TyEL, työntekijän eläke

Suomen eläkejärjestelmä koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta: kansan- ja takuueläke ja työeläke, Tyel.

Suomen eläkejärjestelmä koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta:

  1. Vähimmäisturva taataan kansan- ja takuueläkkeellä. Sitä ei käsitellä tässä yhteydessä.

  2. Työeläke, TyEL, on tätä vähimmäisturvaa täydentävä järjestelmä, jossa työntekijä kerää vähimmäisturvaa täydentävää tai sen korvaavaa suurempaa eläkettä tekemällä ansiotyötä tai toimimalla yrittäjänä.

Mikä on työeläke, TyEL?

TyEL on lyhenne työntekijän eläkelaista, joka astui voimaan vuonna 2007. Pääasiassa kaikki suomalaiset 17–67 vuotiaat työntekijät (v.2018) on vakuutettava TyELin mukaisesti. Suomen työeläkejärjestelmä on hajautettu eri eläkeyhtiöille, eläkekassoille ja eläkesäätiöille. Koko järjestelmää koordinoi Eläketurvakeskus ja valvovat Finanssivalvonta ja sosiaali- ja terveysministeriö. Työeläkevakuuttajilla on myös oma etujärjestö Työeläkevakuuttajat (TELA).

Työeläkeyhtiöt ovat ketä tahansa työnantajaa ja työntekijää palvelevia eläketoimijoita. Eläkekassat ja eläkesäätiöt taas ovat tiettyjen yksittäisten työnantajien tai ammattialojen perustamia omia eläkevakuutuslaitoksia, jotka on tarkoitettu juuri kyseisen konsernin tai samaan toimialaan kuuluvien yritysten työntekijöiden vakuuttamiseen.

Noin neljäsosa kullakin hetkellä kerätyistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevaisuutta varten maksut maksaneen työntekijän eläkkeen maksamiseen. Loput kolme neljäsosaa käytetään tällä hetkellä maksettavien eläkkeiden maksamiseen. TELAn sivuilta löytyy tilastoja työeläkejärjestelmän kautta sijoitetuista rahoista.

eläkejärjestelmään sijoitetut varat

Lähde: Tela

Työeläkemaksujen maksaminen kuuluu lain mukaan sekä työnantajalle, että työntekijälle. Työntekijän ei kuitenkaan tarvitse käytännössä tehdä asian puolesta mitään, vaan työnantajan tehtävänä on hoitaa työsuhteen työeläkevakuutusasiat kuntoon ja tilittää maksut valitsemalleen työeläkkeitä hoitavalle taholle.

Yrittäjille ja joillekin erityisaloille on omat eläkejärjestelmänsä (esimerkiksi yrittäjien YEL tai maatalousyrittäjien MyEL). Tässä kirjoituksessa keskitytään TyELiin.


Rakentaja

Tee ilmainen osaajaprofiili. Löydä töitä ja tienaa enemmän!

Tee ilmainen osaajaprofiili

Työeläkkeen suuruus

Suomessa pidetään tavoitteena eläkettä, joka on ansiotasoltaan 60 % sen perusteena olevista ansioista. Käytännössä jos työntekijä tekee ehjän ja pitkän työuran keskimäärin noin 2500 euron kuukausipalkalla, voi hän odottaa noin 1500 euron kuukausieläkettä.

Työurien katkonaisuuden vuoksi eläkkeissä useimmiten päädytään noin 50 % ansiotasoon. Eläke kertyy nopeammin viimeisinä työvuosina, joten työeläkettä saa korotettua tehokkaasti työskentelemällä muutama vuosi eläkeän lähestyessä.

TyEL-vakuuttamisvelvollisuus

TyELin mukaan on vakuutettava kaikki sellaiset työsuhteet (vuonna 2018), joissa

  • Työntekijä on 17 – 67 vuotias.
  • Työntekijän ansiot ovat samalta työnantajalta vähintään 58,27 euroa kuukaudessa.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta, kun työntekijä on täyttänyt 17 vuotta. Velvollisuus taas päättyy sen kuukauden lopussa, jona työntekijä täyttää 68 vuotta.

Ansioita laskettaessa otetaan huomioon kaikki työntekijän samalle työnantajalle tekemät työt. Jos työntekijän saama bruttopalkka samalta työnantajalta on vähemmän kuin em. euromääräinen raja kuukaudessa, ei työsuhdetta ole pakko vakuuttaa. Tällöinkin työnantaja voi vakuuttaa työsuhteen halutessaan.

Myös ulkomaiset työntekijät vakuutetaan Suomen TyELin mukaan. Poikkeuksena ovat ainoastaan työntekijät, jotka työskentelevät useammassa maassa ja joiden työeläke hoidetaan ja maksetaan ulkomaiden järjestelmien mukaisesti.

