Lastenhoidon tuet

Kotitalous

Lapsien hoitamiseen voi saada tukea sekä valtiolta että kunnilta. Tuet voivat olla merkittäviä riippuen perheesi tilanteesta työnantajana.


Lapsien hoitamiseen voi saada tukea sekä valtiolta että kunnilta. Kannattaa laskea tarkkaan, mikä tuki sopii parhaiten omaan tilanteeseen. Eri perheiden kohdalla tukimuodot voivat erota toisistaan helposti sadoilla euroilla.

Perheelle onkin tärkeintä tietää eri vaihtoehdoista, koska lastenhoidon järjestämiseen on eri tukien ansiosta monia taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja kunnallisen päivähoidon lisäksi.

Lastenhoitajan palkkaamiseen sopivat tuet

Lastenhoidon tuet

1. Kotihoidon tuki

Tuki koostuu seuraavista osista:

  • Hoitoraha, jonka saavat kaikki hyväksytyt hakijat
  • Hoitolisä, johon perheen tulot vaikuttavat (tulorajat ovat aika alhaiset)
  • Mahdollinen kuntalisä (asuinpaikkakunnasta riippuen, mm. Helsingissä merkittävä lisä)

Kotihoidon tukea voi saada Kelalta alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon, jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tuen saamisen suhteen ei ole väliä sillä, kuka lasta varsinaisesti hoitaa. Usein hoitaja on toinen vanhemmista itse, mutta hoitaja voi olla myös lapsen isovanhempi tai ihan erikseen palkattu lastenhoitaja. Tässä tapauksessa perhe maksaa mahdollisen lastenhoitajan palkan itse ja Kela tilittää tuet perheelle.

2. Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki vastaa monelta osin kotihoidon tukea, mutta on mahdollinen alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämistä varten. Yksityisen kotihoidon tuen Kela maksaa suoraan lastenhoitoa järjestävälle taholle ja vanhemmille jää maksettavaksi vain hoidon hinnan ja tuen määrän erotus.

Yksityisen hoidon tukeen monet kunnat maksavat myös kuntakohtaista lisää. Monissa isoissa kaupungeissa tämä voi olla tuntuva korotus, joka tekee yksityisen hoidon tuen käytöstä kannattavaa.

Yksityisen hoitajan hyväksyttäminen kunnalla

Kun palkkaat oman hoitajan ja haluat saada hoidon tukia, pitää hoitaja ensin hyväksyttää kunnassa ”yksityiseksi päivähoidon tuottajaksi”. Hyväksyminen hoituu eri kunnissa vähän eri tavalla, joten kannattaa tarkistaa kunnan sosiaalitoimien sivuilta heidän tapansa.

Tämän linkin kautta löydät esimerkin siitä, miten haetaan yksityisen hoidon tukea Helsingissä ja hyväksytetään hoitaja kunnalla.

3. Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys ei ole varsinainen lastenhoidon tuki, mutta se kannattaa kuitenkin vaihtoehtona pitää mielessä. Jos perhe joko palkkaa lastenhoitajan kotiinsa itse tai ostaa lastenhoitopalvelun yritykseltä, voi palkkakustannuksia saada vähennettyä verotuksessa kotitalousvähennyksen ansiosta. Huomaa kuitenkin, että kotitalousvähennystä ei voi saada, jos palkkaamista varten on jo saanut muita tukia, esimerkiksi yksityisen hoidon tukea. Varsinkin, jos paikallista kuntalisää ei ole, eikä perheellä ole suunnitelmia käyttää kotitalousvähennystä muuhun, voi kotitalousvähennyksen hyödyntäminen lastenhoitajan palkkaamiseen olla paras vaihtoehto. Lisää tietoa kotitalousvähennyksestä täällä.

Muut tuet lasten hoitoon kotona

Seuraavat tuet sopivat lastenhoitoon, kun ei palkata hoitajaan, vaan hoidetaan itse lasta kotona.

1. Joustava hoitoraha

1.1.2014 alkaen alle 3-vuotiaan vanhemman on ollut mahdollista saada joustavaa hoitorahaa, jos hänen työaikansa on keskimäärin alle 30 tuntia viikossa. Eli tällä tuetaan osa-aikaisen kotihoidon tekemistä itse.

2. Osittainen hoitoraha

Jos pienten koululaisten vanhempi tekee enintään 30-tuntista työviikkoa, voi hän saada osittaista hoitorahaa.Kun palkkaa omaa lastenhoitajaa, on siis valittava Kelan maksamien tukien tai kotitalousvähennyksen käyttämisen väliltä. Perheen kannattaa laskea, mikä on heidän kannaltaan kannattavinta. Koska monien kuntien maksama kuntalisä on korkea (kuten esim. Helsingissä), voi olla järkevintä käyttää lastenhoidon kustannusten kattamiseen Kelan tukia.


Lue lisää

Kotitalousvähennys – mitä se tarkoittaa?

Yksityisen hoitajan hyväksyttäminen, esimerkki Helsingistä

Palkan maksaminen– miten se tehdään?

Työnantajan velvollisuudet