Lastenhoitajan palkanmaksu

Esimerkkejä palkkaustilanteista

Tämä artikkeli opastaa lastenhoitajan palkanmaksussa. Miten sivukululut lasketaan ja mitä tukia voit saada?


Tämä artikkeli opastaa lastenhoitajan palkkaamisessa, joko vakituisemmin tai lyhyemmäksi ajaksi.

Lastenhoitaja palkataan usein yksityishenkilönä hoitamaan lapsia perheen kotona. Tämä artikkeli opastaa, miten hoidat lastenhoitajan palkan ja opastaa lastenhoidon tukimuodoista. Voit maksaa lastenhoitajasi palkan helposti Palkkaus.fi-palvelulla vain muutamalla klikkauksella, eikä sinun tarvitse huolehtia itse palkanmaksuun liittyvästä byrokratiasta.

Kun palkkaa hoitajan, ota huomioon seuraavat asiat:

  1. Työsuhde
    • Työsopimus
  2. Vakuutukset
  3. Palkan maksaminen
    • Palkanlaskenta
    • Tilitykset ja ilmoitukset
  4. Lastenhoidon julkiset tuet

Palkkaus.fi:n käyttäjänä vakuutukset ja palkanmaksu sujuvat vaivattomasti, eikä sinun tarvitse opetella ja ymmärtää palkanlaskennan jokaista yksityiskohtaa.

1. Työsuhde

Lastenhoitajan voi löytää esimerkiksi julkaisemalla työnhakuilmoituksen TE-palveluiden kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi. Myös monia muita työnhaku- ja välityspalveluita kuten care.com löytyy verkosta.

Kun olet löytänyt sopivan lastenhoitajan, on aika sopia työsuhteen ehdoista.

Työsopimus

Ehdoista voidaan sopia kirjallisesti tai suullisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti esim. käyttämällä valmista pohjaa (MS Wordin .docx-tiedostona).

Lastenhoidon alalle ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, joten työsuhteen ehtoihin (kuten loma-ajan palkkaan) ei tule työlainsäädännön pakollisia lisäyksiä. Jos lastenhoitaja on kuitenkin merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, säätelee laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta mm. työaikaa ja palkkaa.

Tässä esimerkissä lastenhoitaja hoitaa lasta arkena iltapäivisin puolipäiväisesti. Työsuhde solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi, koska lastenhoitajan palveluksia tarvitaan jokseenkin pysyvästi eikä perusteita määräaikaisen sopimuksen tekemiselle ole.

Mannerheimin lastensuojeluliiton välittämille lastenhoitajille ohjeistetaan palkaksi 9,50 €/h. Tätä voidaan pitää eräänlaisena alimpana suosituspalkkana. Lastenhoitajan kokemuksen ja osaamistason mukaan palkka voi toki olla korkeampi.

Palkkapäivä kannattaa myös sopia työsopimuksessa, niin siitä ei tule epäselvyyttä.

Jos lastenhoitajan halutaan työskentelevän sunnuntaisin tai juhlapyhinä, pitää tästä sopia työsopimuksessa. Vaihtoehtoisesti työntekijän tulee erikseen työsuhteen aikana antaa suostumuksensa sunnuntaityöhön. Sunnuntaisin tai juhlapyhinä tehdystä työstä tulee maksaa korotettua palkkaa. Esimerkissämme lastenhoitajan on tarkoitus tehdä osittaista työpäivää vain arkipäivinä, joten ylitöiden korvaamiseen tai muusta syystä korotettuna maksettavaan palkkaan ei syvennytä tässä sen tarkemmin.

Irtisanomisaikojen sovitaan määräytyvän työsopimuslain mukaan. Tällöin irtisanomisajan pituus määräytyy työsuhteen keston mukaan ollen aina vähintään 14 päivää.

Työsuhteen päättäminen

Jos lastenhoitajalle ei ole enää tarjota työtä tai jos hän itse päättää lähteä palveluksestasi, työsuhde irtisanotaan.

Lastenhoitaja voi irtisanoa työsopimuksen omasta puolestaan ilman erityisiä perusteita tai selityksiä, kunhan noudattaa työsopimukseen kirjattua työntekijän irtisanoutumisaikaa.

Työnantajana taas tarvitset aina asiallisen ja painavan perusteen, jotta työsopimuksen voi irtisanoa. Perusteena voi esimerkiksi olla se, että lapsi menee kouluun eikä lastenhoitajaa enää tarvita päiviksi kotiin. Työsuhde päättyy tällöin sovitun irtisanomisajan kuluttua.

Työntekijän loppupalkka (ml. mahdolliset lomakorvaukset kertyneistä, mutta vielä pitämättömistä vuosilomista) on maksettava työntekijälle työsuhteen päättymispäivänä, ellei maksupäivästä toisin sovita. Tässä vaiheessa kannattaa sitten vielä tarkistaa työntekijän lomaoikeus.

