Miten maksan kirvesmiehen palkan?

Luvanvaraisen rakentamisen tiedonantovelvoite muuttuu 1.7.2014. Tämä muutos koskee esimerkiksi omakotitaloa itselleen rakentavaa yksityishenkilöä. Tämän esimerkin perusteella hoidat kirvesmiehen palkkaamisen siten, ettei tiedonantovelvoite aiheuta ongelmia ja senkin voi hoitaa helposti kuntoon.

Kun tehdään remonttia tai rakennetaan uutta taloa, tarvitaan usein rakentamisen ammattilaisen apua. Palkkaamalla työntekijän itse voi säästää jopa 50% työn kustannuksista yritykseltä ostamiseen verrattuna. Tämä artikkeli kertoo, mitä kaikkea rakennusmiehen palkkaamiseen liittyy.

Palkanmaksu voi tuntua monimutkaiselta, mutta maksamalla palkan Palkkaus.fi-palvelun avulla, se onnistuu muutamalla klikkauksella helposti ja nopeasti. Katso tästä, miten palvelu toimii.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Kun palkaat rakennusmiehen, muista huolehtia ainakin seuraavista asioista:

 1. Työsopimus
 2. Vakuutukset
 3. Palkan maksaminen
 4. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

1. Työsopimus

Tässä tapauksessa taloon rakennetaan terassi ja kirvesmies päätetään palkata urakkahinnalla tekemään homma. Kirvesmies arvioi työn kestävän 10 työpäivää ja urakan bruttopalkaksi sovitaan 1600 €.

Työsopimus on usein lyhyen työn osalta suullinen, mutta sen kannattaa varsinkin isomman urakan tapauksessa tehdä kirjallisesti. Lue lisää työsuhteesta Palkkaus.fi:n artikkelista täältä. Työsopimuksesta löytyy lisää infoa tämän linkin kautta. Työsopimuksessa on muistettava ottaa huomioon rakennusalan yleissitovan työehtosopimuksen ehdot. Yleissitovat työehtosopimukset sitovat kaikkia niiden alaisia työtä teettäviä työnantajia, myös kotitalouksia. Käytännössä mukaan tulee lomakorvaus, päivittäinen matkakorvaus ja työkalukorvaus. Palkkaus.fi:llä palkkaa maksettaessa TES-lisät tulevat mukaan automaattisesti.

Kun olette sopineet työstä, pyydä kirvesmiestä toimittamaan sinulle verokortti ja tilinumero palkanmaksua varten.

2. Vakuutukset

Lähes kaiken muun voi hoitaa töiden aikana tai työsuhteen jälkeen, mutta lakisääteinen työtapaturmavakuutus on oltava hoidettuna jo ennen töiden aloittamista.

Työnantajalla, joka teettää töitä yhteensä yli 12 työpäivän verran vuodessa, on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Tässä esimerkissä et siis välttämättä tarvitsisi lain mukaan tapaturmavakuutusta, mutta se on ostettu, koska rakennustyössä varmasti on kaikkien etu, että vakuutus on hoidettu kuntoon.

Vakuutuksen hinta määräytyy työn vaarallisuuden ja vakuutusyhtiön mukaan. Se on rakennustöissä yleensä n. 7 % luokkaa palkoista. Vakuutusyhtiöillä on myös yleensä jokin vuosittainen minimimaksu, joka on yleensä 50–200 euroa. Kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta, joten vuosittainen minimimaksu ei ole palkkakohtainen kustannus. Tarkan hinnan saat selville vakuutusyhtiöstäsi. Työtapaturmavakuutuksiin sisältyy yksityisellä työnantajalla aina myös henkivakuutus työntekijöille.

Tapaturmavakuutuksen voit hankkia omasta vakuutusyhtiöstäsi tai suoraan Palkkaus.fi-palvelun sivuilta.

TyEL-vakuutuksesta tässä tapauksessa

Työeläkevakuutusta ei tässä tapauksessa välttämättä tarvitse ottaa erikseen. Jos taloprojektiin ei juurikaan osallistu muita suoraan itse palkkaamiasi työntekijöitä, voit hoitaa työeläkemaksut ns. tilapäisenä työnantajana. Jos työnantajalla ei ole vakituisia työntekijöitä, ja hänen vuoden aikana maksamansa palkat ovat alle 8100 euroa 6 kk:n aikana, ei työeläkkeesta tarvitse tehdä erikseen sopimusta työeläkeyhtiön kanssa. Tällainen ns. tilapäinen työnantaja voi hoitaa TyEL-maksut palkanmaksun jälkeen ilman erityistä sopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

Palkkaus.fi-palvelu hoitaa nämäkin automaattisesti, eikä TyEL-maksuista tai ilmoituksista tarvitse itse huolehtia.

