Osakkaamme Robbie Lindberg

Osakkaamme Robbie Lindberg on ollut töissä eri johtotehtävissä mm. Nokia Mobile Phonesin ja Motorolan palveluksessa. Hänellä on pitkä kokemus eri maiden liiketoimintakulttuureista.

Vuonna 1996 palasin takaisin Suomeen oltuani töissä seitsemässä eri maassa Euroopassa, USA:ssa ja Kaukoidässä. Tämän lisäksi matkustin työni vuoksi paljon useissa maissa ympäri maailmaa. Oli tilaisuus huomioida eri maiden yhteiskuntia, mukaan lukien työoloja.

Maailmassamme on nykyään noin 217 itsenäistä valtiota. Sillä riskillä, että tuon esiin itsestäänselvyyksiä voinee väittää, että kaikissa maailman maissa on paljon eroavaisuuksia mitä esim. työnteon lainsäädäntöön tulee.

Mutta lienee myös selvää että jokaisessa maassa tehdään sekä laillisesti työtä että myös ns. epävirallista, pimeää työtä. Tämä pimeän työn osuus vaihtelee verraten paljon maasta maahan, myös Euroopassa, jota me eurooppalaiset yleensä pidämme hyvin kehittyneenä alueena. Erään vuonna 2013 valmistuneen tutkimuksen mukaan ( A T Kearney ) pimeän työn osuus on esim. Itävallassa ja Sveitsissä n. 7 prosenttia ja esim. Puolassa n. 30 prosenttia. Kaiken kaikkiaan on pimeän työn tekeminen siis myös Euroopassa iso ongelma. Tutkimuksen arvion mukaan kyseessä on n. 1,4 biljoonasta eurosta! Eräänä syynä pimeän työn tekemiseen on, että on yksinkertaisesti helpompaa tehdä työ pimeästi, kuin laillisesti. Suomessa pimeän työn osuus on eri arvioiden mukaan 5-13 prosenttia.

Tämä ongelma on viime vuosina nostettu näkyvästi esiin sekä makro- että mikrotasolla. Mikrotasolla mm. päivälehdet mielellään otsikoivat varsinkin, jos jotakuta julkisuuden henkilöä epäillään pimeän työn teettämisestä.

Eräs esimerkki tästä oli kuin viime keväänä silloista ministeri Heidi Hautalaa syytettiin oviremontin pimeästi teettämisestä. Ottamatta tässä kantaa tämän jutun seurausten kohtuullisuuteen uskon, että Heidi Hautalan käyttäytyminen pikemmin johtui nykyisten tilapäisten työntekijöiden palkkaamisen ja palkkausten erittäin monimutkaisista säännöksistä kuin tahallisesta rikoksesta.

Voiko pimeän työnteon ongelman kääntää mahdollisuudeksi? Mielestämme voi!!

Tuomalla Palkkaus.fi-palvelun markkinoille uskomme, että voimme osaltamme myötävaikuttaa siihen, että Suomen kansalle tarjoutuu helppokäyttöinen ja turvallinen tapa palkata tilapäisiä työntekijöitä. Siis maksaa heille laillisesti ja turvallisesti palkkaa yhdestä palvelusta netissä, helposti, nopeasti ja yhdellä maksulla.

Kutsumme Sinua tutustumaan Palkkaus.fi:n palvelujen helppouteen! Käyttämällä Palkkaus.fi:tä varmistat, että tilapäiset työnteot sujuvat turvallisesti ja laillisesti, ja samalla varmistat, että me kaikki yhteiskunnan jäseninä hyödymme verotulojen kautta.

Virallinen osuus Robbiesta

Robbie Lindberg, DE ( synt. 1950 ) on ollut töissä Sveitsissä, USA:ssa, Singaporessa, Saksassa, Isossa- Britanniassa ja Ruotsissa, eri johtotehtävissä mm. Nokia Mobile Phonesin, Motorolan, ja Maschinenfabrik Ruetin palveluksessa.Viisi viimeisintä

1.1.0001 Kuvia avajaistapahtumasta

1.1.0001 Palkkaus.fi:n osakas Aarto Hirvi

1.1.0001 Janne Isosävi

1.1.0001 Osakkaamme Eerik Paasikivi esittäytyy

1.1.0001 Tekninen johtaja Olli Perttilä