TyEL-maksujen suuruus

Eläkejärjestelmään sijoitetut varat

TyEL-maksu on yrityksen (sopimustyönantajan) tapauksissa lupulta n. 25 % maksetusta bruttopalkasta. Suuremmat työnantajat voivat saada lisää alennuksia TyEL-maksuista, mutta tätä varten käytännössä tarvitaan miljoonien eurojen vuosittaisia palkkakuluja, jotta työeläkeyhtiön kanssa voi sopia paremman hinnan ja myös mm. isojen yrityksen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vaikuttavat maksuun. Tilapäisen työnantajan (joka ei ole tehnyt työeläkesopimusta) tapauksessa TyEL-maksuprosentti on yhteensä aina 25,30 % kokonaisuutena.

TyEL-maksua maksavat sekä työnantaja että työntekijä. Työntekijän TyEL-maksu on palkasta (vuonna 2018) seuraava:

  • 17 – 52 vuotiaat 6,35 %.
  • 53 – 62 vuotiaat 7,85 %
  • 63 – 67 vuotiaat 6,35 %

Aikaisempina vuosina (ennen vuotta 2017) työntekijän maksussa oli vain kaksi maksuporrasta iän mukaan.

Työnantaja maksaa loput TyEL-maksusta. Alle 53-vuotiaan työntekijän kohdalla tämä tarkoittaa 18,95 % bruttopalkasta (25,30 % - 6,35 % = 18,95 %), joka tulee työnantajalle maksettavaksi bruttopalkan päälle osana työnantajan sivukuluja. Työntekijä maksaa oman osuutensa siten, että työnantaja pidättää työntekijän palkasta edellä mainittujen prosenttien verran työeläkemaksun maksamista varten. Työnantaja tilittää tämän osan työnantajan sivukuluja maksaessaan valitsemalleen työeläkeyhtiölle.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

TyEL-sopimuksen tekeminen

Työnantaja voi olla joko tilapäinen työnantaja tai sopimustyönantaja. Tilapäisen työnantajan ei tarvitse tehdä erikseen sopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

  1. Tilapäinen työnantaja on työnantaja, jolla ei ole yhtään vakituista (toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella palkattua) työntekijää, eivätkä hänen palkkaamiensa työntekijöiden palkat ylitä 8246 € puolen vuoden aikana. Tilapäinen työnantaja maksaa ja ilmoittaa TyELin palkanmaksukohtaisesti tilapäisen työnantajan prosentin mukaan (2018 prosentti on sama kuin sopimustyönantajalla).

  2. Jos työnantajalla on yksikin vakituinen työntekijä tai jos työntekijöiden palkat ylittävät yhteensä 8346 € puolen vuoden aikana (raja vuonna 2018), on työnantaja sopimustyönantaja ja hänen on tehtävä työeläkesopimus jonkin työeläkeyhtiön kanssa. Käytännössä tällä ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa ole vaikutuksia TyEL-maksujen suuruuteen. Sopimuksen voi myös tehdä vasta sitten, kun palkkasumma ylittää em. rajan. Etukäteenhän palkkojen määrää ei välttämättä edes voi tietää. Käytännössä kotitalous ei työnantajana useinkaan tarvitse erikseen työeläkesopimusta. Jos esim. teet kertaluontoisen rakennusprojektin, niin sopimusta ei kannata ottaa, vaikka em. raja vähän ylittyisikin.

Parhaiten tietoa työeläkesopimuksen tekemisestä ja TyEL-maksujen tilittämisestä saa suoraan eläkeyhtiöiltä. Alle on kerätty linkkejä Suomen työeläketoimijoista. Palkkaus.fi:n kumppani työeläkevakuuttamisessa on työeläkeyhtiö Varma.

Palkkaus.fi:n kautta työeläkesopimuksen voi ostaa suoraan tämän linkin kautta (vaatii ensin palveluun kirjautumisen).

Työeläkkeeseen liittyvät tahot Suomessa:

Työeläkeyhtiö Varma

Työeläkevakuuttajien etujärjestö TELA

Eläkesäätiöt

Eläkekassat

Työeläkeyhtiöt- ja laitokset

Finanssialan rakenne Suomessa

Eläkejärjestelmään sijoitetut varat

Lähde: Finanssialan Keskusliitto, Toimialakuvaus 04/2013, päivitetty 15.5.2014

Lisätietoa työeläkkeistä:

Työeläke-sivusto, jota ylläpitää Eläketurvakeskus


98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi-palvelua

"Nyt maksan palkat helposti ja kirjanpitäjä saa tarvisemansa raportit.”
Yrittäjä Janne Siik, Maex Oy

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Espoo

Rekisteröidy ilmaiseksi


Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

020 798 0230
(ark. 9-16)
aspa@palkkaus.fi


Ilmainen palkkalaskuri

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki yrityksen palkanmaksuun liittyvä yhdellä verkkopankkimaksulla!

Aloita heti!

98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi - palvelua


Kerro meistä kaverillesi