3. Palkan maksaminen

Kaikki sujuu suunnitellusti ja kirvesmies saa työt tehtyä. Seuraavaksi maksat palkan sovitun mukaan. Tässä oletetaan edelleen, että kyse on urakasta, josta on sovittu bruttopalkaksi 1600 €.

Työnantajana tarvitset kirvesmiehen palkanmaksua varten:

 • Verokortin
 • Henkilötiedot (nimi, osoite, henkilötunnus)
 • Pankkitilin tiedot (IBAN)

Verokortin työntekijä voi itse hankkia Verohallinnon sivuilta. Verokorttiin on aina merkitty, mihin asti se on voimassa. Verokortista näet työntekijän ennakonpidätysprosentin ja mahdolliset tulorajat, joita käytät myöhemmin maksaessasi palkkaa kirvesmiehelle. Mikäli työntekijä ei toimita verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Lue lisää verokortista Palkkaus.fi ABC:stä täältä.

Pidätykset palkasta

Kaikki bruttopalkasta ja lisistä seuraavaksi pidätettävää summaa jäävät sinulle sitä varten, että tilität ne myöhemmin asianomaisille tahoille.

1. Ennakonpidätys

Jos maksat työntekijälle kalenterivuodessa yli 1500 euroa, pitää sinun ottaa ennakonpidätys työntekijän palkasta (tässä tapauksessa kokonaiskorvauksesta) ennakonpidätys. Se lasketaan verokortin tietojen mukaan.

Mikäli työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, tulee ennakonpidätys pidättää palkasta 60 %:n suuruisena. Ennakonpidätys maksetaan verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tässä esimerkissä kirvesmiehen verokortin mukainen ennakonpidätys on 20 %.

2. TyEL-vakuutus

Työnantajan on otettava 18–67-vuotiaille työntekijöilleen työeläkevakuutus. Vuonna 2015 työntekijän osuus 18–53-vuotiailla TyEL-maksusta on 5,70 % (osuus on 7,20 % yli 53-vuotiailla).

3. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu pitää maksaa 17-64–vuotiaan työntekijän palkasta. Työttömyysvakuutusmaksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.

Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on vuonna 2015 0,65 % hänen bruttopalkastaan. Tämä työntekijän osuus sinun pitää työnantajana vähentää työntekijälle maksettavasta kokonaiskorvauksesta palkanmaksun yhteydessä.

Rakennusalan yleissitovan työehtosopimuksen lisät

Rakennusalan työehtosopimuksen lisät tässä esimerkissä

Rakennusalan yleissitovasta työehtosopimuksesta tulee muutamia lisiä palkanlaskentaan:

 1. Erillinen palkanosa työajan lyhennyksistä ja arkipyhistä (kutsutaan usein vain työajan lyhennyskorvaukseksi): 7,7 % bruttopalkasta

 2. Lomakorvaus: 18,5 % bruttopalkasta

 3. Työkalukorvaus omien työkalujen käytöstä: 1,68 €/päivä

 4. Matkakustannusten korvaus jokaiselta työpäivältä: TESissä on tätä varten erillinen taulukko, jossa ilmoitetaan korvaukset työpaikan ja työntekijän kodin etäisyyden mukaan. Korvaus lasketaan jokaiselle päivälle täältä löytyvän taulukon mukaan

Tässä tapauksessa oletetaan, että kirvesmies asuu vain 8 km päässä sinusta, joten päiväkohtainen matkakorvaus on 1,87 €. Hän tekee urakan 10 päivän aikana, joten lasketaan 10 matkakorvausta mukaan. Matkakorvauksesta ei tehdä ennakonpidätystä.

Nettopalkan laskeminen

Edellä kerrottujen lisien ja vähennysten jälkeen jäljelle jäävän nettopalkan 1517,65 € maksat kirvesmiehelle sovitun palkkapäivän mukaisesti. Palkan tulee olla kirvesmiehen käytössä palkkapäivänä, joten jos palkkapäivä on esimerkiksi sunnuntai, pitää rahojen olla hänen tilillään jo perjantaina.