Työsuhteen päättymisen jälkeen on vielä muistettava liittää työntekijälle maksetut palkat vuosi-ilmoituksiin, kun vuosi-ilmoitusten aika tulee (ks. vuosittain tehtävät ilmoitukset).

Työsuhteen päättymisestä löytyy ohje täältä.

2. Vakuutukset

Tapaturmavakuutus

Työntekijän tapaturmavakuutus on pakko hankkia, kun maksat työntekijöillesi vuoden aikana yhteensä vähintään 1300 euroa. Toistaiseksi palkattavan lastenhoitajan tapauksessa näin luonnollisesti on. Tapaturmavakuutuksen tulee olla voimassa töiden alkaessa, eikä vakuutusta ei voi hankkia jälkikäteen.

Jos sinulla ei vielä ole työtapaturmavakuutusta, saat sen kätevästi suoraan Palkkaus.fi:n palvelusta.Tapaturmavakuutuksen kanssa saat myös henkivakuutuksen työntekijöille, vakuutuskielessä ryhmähenkivakuutuksen.

Lastenhoitotyö on verrattain vaaratonta ja monet rakennusalan erikoistyöt vaarallisimpia. Vakuutuksen hinta on yleensä luokkaa 0,1 % – 7 % bruttopalkasta riippuen työn vaarallisuudesta. Vakuutusyhtiösi hinnoittelee vakuutuksen ilmoittamiesi töiden mukaan valtion sääntelyn puitteissa, ja vakuutuksen hintaan ei yksityinen juuri voi vaikuttaa. Lastenhoitajalla vakuutus ei ole merkittävä lisäkustannus.

Kun otat vakuutuksen, maksat ennakkomaksun arvioimasi palkkasumman mukaan. Vuoden loputtua saat vakuutusyhtiöltä tasausmaksun tai palautusta riippuen vuoden aikana maksamiesi todellisten palkkojen määrästä.

Tapaturmavakuutuksen voi hankkia helposti Palkkaus.fi-palvelun kautta, se löytyy suoraan palvelun työpöydältä. Jos sinulla on jo tapaturmavakuutus työntekijöillesi, voit merkitä sen palvelun asetuksiin.

Vakuutusten hankkimisen jälkeen lastenhoitaja voi aloittaa työnteon työsopimuksessa sovitun mukaisesti.

TyEL-vakuutus ja vakituinen lastenhoitaja

Työnantajan pitää hoitaa 17–67-vuotiaan työntekijän eläkemaksut palkanmaksujen mukana. Yleensä palkkasummat eivät nouse yksityisellä työnantajalla jatkuvasti isoiksi, jolloin voit hoitaa eläkemaksut ns. tilapäisenä ilmoittajana.

Eläkemaksujen tilittäminen on osa palkan maksamista, siitä lisää edempänä. Maksamalla palkan Palkkaus.fi:n avulla, TyEL-vakuutusmaksu hoituu automaattisesti.

3. Palkan maksaminen

Työnantajana tarvitset lastenhoitajalta palkanmaksua varten:

Verokortin työntekijä voi itse hankkia Verohallinnon sivuiltaVerokorttiin on aina merkitty, mihin asti se on voimassa. Verokortista näet työntekijän ennakonpidätysprosentin ja tulorajan, joita käytät maksaessasi palkkaa lastenhoitajalle. Mikäli työntekijä ei toimita verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena.

Palkanlaskenta ja nettopalkka

Palkka tehdystä työstä maksetaan työntekijälle sovitun korvauksen mukaan, sovittuna päivänä. Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava työntekijän pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä palkkapäivänä.

Palkan lisäksi työnantajan tulee maksaa tiettyjä palkkaukseen liittyviä sivukuluja

Palkkaus.fi-palvelun kautta voit hoitaa palkan ja eläkkeen maksamisen yhdellä maksulla ja muutamalla klikkauksella. Työntekijä voi myös itse noutaa palkkalaskelmansa kirjautumalla Palkkaus.fi-palveluun työntekijänä.

1. Ennakonpidätys

Jos kotitalouden työntekijälle maksettava palkkaa on yli 1500 euroa vuodessa, täytyy laskea ja pidättää työntekijän bruttopalkasta ennakonpidätys. Se lasketaan verokortista näkyvien rajan ja prosenttien mukaan. 

Mikäli työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Ennakonpidätys sisältää työntekijän osuuden sairausvakuutusmaksusta (sava). Jos et käytä Palkkaus.fi-palvelua, muista maksaa ennakonpidätys Verohallinnolle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tämän ohjeen esimerkissä lastenhoitajan verokortin mukainen ennakonpidätys on 12 %.

