Raksaloki auttaa tekemään rakentamisen ilmoituksen

Rakentamisen uusi ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan 1.7.2014. Tämän jälkeen kaikki rakennusluvan vaativat työt on ilmoitettava Verohallinnolle. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi omakotitalon rakentamista tai luvanvaraista korjausrakentamista ei saa onnistuneesti päätökseen (ainakaan ilman mahdollisia ylimääräisiä rapsuja), ellei verottajalle anna tämän edellyttämiä tietoja.

Rakentamisen uusi ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan 1.7.2014. Tämän jälkeen kaikki rakennusluvan vaativat työt on ilmoitettava Verohallinnolle. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi omakotitalon rakentamista tai luvanvaraista korjausrakentamista ei saa onnistuneesti päätökseen (ainakaan ilman mahdollisia ylimääräisiä rapsuja), ellei verottajalle anna tämän edellyttämiä tietoja.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös yksityisiä rakentajia. Työt pitää ilmoittaa verottajalle ennen rakennusviranomaisten loppukatselmusta. Ilmoittamisen voi tehdä joko Verohallinnon verkkosivujen kautta tai paperisella ilmoituksella ja verottajalta vastineeksi saatava kuittaus ilmoituksesta on pystyttävä näyttämään tarkastajalle. Seuraavat tiedot pitää ilmoittaa:

  • Tehty työ, kuka / mikä yritys teki
  • Laskutetusta työstä maksettu osuus tai kotitalouden maksama palkka
  • Milloin työ tehtiin ja kauanko se kesti
  • Ilmoitus hartiapankilla tai talkoilla tehdystä työstä.

Myös kokonaan hartiapankilla tehdyistä rakennustöistä pitää ilmoittaa verottajalle, vaikka tässä tapauksessa ilmoituksesta toki tulee aika yksinkertainen.

Ilmoitusvelvollisuuden tarkoitus on vähentää harmaata taloutta koko rakennusalalla. Onnistuneen ilmoituksen tekemistä varten työntekijät on ollut pakko palkata asiallisesti ja palkoista maksaa työnantajan sivukulut yms.

Yksityiset ihmiset pääsevät kuitenkin helpommalla. Yksi ilmoitus koko urakan lopussa riittää ja se on voi tehdä, kunhan tiedot vain ovat tallessa ja rakennusurakka on muuten hoidettu asiallisesti. Ilmoituksen laiminlyönnistä voi saada jopa 15 000€ laiminlyöntimaksun.

Ilmoitusvelvollisuudesta voi lukea tarkemmin varatuomari Paavo Mattilan kirjoittamasta artikkelista Palkka.fi:n sivuilta täältä.

Palkkaus.fi tuo yhdessä Lammi-kivitalojen kanssa kotitalouksille tarkoitetun ilmaisen Raksalokin, jolla rakentajan on helppo pitää kirjaa tehdyistä töistä. Raksalokiin voi kirjata yrityksiltä ostetut työt ja itse maksetut palkat. Myös itse tehdyn työn ja talkootyön voi merkitä.

Kun rakentaminen on valmistumassa, Raksalokista on helppo tulostaa valmiit ilmoitukset verottajalle. Rohkeasti siis vain käyttämään Raksalokia ja ilmoittelemaan!Viisi viimeisintä

7.9.2017 Palkanmaksu Holvissa

19.6.2017 Sporttisaitti ja Yhdistysavain

28.4.2017 Palkkaus.fi:ssä olet työntekijä

25.4.2017 Kevytyrittäjä on yrittäjä

13.3.2017 Työmarkkinatori-pilotti