Kirvesmiehen bruttopalkka urakasta 1600 €
Lomakorvaus 18,5% (TES-lisä) +296,00 €
Työajan lyhennyskorvaus 7,7% (TES-lisä) +123,20 €
Ennakonpidätyksen alainen osa korvauksesta (bruttopalkka + TES-lisät) 2019,20 €
Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksut 20 % -403,84 €
Työntekijän osuus TyEL-maksusta (5,70 %) -115,09 €
Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta (0,65 %) -13,12 €
Lisät, joista ei makseta ennakonpidätystä
Työkalukorvaus, 10 päivää á 1,68€ +16,80 €
Matkakorvaus, 10 päivää á 1,87€ +18,70 €
Nettopalkka 1522,65 €

Palkan maksettuasi toimitat työntekijälle palkkalaskelman. Jos käytät Palkkaus.fi -palvelua, tieto palkkalaskelmasta menee automaattisesti työntekijälle sähköpostilla tai voit itse tulostaa sen hänelle.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Palkanmaksun jälkeen tehtävät tilitykset ja ilmoitukset

Työnantajan on myös huolehdittava, että lakisääteiset sosiaaliturvamaksut tulee tilitettyä. Osa maksuista kuuluu työntekijän maksettavaksi. Nämä osat olet pidättänyt työntekijän kokonaiskorvauksesta palkanlaskennan yhteydessä, kuten edellä kuvattiin. Nyt tilität työntekijän osuudet eteenpäin ja lisäät tilityksiin myös sinulle työnantajana kuuluvat maksuosuudet.

1. Ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun tilittäminen

Ensimmäinen tilitettävä maksu on työntekijän verokortin mukainen ennakonpidätys työntekijän bruttopalkasta. Jos työntekijä on 16–67-vuotias, bruttopalkasta pitää tilittää myös sosiaaliturvamaksu (Sotu). Työnantajan osuus sosiaaliturvamaksusta vuonna 2015 on 2,08 % työntekijän bruttopalkasta.

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu tilitetään verottajalle viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Tilityksestä pitää tehdä myös ns. kuukausi-ilmoitus, jossa tiedot kerrotaan Verohallinnolle. Lisäksi vuoden lopussa pitää tehdä vielä vuosi-ilmoitus koko vuoden palkanmaksuista. Palkoista tulevat tilitykset voit maksaa Verotili-palvelun kautta. Tarkempi ohje tätä varten löytyy Verohallinnon sivuilta täältä.

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu tilitetään Palkkaus.fi-palvelun kautta maksetuista palkoista automaattisesti. Myös kaikki ilmoitukset menevät automaattisesti verottajalle.

2. TyEL-maksun tilittäminen

TyEL-maksun suuruus riippuu solmimastasi TyEL-sopimuksesta, mutta pääsääntöisesti vuonna 2015 se on 24,7 % prosenttia työntekijän bruttopalkasta. Kirvesmiehen kokonaiskorvauksesta pidätettiin aiemmin palkanmaksun yhteydessä työntekijän osuus 5,70 %, jota käytetään nyt osana TyEL-maksun maksamista. Työnantajan maksettavaksi jää suuruudeltaan 19,0 % työntekijän bruttopalkasta oleva maksu. Yhteensä tilität kuukauden työstä TyEL-maksua siis 498,74 euroa tilanteessa, jossa työntekijän bruttopalkka TES-lisineen on 2 019,20 €.

TyEL-maksu pitää tilittää viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. TyEL-maksu tilitetään valitsemallesi työeläkeyhtiölle ja sitä varten on olemassa palveluita, kuten työeläkeyhtiö Varman ilmoituspalveluun.

Palkkaus.fi:n kautta TyEL-maksut ja ilmoitukset menevät automaattisesti, eikä niistä tarvitse itse huolehtia.

3. TVR-maksu

Vuonna 2015 työttömyysvakuutusmaksua (TVR-maksu) tilitetään pientyönantajan tapauksessa yhteensä 1,45 % bruttopalkasta. Tästä työntekijän osuus on aiemmin hänen palkastaan pidätetty 0,65 % suuruinen osuus. TVR lähettää vuoden lopulla tehtävän palkkailmoituksen perusteella päätöksen maksettavasta summasta ja maksulomakkeet. TVR-ilmoitukset ja maksut hoituvat automaattisesti, jos käytät Palkkaus.fi-palvelua.

