YEL, yrittäjän eläke

Yrittäjän pitää hoitaa eläketurvansa itse yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) kautta. Tässä kerrotaan, mitä se tarkoittaa ja miten se käytännössä hoituu.

Jokainen yrittäjä vastaa itse oman eläketurvansa järjestämisestä. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan se pitää tehdä YEL-vakuutuksen kautta. Vakuutus on pakollinen, jos nämä ehdot täyttyvät:

 • Yrittäjä on 18–67-vuotias
 • Yrittäjätoiminta jatkuu vähintään 4 kuukautta
 • Yrittäjän työtulo on vähintään 7 502,14 euroa vuodessa (2015)
 • Työskentelee yrityksessä

Tarkemmin laki määrittelee, että yrittäjä on:

 • Ammatin- ja elinkeinoharjoittaja sekä hänen perheenjäsenensä, jolle ei makseta palkkaa
 • Osakeyhtiön osakas, joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa JA
  • omistaa yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä TAI
  • omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja omistaa itse vähintään yhden osakkeen.
 • Avoimen yhtiön yhtiömies
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Muun yhteisön tai yhtymän osakas tai yhtiömies, joka on henkilökohtaisessa vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista.

Jos edellytykset täyttyvät, vakuutus on otettava 6 kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkamisesta. Yrittäjän ottama YEL-vakuutus kattaa kaiken hänen tekemänsä yrittämisen, vaikka yrityksiä olisi useampia. Jos yrittäjä saa jo vanhuuseläkettä, niin YEL-vakuutuksen maksaminen on vapaaehtoista.

Yrittäjien työeläkemaksuilla katetaan vuositasolla eläkemenoa ja valtio kustantaa puuttuvan osan. Vuonna 2013 valtion osuus oli 7 prosenttia YEL-eläkemenosta kokonaisuutena.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän oman työpanoksen arvoa. Sen pitää vastata palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin yrittäjä itse on. YEL-työtulo ei siis ole sama kuin yrittäjän verotettava tulo tai yrityksen tuottama voitto.

Työtulon arviointiin vaikuttavat työskentelytuntien lisäksi esimerkiksi yrityksen toimiala, liikevaihto, työntekijämäärä ja korkein työntekijän palkka. Työtulo määritellään aina vuositasoisena summana, vaikka vakuutus olisikin voimassa vain osan vuotta. Työtuloa voi muuttaa yrittäjätoiminnan tai työpanoksen muuttuessa, mutta ei kuitenkaan takautuvasti. Yrittäjätoiminnasta karttuu vanhuuseläkettä vahvistetun YEL-työtulon mukaisesti.

YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa eläkkeen määrän lisäksi kuitenkin myös moneen muuhun asiaan, kuten Kelan myöntämien sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahojen määrään sekä työttömyyspäivärahaoikeuteen ja ansiopäivärahan määrään. Vuonna 2015 YEL-työtulon minimi ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 7 502,14 euroa. Yläraja puolestaan on 170 375,00 euroa. 1.1.2016 alkaen YEL-työtuloa käytetään vuosiansiona myös yrittäjän vapaaehtoisessa tapaturmavakuutuksessa.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Mitä YEL maksaa?

Vakuutusmaksu määräytyy työtulon perusteella. Vuonna 2015 maksuprosentti on alle 53-vuotiailla yrittäjillä 23,7 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,2 prosenttia. Näitä prosentteja tarkistetaan yleensä vuosittain.

Aloittaville yrittäjille vakuutusmaksu on hieman pienempi. Ensimmäiselle 48 kuukaudelle ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa 22 prosentin alennuksen vakuutusmaksuista. Alennus on mahdollista saada myös uudelle yrittäjäjaksolle, jos alennusaikaa on jäljellä. YEL-maksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Vähennyksen voi tehdä joko yritys, yrittäjä tai yrittäjän puoliso.

Helpoiten saat YEL-vakuutuksen voimaan tilaamalla sen Palkkaus.fi:n työeläkevakuutuskumppanin Varman kautta tämän lomakkeen avulla.

Lisätietoja

Yrittäjän YEL-laskuri ja lisätietoja YEL-vakuutuksesta Varman sivuilta.

Mikä on YELin työtulo, katso video (YouTube)


98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi-palvelua

"Nyt maksan palkat helposti ja kirjanpitäjä saa tarvisemansa raportit.”
Yrittäjä Janne Siik, Maex Oy

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Espoo

Rekisteröidy ilmaiseksi


Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

020 798 0230
(ark. 9-16)
aspa@palkkaus.fi


Ilmainen palkkalaskuri

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki yrityksen palkanmaksuun liittyvä yhdellä verkkopankkimaksulla!

Aloita heti!

98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi - palvelua


Kerro meistä kaverillesi