Lastenhoidon tuet

Lapsien hoitamiseen voi saada tukea sekä valtiolta että kunnilta. Tuet voivat olla merkittäviä riippuen perheesi tilanteesta työnantajana.

Lapsien hoitamiseen voi saada tukea sekä valtiolta että kunnilta. Kannattaa kuitenkin laskea tarkkaan, mikä tuki sopii parhaiten omaan tilanteeseen. Tuet ovat eri tilanteissa eri suuruisia ja ilman pientä pohdintaa, voi olla vaikea sanoa, mikä tuista millekin perheelle on sopivin.

Kela tarjoaa laskurin lastenhoidon tukien määrän laskentaan. Sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja kokeilla eri vaihtoehtoja, koska saman perheen eri tukimuodot voivat erota toisistaan helposti sadoilla euroilla. Perheelle onkin tärkeintä tietää eri vaihtoehdoista, koska lastenhoidon järjestämiseen on eri tukien ansiosta monia taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja kunnallisen päivähoidon lisäksi.

Kuvaus eri tukivaihtoehdoista lastenhoitajaa palkatessa


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Lastenhoitajan palkkaamiseen sopivat tuet

1. Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki

Tuet koostuvat seuraavista osista:

  • Hoitoraha, jonka saavat kaikki hyväksytyt hakijat
  • Hoitolisä, johon perheen tulot vaikuttavat (tulorajat ovat aika alhaiset)
  • Mahdollinen kuntalisä (asuinpaikkakunnasta riippuen, mm. Helsingissä merkittävä lisä)

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi saada Kelalta alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon, jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tuen saamisen suhteen ei ole väliä sillä, kuka lasta varsinaisesti hoitaa. Usein hoitaja on toinen vanhemmista itse, mutta hoitaja voi olla myös lapsen isovanhempi tai ihan erikseen palkattu lastenhoitaja. Tässä tapauksessa perhe maksaa mahdollisen lastenhoitajan palkan itse ja Kela tilittää tuet perheelle.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki vastaa monelta osin kotihoidon tukea, mutta on mahdollinen alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämistä varten. Yksityisen kotihoidon tuen Kela maksaa suoraan lastenhoitoa järjestävälle taholle ja vanhemmille jää maksettavaksi vain hoidon hinnan ja tuen määrän erotus.

2. Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys ei ole varsinainen lastenhoidon tuki, mutta se kannattaa kuitenkin vaihtoehtona pitää mielessä. Jos perhe joko palkkaa lastenhoitajan kotiinsa itse tai ostaa lastenhoitopalvelun yritykseltä, voi palkkakustannuksia saada vähennettyä verotuksessa kotitalousvähennyksen ansiosta. Huomaa kuitenkin, että kotitalousvähennystä ei voi saada, jos palkkaamista varten on jo saanut muita tukia, esimerkiksi yksityisen hoidon tukea. Varsinkin, jos paikallista kuntalisää ei ole, eikä perheellä ole suunnitelmia käyttää kotitalousvähennystä muuhun, voi kotitalousvähennyksen hyödyntäminen lastenhoitajan palkkaamiseen olla paras vaihtoehto. Lisää tietoa kotitalousvähennyksestä täällä.

Muut tuet lasten hoitoon kotona (ei palkattu hoitaja)

Seuraavat tuet sopivat lastenhoitoon, kun ei palkata hoitajaan, vaan hoidetaan itse lasta kotona.

1. Joustava hoitoraha

1.1.2014 alkaen alle 3-vuotiaan vanhemman on ollut mahdollista saada joustavaa hoitorahaa, jos hänen työaikansa on keskimäärin alle 30 tuntia viikossa. Eli tällä tuetaan osa-aikaisen kotihoidon tekemistä itse.

2. Osittainen hoitoraha

Jos pienten koululaisten vanhempi tekee enintään 30-tuntista työviikkoa, voi hän saada osittaista hoitorahaa.

Kun palkkaa omaa lastenhoitajaa, on siis valittava Kelan maksamien tukien tai kotitalousvähennyksen käyttämisen väliltä. Perheen kannattaa laskea, mikä on heidän kannaltaan kannattavinta. Koska monien kuntien maksama kuntalisä on korkea (kuten esim. Helsingissä), voi olla järkevintä käyttää lastenhoidon kustannusten kattamiseen Kelan tukia.

Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja kustannuksia.
Maksa lastenhoitajan palkka helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Yksityisen hoitajan hyväksyttäminen kunnalla

Kun palkkaat oman hoitajan ja haluat saada hoidon tukia, pitää hoitaja ensin hyväksyttää kunnassa "yksityiseksi päivähoidon tuottajaksi". Hyväksyminen hoituu eri kunnissa vähän eri tavalla, joten kannattaa tarkistaa kunnan sosiaalitoimien sivuilta heidän tapansa.

Tämän linkin kautta löydät esimerkin siitä, miten haetaan yksityisen hoidon tukea Helsingissä ja hyväksytetään hoitaja kunnalla.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!