4. Tapaturmavakuutus

Jos ostat tapaturma- ja henkivakuutuksen, kaikki vuoden aikana palkkaamasi työntekijät vakuutetaan saman vakuutuksen kautta. Usein vakuutusyhtiöillä on jokin minimimaksu vakuutukselle sitä otettaessa, tyypillisesti n. 100-200€. Vuoden lopussa vakuutusyhtiölle ilmoitetaan, paljonko lopulta vuoden aikana palkkoja maksettiin. Tästä voi vakuutusyhtiöltä tulla seuraavan vuoden alussa lisämaksua tai hyvitystä vakuutuksen hintaan riippuen tehdyistä töistä ja maksettujen palkkojen suuruudesta. Tässä esimerkissä et välttämättä tarvitse lain mukaan (työtä tehdään alle 12 päivää) tapaturmavakuutusta, mutta se on tässä otettu mukaan.

Palkkaus.fi-palvelusta voit ostaa vakuutuksen ja se on voimassa heti.

Alle on yhteenveto kirvesmiehen urakan kustannuksista yhteensä:

Kirvesmiehen kokonaiskorvaus urakasta (sisältää bruttopalkan ja verolliset TESin lisät) 2019,20 €
TyEL-maksu (työnantajan osa 19,0 % kokonaiskorvauksesta) +383,65 €
Työnantajan sosiaaliturvamaksu (2,08 %) +42,00 €
Työttömyysvakuutusmaksu (työnantajan osuus 0,80 %) +16,15 €
Työtapaturmavakuutusmaksu (tässä oletetaan 7 % bruttopalkasta) +141,34 €
Työkalukorvaus, 10 päivää á 1,68€ +16,80 €
Matkakorvaus, 10 päivää á 1,87€ +18,70 €
Sinulle tulee maksettavaa kokonaisuudessaan 2637,84 €

Rahojen jakautuminen eri tahojen kesken.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

4. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvoite muuttui 1.7.2014. Tämä koskee kaikkea luvanvaraista rakentamista, siis käytännössä sellaista, missä tarvitaan rakennuslupa.

Tässä rakennettiin terassia, jolle on pitänyt hakea lupa. Koska kirvesmies on jo palkattu laillisesti, on vaikein osa prosessia hoidettu. Tärkeintä on muistaa säilyttää tiedot ilmoitusta varten. Palkkaus.fi-palvelussa palkkalaskelmat ja palkanamaksutiedot jäävät talteen automaattisesti.

Tärkeimmät kirvesmiehen työsuhteesta säilytettävät tiedot ovat:

 • Työsopimuksen tiedot (käytännössä siis kuka teki kenelle, mitä ja milloin)
 • Työntekijälle maksettu korvaus (käytännössä kopiot palkkalaskelmista)

Ilmoitus on tehtävä Verohallinnolle ennen loppukatselmusta tai käyttöönottotarkastusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun projekti alkaa valmistua, ilmoitat kirvesmiehen tiedot kaikkien muiden rakennusprojektin tietojen mukana.

Palkkaus.fi tarjoaa Raksalokin, jolla on helppo hoitaa ilmoitusvelvollisuus. Raksalokilla voin pitää kirjaa tehdyistä töistä ja tallentaa myös rakentamisen aikaiset kuitit yhteen paikkaan. Kun työt on tehty, voit tulostaa valmiin ilmoitusksen ja lähettää sen Verohallinnolla. Verohallinnon oma ohjesivusto aiheesta löytyy lisää tästä linkistä.

Palkkaus.fi:n Raksalokin on ilmainen. Voit avata oman Raksalokin tämän linkin kautta.

Löydä tekijä osaajaprofiileista tai jätä ilmoitus työstä

Palkkaus.fi-palveluun on nyt avattu uusia toiminnallisuuksia: osaajaprofiilit ja työpaikat. Osaajaprofiilien avulla kotitalouden on helppo hakea ammattilaista palvelusta. Jos palvelusta ei tällä hetkellä löydy tarpeisiisi sopivaa tekijää, voit helposti jättää myös ilmoituksen ja autamme sinua löytämään sopivan työntekijän. Työpaikat-osio on toteutettu yhteistyössä Duunitori.fi:n kanssa.


“Rakentaja"

Tee ilmainen osaajaprofiili. Löydä töitä ja tienaa enemmän!

Tee ilmainen osaajaprofiili


98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi-palvelua

"Nyt maksan palkat helposti ja kirjanpitäjä saa tarvisemansa raportit.”
Yrittäjä Janne Siik, Maex Oy

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Espoo

Rekisteröidy ilmaiseksi


Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

020 798 0230
(ark. 9-16)
aspa@palkkaus.fi


Ilmainen palkkalaskuri

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki yrityksen palkanmaksuun liittyvä yhdellä verkkopankkimaksulla!

Aloita heti!

98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi - palvelua


Kerro meistä kaverillesi