Yksityisen hoidon tuki Helsingissä

Kotitalous

Yksityisen hoidon tuki mahdollistaa lastenhoitajan palkkaamisen kotiin kustannustehokkaasti. Tässä kuvataan miten tukea haetaan Helsingissä.


Yksityisen hoidon tuki voi mahdollistaa lastenhoitajan palkkaamisen kotiin varsin kustannustehokkaasti. Tässä esimerkissä kuvataan miten yksityisen hoidon tukea haetaan Helsingissä. Eri kunnilla voi olla erilaisia tapoja hoitaa päivähoitajan hyväksyminen, joten tarkista tämä osuus aina omalta kunnaltasi etukäteen.

Palkkaus.fi:stä saat myös yleisesti tietoa lastenhoidon tuista.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Ehdoton edellytys tuen saamiselle on, että työsopimukset on hoidettu asiallisesti ja lastenhoitajan palkkaaminen tai palvelun ostaminen tehty laillisesti. Tätä varten kannattaa tutustua Palkkaus.fi:n esimerkkiin lastenhoitajan palkkaamisesta.

Tukea on haettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Tuen hakeminen kannattaa kuitenkin aloittaa ajoissa, koska hoitaja on hyväksytettävä kunnalla lastenhoidon tuottajaksi. Vähintään tämä hoitajan hyväksyttäminen kunnalla kannattaa hoitaa mahdollisimman nopeasti.

Hoitajan hyväksyttäminen Helsingissä

Jos hoitoa järjestää jokin yritys (esimerkiksi perhepäivähoitaja tai yksityinen päiväkoti) ei hoitajan hyväksyttämistä tarvitse tehdä erikseen. Jos taas palkkaat itse hoitajan, joka ei muuten ammatikseen tee lastenhoitoa (esimerkiksi eläkkeellä oleva isovanhempi), tulee hänet hyväksyttää kunnalla ns. lastenhoitoa tuottavaksi tahoksi. Voit hypätä tämän kohdan yli, jos sinun ei tarvitse erikseen hyväksyttää hoitajaa.

Hyväksyttäminen sinällään ei ole ongelma ja tavallisissa tapauksissa kunta kyllä hyväksyy hoitajan, mutta asia on kuitenkin aina hoidettava.

Alla esimerkkinä, miten hyväksyttäminen tapahtuu Helsingissä.

 1. Tulosta ja täytä Kelan WH2 -lomake, lomake Kelan sivuilla.
 2. Pyydä, että palkattava hoitaja tilaa itselleen rikostaustaotteen (ote lasten hoitoa varten). Huomaa, että ote annetaan vain yli 3 kuukautta kestävää työsuhdetta varten. Lastenhoitaja voi itse tilata otteen valtion Suomi.fi-palvelusta.
 3. Ota esiin lastenhoitajan kanssa solmittu työsopimus, josta ilmenevät työnantajan ja lastenhoitajan tiedot, työntekopaikka ja sopimusaika.
 4. Soita ja sovi aika kunnan asiasta vastaavan viranomaisen kanssa. Helsingissä asiasta vastaa sosiaalitoimi (yhteystiedot löytyvät täältä).
 5. Lopuksi on jäljellä enää tapaaminen kunnan edustajan kanssa. Hoitaja voi käydä itse paikalla tapaamisessa, eikä työnantajaa yleensä tarvita paikalle. Asia kannattaa kuitenkin varmistaa kunnastasi samalla kun sovit ajan. Tapaamisen aikana hoitaja haastatellaan ja kunta varmistaa, että asiakirjat (WH2-lomake, rikostaustaote ja työsopimus) ovat kunnossa.
 6. Kunta toimittaa tiedon Kelalle hoitajan hyväksymisestä yksityisen hoidon tuottajaksi Helsingissä.

Kuntalisän olemassaolosta, ehdoista ja hakemisesta kannattaa aina kysyä omalta kunnaltasi, koska määrät ja tavat voivat olla eri kunnissa hyvin erilaisia.

Yksityisen hoidon tuen hakeminen

Kelan tukia kannattaa hakea suoraan heidän verkkopalvelunsa kautta, koska sitä kautta asiat hoituvat nopeammin ja liitteiden toimittaminen on näppärämpää. Itse tuen hakeminen on varsinkin verkossa jokseenkin yksinkertaista. Ns. vaikea osuus on kerätä kaikki tarvittavat liitteet hakemusta varten.

Varmista etukäteen, että sinulla on seuraavat liitteet saatavilla:

 • Lapsen hoitomaksun määrä
 • Hoitajan työsopimus tai sopimus lastenhoidon järjestämisestä
 • WH 2 – ilmoitus päivähoidon tuottajasta (ellei tämä hoida tätä itse)
 • Selvitys perhee tuloista
  • palkkakuitit tai muu työnantajan antama selvitys tuloista
  • yrittäjän tuloselvityslomake (Y 8) ja yrittäjän tuloslaskelma tai kopio tuoreimmasta veroilmoituksesta.
  • päätös työttömyyskassan maksamasta työttömyyspäivärahasta.

Jos hoitoa järjestää jokin vakiintuneempi taho, jolla on Y-tunnus (esimerkiksi yksityinen päiväkoti), voit pyytää heitä tekemään ilmoituksen itsestään Kelan verkkopalvelun kautta. Tällöin sinä vältyt WH2 -lomakkeen täyttämiseltä kokonaan.

Kaikki Kelan liitteet voi toimittaa sähköisesti tai vaihtoehtoisesti paperisena mihin tahansa Kelan toimistoon. Sähköisesti toimittaminen on nopeampaa ja liitteet menevät varmasti oikeaan osoitteeseen. Paperilla toimittaessa kannattaa liitteiden mukaan laittaa saate, jossa ilmoittaa mitä asiaa liite koskee.

Yksityisen hoidon tuen hakemuksen tavoitteellinen käsittelyaika on yleensä pari viikkoa, mutta siitäkin kannattaa kysyä, kun hakemuksen jättää. Täältä löydät lisäksi Kelan omat ohjeet yksityisen hoidon tuen hakemisesta.


Lue lisää

Palkan maksaminen – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Helsingin kaupunki: ohje yksityisen hoidon tuen hakemiseen ja lastenhoitajan hyväksyttämiseen

Helsingin kaupunki: lastenhoidot tuet Helsingissä