennakko-tasaus -prosesseista

Nyt työtapaturmavakuutus ja TVR-maksu maksetaan arvion perusteella ennakkoon. Eli työnantaja arvioi, kuinka paljon maksaa palkkaa työntekijöilleen ja siitä lasketaan hänelle ennakkomaksu työtapaturmavakuutuksesta ja TVR-maksusta. Vuoden lopussa työantaja ilmoittaa todellisen palkkasumman vakuutusyhtiölle ja Työttömyysvakuusrahastolle ja sen perusteella molemmat lähettävät mahdollisen tasauksen (lisämaksun tai palautuksen).

Tämä on byrokraattista ja täysin turhaa. Olisi selkeää, että kun maksaa esim. yli 400€ palkkaa, niin siitä maksettaisiin vain oikealla prosentilla TVR-maksu Työttömyysvakuusrahastolle. Työtapaturmavakuutus voisi myös olla palkkakohtainen ja samalla palkkasummarajalla kuin muutkin velvoitteet.

Palkkaus.fi tarjoaa yhdessä vahinkovakuutusyhtiö Ifin kanssa työtapaturmavakuutuksen niin, että kun palkka maksetaan palvelussa, samalla valitaan työnkuvaus ja vakuutusmaksu maksetaan oikein kerralla palkanmaksun osana.

4. Kasa erinäisiä säännöksiä

Lisäksi on monia yksittäisiä säädöksiä, joita muuttamalla helpotettaisiin palkanmaksun byrokratiaa. Valitsin tähän muutaman, joilla olisi heti vaikutusta:

 • Yhtenäistetään TA-ilmoitusten ja -tilitysten aikataulut: valitaan jokaisen kuukauden 20. päivä (ennakko, sotu, TyEL, TVR…). Nyt näillä on eri päivämäärät ja lisäksi vielä vuosi-ilmoitukset kalenterivuoden päätyttyä.
 • Määrätään ALV-aikataulu samalle päivälle, jota käytetään TA-ilmoituksiin.
 • Poistetaan laista velvoite maksaa palkkaa tuntityöstä 2vkon välein. Alle 1kk:n työsuhteissa palkka maksettaisiin työn päätyttyä. Yli 1kk:n työsuhteissa palkka pitäisi maksaa vähintään 1 krt / kk sovittuna palkkapäivänä.
 • TyEL-sopimusvelvoite poistettava. Isommat työnantajat saavat sopimuksesta etua ja se heidän kannattaa tehdä, mutta ei kirjata lakiin tästä mitään velvoitetta. Käytännössä siis työnantaja voisi aina ilmoittaa tilapäisenä ilmoittajana työeläkeyhtiöönsä palkat.
 • TyELin työnantajan osuus: säädettäisiin aina sama maksuprosentiksi tilapäiselle ja sopimustyönantajalle. Nyt tämäkin on on vaihdellut vuosien välillä, mikä aiheuttaa sekaannuksia.
 • Kotitalousvähennys pitäisi laajentaa kattamaan kaikki kotitalouden maksamat palkat ja nostetaan raja helppoon tasasummaan esim. 3000€/puoliso. Verohallinnon ei tarvitsisi enää ylläpitää pitkää listaa poikkeuksia töistä, jotka eivät kuulu vähennyksen piiriin. Tämä kannustaisi kotitalouksia palkkaamaan enemmän apua.
 • Kotitalousvähennyksen ilmoittaminen kausi-ilmoituksen yhteydessä. Halutessaan voi ilmoittaa vasta osana veroehdotustaan, kuten nykyäänkin.
 • Työterveyshuoltosopimus: ei vaadita sopimusta yksityisiltä työnantajajilta. Tällöin käytetään julkista terveydenhoitoa. Kotitalous voisi halutessaan tehdä erillisen sopimuksen työterveyshuollosta.

Mitä mieltä sinä olet?

Listasin tässä mielestäni melko helposti muutettavia asioita, joilla laillisesta palkanmaksusta tehtäisiin helpompaa.

Mitä mieltä olet, jäikö jotain puuttumaan? Olisiko tästä apua? Kerro mielipiteesi!

 • Email: janne.isosavi (ät) palkkaus.fi
 • Twitter: @isosavi
 • Linkedin: https://fi.linkedin.com/in/isosavi

Palkkaus.fi-palvelusta

Palkkaus.fi on palvellut kotitalouksia vuodesta 2014 ja avasimme palvelun maaliskuussa 2016 myös yrityksille (kenelle tahansa jolla on y-tunnus). Palkkaus.fi tekee palkanmaksusta yhtä helppoa kuin verkkokaupasta ostamisesta. Palvelu puhuu ihmisten kieltä, eikä käyttäjän tarvitse opetella palkkalaskennan tai viranomaisten terminologiaa.

Palkkaus.fi paketoi palkanmaksun helppokäyttöiseen palveluun, eikä velvoitteita tarvitse opetella. Kaikki palkanmaksuun liittyvät hoituu yhdellä verkkopankkimaksulla!

Linkit ja ohjeet:

Palkkaus.fi-palvelu, tee tunnus ilmaiseksi

Yrityksen palkanmaksu, miten se toimii?

Kotitalouden palkanmaksu, mitä jokaisen tulee tietää?

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista

Miten Palkkaus.fi toimii?

Palkkaus.fi -palvelun palvelumaksu on neljästä kymmeneen euroa (sis. ALV 24%) palkanmaksua kohti. Työntekijälle palvelu on aina maksuton.