2. TyEL-maksut

Työnantajan on otettava 17–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuosittain vaihteleva maksu on työntekijän osuudelta noin 5–7 % ja työnantaja maksaa noin 18–19 %. Voimassa olevat [prosentit löytävät työnantajan sivukulut -ohjeestamme.

3. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17–64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja. Työntekijän osuus pitää työnantajan vähentää työntekijän bruttopalkasta palkanmaksun yhteydessä. 

Kaikki kolme edellä mainittua bruttopalkasta pidätettyä summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille. Jos käytät Palkkaus.fi-palvelua, niin sinun ei tarvitse tehdä tilityksiä itse. TVR:ltä saat myöhemmin laskun, he saavat tiedot maksetuista palkoista tulorekisteristä.

Esimerkki lastenhoitajan palkanlaskennasta (ennakonpidätysprosentti tässä 12 % ja kuukauden kokonaisansio 1000 euroa).

HUOM: Tarkista, että käytät kulloisenkin vuoden oikeita prosentteja, jos lasket palkkoja manuaalisesti. Palkkaus.fi-palvelussa luvut ovat ajantasalla, eikä sinun tarvitse miettiä prosentteja.

Bruttopalkka 1000,00 €
1. Ennakonpidätys (sis. työntekijän sava-maksun): 12 % 120,00 €
2. Työeläkemaksu, työntekijän osuus: 6,75 % 67,50 €
3. Työttömyysvakuutusmaksu: 1,50 % 15,00 €
Nettopalkka 797,50 €

Pidätysten jälkeen jäljelle jäävän työntekijän nettopalkan maksat hänen ilmoittamalleen pankkitilille palkkapäivänä. Palkkapäivä kannattaa sopia työsopimuksessa. Huomaathan, että työsopimuslain mukaan palkka tulee olla työntekijän käytettävissä sovittuna palkkapäivänä.

Palkan maksettuasi toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Palkkaus.fi-palvelulla maksetuista palkoista tieto palkkalaskelmasta lähtee automaattisesti työntekijälle sähköpostille ja työntekijä voi itse noutaa laskelmat.

Lastenhoitajan palkanmaksu
HUOM: Muista tarkistaa viimeisimmät prosentit, ne vaihtuvat vuosittain!

Lastenhoitajan oikeus vuosilomaan ja loma-ajan palkka

Työntekijän oikeus palkalliseen vuosilomaan määräytyy vuosilomalain perusteella. Yleinen periaate on se, että työntekijä saa loma-ajalta saman palkan, jonka hän olisi ansainnut työssä ollessaan. Loma-ajan palkasta voit lukea lisää Palkkaus.fi:n artikkelista täältä.

Ohjeet lomapalkan ja -korvauksen laskemisesta löydät Työsuojeluhallinnon sivuilta. Vuosilomalain löydät kokonaisuudessaan Finlexistä.

Työnantajan sivukulut

Maksettuasi nettopalkan työntekijälle, sinun pitää hoitaa työnantajan sivukulut.

Katso täältä, miten työnantajan sivukulut palkanmaksussa lasketaan.

Bruttopalkan päälle työnantajalle tulee n. 25% lisää kustannuksia muista velvoitteista.

Tulorekisteri-ilmoitus

Palkanmaksun jälkeen pitää 5 päivän sisällä tehdä tulorekisteri-ilmoitus. Kotitalous voi tehdä ilmoituksen myös kuun loputtua.

Täältä lisää tietoa tulorekisteristä

Palkkaus.fi:tä käyttäessäsi ilmoitukset menevät automaattisesti, eikä sinun tarvitse tulorekisteristä huolehtia.

Lastenhoidon tuet

Valtio tukee Kelan kautta yksityistä kotihoidon järjestämistä. Kelalla on erillinen laskuri lastenhoidon eri tukien laskemiseen. Sillä kannattaa kokeilla, miten paljon tukia voisi saada. Lue lisää lastenhoidon tuista Palkkaus.fi:n artikkelista täältä.

Monissa kunnissa yksityisen hoidon tuki on merkittävä summa ja tekee oman lastenhoitajan palkkaamisesta kustannustehokasta.

Katso ohje lastenhoidon tukiin

Kotitalousvähennys

Kotitalouden töille toinen merkittävä tuki on verottajan kotitalousvähennys. Sitä voi saada monille kotona ja vapaa-ajan asunnolla tehtävälle työlle.

Täällä ohje kotitalousvähennykseen, paljonko se on?

HUOM: Jos saat Kelalta tukea kotihoidon järjestämiseen, et voi vähentää palkkakuluja kotitalousvähennyksen avulla.

Lue lisää

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimus ja työsopimuspohja

Miten Palkkaus.fi toimii?

Palkkaus.fi hoitaa tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista