Miten kirvesmiehen palkka maksetaan?

Esimerkkejä palkkaustilanteista

Näin maksat kirvesmiehen palkan kotitaloutena: velvollisuudet työnantajana ja palkanlaskenta.


Kun kotitalous teettää remonttia tai rakentaa uutta, tarvitaan usein ammattilaista töihin. Palkkaamalla työntekijän itse voi säästää merkittävästi kustannuksia yritykseltä ostamiseen verrattuna.

Palkanmaksu voi tuntua monimutkaiselta, mutta maksamalla palkan Palkkaus.fi-palvelun avulla, se onnistuu muutamalla klikkauksella. 

Kun palkkaat rakennusmiehen, muista huolehtia seuraavista asioista:

  1. Työsopimus
  2. Vakuutukset
  3. Palkanlaskenta ja maksaminen oikein
  4. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus (luvanvarainen rakentaminen)

1. Työsuhde

Kun olet löytänyt sopivan tekijän, on aika sopia työsuhteen ehdoista.

Työsopimus

Epäselvyyksien välttämiseksi työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti esim. käyttämällä valmista pohjaa (MS Wordin .docx-tiedostona)

Rakennusalalla on yleissitova työehtosopimus, joka sitoo myös yksityisiä työnantajia. Mukaan tulee lomakorvaus, erillinen palkanosa, päivittäinen matka- ja työkalukorvaus. Palkkaus.fi:llä palkkaa maksettaessa raksan TES-lisät on helppo ottaa mukaan laskelmiin.

Palkkapäivä kannattaa myös sopia työsopimuksessa, niin siitä ei tule epäselvyyttä. Jos työtä tehdään ns. toimistoajan ulkopuolella, kannattaa siitäkin kirjoittaa sovitut asia selkeästi työsopimukseen.

Irtisanomisaikojen sovitaan yleensä määräytyvän työsopimuslain mukaan. Tällöin irtisanomisajan pituus määräytyy työsuhteen keston mukaan, jolloin se on aina vähintään 14 päivää.

Kun olette sopineet työstä, pyydä kirvesmiestä toimittamaan sinulle verokortti ja tilinumero palkanmaksua varten.

Työsuhteen päättäminen

Kun kaikki menee hyvin, työ loppuu aikanaan työn valmistuttua ja siihen ei liity mitään erikoista sopimista. Jos jotain ylitöitä tai muita korvauksia on maksamatta, muista hoitaa ne mahdollisimman pian, mielellään viimeisen palkan yhteydessä.

Työsuhteen päättymisestä löytyy ohje täältä.

2. Vakuutukset

Tapaturmavakuutus

Työntekijän tapaturmavakuutus on pakko hankkia, kun maksat työntekijöillesi vuoden aikana yhteensä vähintään 1300 euroa. Rakennustyössä riskit ovat isommat, joten tapaturmavakuutus kannattaa työnantajan kuitenkin aina hankkia.

HUOM: Tapaturmavakuutuksen tulee olla voimassa töiden alkaessa, eikä vakuutusta ei voi hankkia jälkikäteen.

Kun otat vakuutuksen, maksat ennakkomaksun arvioimasi palkkasumman mukaan. Vuoden loputtua saat vakuutusyhtiöltä tasausmaksun tai palautusta riippuen vuoden aikana maksamiesi todellisten palkkojen määrästä.

Tapaturmavakuutuksen voi hankkia helposti Palkkaus.fi-palvelun kautta, se löytyy suoraan palvelun työpöydältä. Jos sinulla on jo tapaturmavakuutus työntekijöillesi, voit merkitä sen palvelun asetuksiin.

TyEL, työntekijän eläke

Työnantajan pitää hoitaa 17–67-vuotiaan työntekijän eläkemaksut palkanmaksujen mukana. Yleensä palkkasummat eivät nouse yksityisellä työnantajalla jatkuvasti isoiksi, jolloin voit hoitaa eläkemaksut ns. tilapäisenä ilmoittajana.

Eläkemaksujen tilittäminen on osa palkan maksamista, siitä lisää edempänä. Maksamalla palkan Palkkaus.fi:n avulla, TyEL-vakuutusmaksu hoituu automaattisesti.

3. Nettopalkan laskeminen

Kaikki sujuu suunnitellusti ja kirvesmies saa työt tehtyä. Seuraavaksi maksat palkan sovitun mukaan. Tässä oletetaan edelleen, että kyse on urakasta, josta on sovittu bruttopalkaksi 1600 €.

Työnantajana tarvitset kirvesmiehen palkanmaksua varten:

Verokortin työntekijä voi itse hankkia Verohallinnon sivuilta. Verokorttiin on aina merkitty, mihin asti se on voimassa. Verokortista näet työntekijän ennakonpidätysprosentin ja tulorajat, joita käytät myöhemmin maksaessasi palkkaa kirvesmiehelle. Mikäli työntekijä ei toimita verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Lue lisää verokortista Palkkaus.fi ABC:stä täältä.

Pidätykset palkasta

Palkka tehdystä työstä maksetaan työntekijälle sovitun korvauksen mukaan, sovittuna päivänä. Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava työntekijän pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä palkkapäivänä.

Palkkaus.fi-palvelun kautta voit hoitaa palkan ja eläkkeen maksamisen yhdellä maksulla ja muutamalla klikkauksella. Työntekijä voi myös itse noutaa palkkalaskelmansa kirjautumalla Palkkaus.fi-palveluun työntekijänä.

1. Ennakonpidätys

Jos kotitalouden työntekijälle maksettava palkkaa on yli 1500 euroa vuodessa, täytyy laskea ja pidättää työntekijän bruttopalkasta ennakonpidätys. Se lasketaan verokortista näkyvien rajan ja prosenttien mukaan. 

Mikäli työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Ennakonpidätys sisältää työntekijän osuuden sairausvakuutusmaksusta (sava). Jos et käytä Palkkaus.fi-palvelua, muista maksaa ennakonpidätys Verohallinnolle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tämän ohjeen esimerkissä lastenhoitajan verokortin mukainen ennakonpidätys on 12 %.

2. TyEL-maksut

Työnantajan on otettava 17–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuosittain vaihteleva maksu on työntekijän osuudelta noin 5–7 % ja työnantaja maksaa noin 18–19 %. Voimassa olevat prosentit löytävät työnantajan sivukulut -ohjeestamme.

3. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17–64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja. Työntekijän osuus pitää työnantajan vähentää työntekijän bruttopalkasta palkanmaksun yhteydessä. 

Kaikki kolme edellä mainittua bruttopalkasta pidätettyä summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille. Jos käytät Palkkaus.fi-palvelua, niin sinun ei tarvitse tehdä tilityksiä itse. TVR:ltä saat myöhemmin laskun, he saavat tiedot maksetuista palkoista tulorekisteristä.

Rakennusalan yleissitovan työehtosopimuksen lisät

Seuraavat erät pitää tehdä normaalin palkan lisäksi rakennusalan palkalle:

  1. Lomakorvaus (18,5% vuonna 2020)
  2. Erillinen palkan osa (7,7% vuonna 2020)
  3. Työkalukorvaus omista työkaluista (jos käytetty)
  4. Matkakorvaus (taulukon mukaan)

Työkalu- ja matkakorvaukset löytyvät rakennusalan TES-sopimuksista.

Esimerkki palkanmaksusta

Tässä tapauksessa oletetaan, että kirvesmies asuu vain 8 km päässä sinusta, joten päiväkohtainen matkakorvaus on 1,89 € (vuonna 2019). Hän tekee urakan 10 päivän aikana, joten lasketaan 10 matkakorvausta mukaan. Matkakorvauksesta ei tehdä ennakonpidätystä.

Palkanlaskenta ja nettopalkka

Edellä kerrottujen lisien ja vähennysten jälkeen jäljelle jää nettopalkan, jonka maksat kirvesmiehelle soviun palkkapäivän mukaan. Palkan tulee olla tilillä palkkapäivänä, joten jos palkkapäivä on esimerkiksi sunnuntai, pitää rahan olla tilillä käytännössä jo perjantaina. Tässä on laskettu palkka vuoden 2019 vaatimusten mukaisesti.

Kun käytät Palkkaus.fi:tä, niin sinun ei tarvitse tarkistaa oikeita prosentteja, vaan voit hoitaa palkat nopeasti ja vaivattomasti.

Kirvesmiehen bruttopalkka urakasta 1600 €
Lomakorvaus 18,5% (TES-lisä) +296,00 €
Työajan lyhennyskorvaus 7,7% (TES-lisä) +123,20 €
Ennakonpidätyksen alainen osa korvauksesta (bruttopalkka + TES-lisät) 2019,20 €
Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut 20 % -403,84 €
Työntekijän osuus TyEL-maksusta (6,75 %) -136,30 €
Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta (1,50 %) -30,29 €
Lisät, joista ei makseta ennakonpidätystä
Työkalukorvaus, 10 päivää á 1,68€ +16,80 €
Matkakorvaus, 10 päivää á 1,89€ +18,90 €
Nettopalkka 1484,47 €

Palkanlaskennan jälkeen maksat nettopalkan ja toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Jos käytät Palkkaus.fi -palvelua, tieto palkkalaskelmasta menee automaattisesti työntekijälle sähköpostilla sekä netto palkka tilitetään automaattisesti. Voit myös itse tulostaa palkkalaskelman itse.

Työnantajan sivukulut

Maksettuasi nettopalkan työntekijälle, sinun pitää hoitaa työnantajan sivukulut.

Katso täältä, miten työnantajan sivukulut palkanmaksussa lasketaan.

Bruttopalkan päälle työnantajalle tulee n. 25% lisää kustannuksia muista velvoitteista.

Tulorekisteri-ilmoitus

Palkanmaksun jälkeen pitää 5 päivän sisällä tehdä tulorekisteri-ilmoitus. Kotitalous voi tehdä ilmoituksen myös kuun loputtua.

Täältä lisää tietoa tulorekisteristä

Palkkaus.fi:tä käyttäessäsi ilmoitukset menevät automaattisesti, eikä sinun tarvitse tulorekisteristä huolehtia.

Kotitalousvähennys

Kotitalouden töille toinen merkittävä tuki on verottajan kotitalousvähennys. Sitä voi saada monille kotona ja vapaa-ajan asunnolla tehtävälle työlle.

Täällä ohje kotitalousvähennykseen, paljonko se on?

Palkkaus.fi:ssä voit merkitä kotitalousvähennyksen palkkoihin, jolloin ilmoitamme sen automaattisesti vuoden päätyttyä Verohallinnolle. Voit myös jakaa vähennystä puolisollesi, jos oma vähennyksesi ei riitä palkoille.

4. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvoite koskee kaikkea luvanvaraista rakentamista. Siis sellaista, missä tarvitaan rakennuslupa.

Tässä esimerkissä rakennettiin terassia, jolle on pitänyt hakea lupa. Koska kirvesmies on jo palkattu laillisesti, on suurin osa prosessia hoidettu. Tärkeintä on muistaa säilyttää tiedot ilmoitusta varten. Palkkaus.fi-palvelussa palkkalaskelmat ja palkanmaksutiedot jäävät talteen automaattisesti lain vaatimaksi ajaksi.

Tarvitset seuraavat asiat:

  • Työsopimuksen tiedot (kuka teki kenelle, mitä ja milloin)
  • Työntekijälle maksettu korvaus (kopiot palkkalaskelmista)

Ilmoitus on tehtävä Verohallinnolle ennen loppukatselmusta tai käyttöönottotarkastusta.

Ohje rakentamisen ilmoituksen tekemiseen on täällä

Lue lisää

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioit sivukuluja ja kustannuksi

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Palkkaus.fi hoitaa tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti

Mikä on tulorekisteri?

Miten Palkkaus.fi toimii?

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista